Hallituksessa tyhmyys tiivistyy

06.02.2021 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Hallituksessa tyhmyys tiivistyy

Tällä viikolla tapahtui kaksi täysin irrallista, mutta syvällisesti toisiinsa liittyvää asiaa. Osallistuin arvovaltaiseen Boardman -paneeliin, jossa alustin hallituspalvelua eli BAAS -ajattelua ja Microsoft julkisti tuoreen näkemyksensä modernista työympäristöstä eli Microsoft Vivan. Työkalun idea on integroida Teamsin päälle ”tietomaisema” joka räätälöi sopivasti dataa eri lähteistä. Ihmiset, yhteydet, tieto ja yhdessä tekeminen lähestyvät toisiaan.

Huomasin toistavani paneelissa useita kertoja, että hallitustyö on muotoiltava uudella tavalla. Sen on oltava eteenpäin katsovaa, tehokasta, tuottavaa ja joustavaa. Muutos ei onnistu kokouskulttuuria vaihtamalla, vaan miettimällä koko prosessi omistajia, yritystä ja erityisesti johtoa palvelevana prosessina.

Hallituksen on jatkossa käytettävä huomattavasti enemmän aikaa yrityksen tulevaisuuden rakentamiseen. Samoin Philip Aminoffin sanoin hallituksen on jatkuvasti pohdittava, mikä ympäristössä, toiminnassa ja tuloksissa on kaikista olennaisinta. Hallitus vastaa yrityksen huomisesta ja menestymisestä, joten juuri siellä on oltava kyky käsitellä valtava määrä tietoa ja yhdistää siihen taitoa johtaa parempaa huomista.

Mitä jos hallitus pitäisi nollapalaverin?

Nollapalaverilla tarkoitan pysähtymistä pohtimaan koko arvonluonti uudella tavalla. Nollapalaveri ponnistaa tyhjältä paperilta ja ajatuksesta, miten organisoisimme prosessin, jos aloittaisimme sen tänään. Mitä jos hallituksen uusi alusta olisi Viva ja sen päälle loisimme työryhmät, tehtävät, sisällöt, raportit, kohtaamiset ja kommunikaation? Missä ja milloin kohtaisimme jos vuosikellon sijaan johtaisimme joustavaa ja arvokasta prosessia?

Hallituskulttuurit eivät kehity, jos kehittämistä ei nosteta yhteiseksi asiaksi. Aloitteen on tultava omistajilta tai toimivalta johdolta. Jonkun on haluttava nykyistä enemmän ja selkeästi parempaa tekemistä. Sitten on helppo vastata kuka, mitä, miten ja milloin.

BAAS -ajattelu herättää kiinnostusta kaikenlaisissa omistajissa. Pienet näkevät ketterän sparrauksen mallina, isommat uudistamisen mahdollisuutena ja aivan suurimmatkin pohtivat selvästi muutoksen tarvetta. Seuraavaksi on ratkaistava skaalautuuko ajattelu ja missä muodossa sitä on saatavissa kaikille halukkaille.

Hyvä hallitus voisi olla jännittävä matka yrityksen kehittämiseen, jossa tyhmyys ei tiivisty. Kuukausittain, takavetoisesti raportoiden, asioita vähän kerrallaan kehittävistä ja yhtiöistä ulkopuolisten hallitusten tekeminen tuntuu jo nyt vanhanaikaiselta. Tulevina vuosina hallitusten roolit, tekeminen ja lisäarvo eriytyvät yhä edelleen. Onko sinun hallituksesi aatamin vain huomisen ajassa?

Lue Myös:

https://www.boardman.fi/blogi/hyva-hallituksen-kohtaaminen-esittelyssa-hallituspalvelu-baas-board-as-a-service/

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.