Hyvä hallituspaikka

06.09.2022 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Hyvä hallituspaikka

Osaava omistaja pyysi pohtimaan, millainen on ”hyvä hallituspaikka” ammattimaisesti hallitustyöhön suhtautuvan näkökulmasta. Oivallinen haaste!

Suomessa on niin paljon enemmän hakijoita hallituksiin kuin hyviä tehtäviä, että mihin tahansa sekoiluun kyllä riittää halukkaita. Samoin, aiemmin selvitin erilaisia hallituskulttuureja eri yhtiöissä ja kuva oli varsin koruton. Hallitus on monelle arvoton, pakollinen paha tai turhake. Vähemmistönä loistavat ne omistajat ja toimitusjohtajat, jotka mainostavat hallituksen olevan kuukauden paras päivä.

Kehitettävää riittää kaikilla osapuolilla ja ehkä siksikin avoin dialogi aiheesta tulee tarpeeseen.

Yritän kuvata hyvän hallituspaikan omasta näkökulmastani. Huomattavaa on, että listattujen yhtiöiden kyky tuottaa laadukasta tietoa on olosuhteistakin johtuen huomattavasti listaamattomia parempaa. Siksi niitä ei ehkä voi edes verrata keskenään, paitsi jos agendalla on olla oikeasti hyvä ja raportoida kuin listattu yhtiö. Ehkäpä hyvä harjoitus aidosti kunnianhimoiselle omistajalle.

Hyvää hallituspaikkaa kuvatessa ensimmäinen asia nousee ylivoimaiseksi ykköseksi ja korjaa monta muuta puuttuvaa palaa hallituksesta.

  1. Tasavertainen tietomäärä kaikille hallituksen jäsenille. Tämä on ylivoimainen ykkönen, koska tasattu tietomäärä mahdollistaa 1) ryhmätyön 2) oivallisen päätöksenteon 3) jatkuvan oppimisen. Hallituksen ulkoreunalla roikkuminen on minusta aivan haistakakka -hommaa. Epätasainen tietomäärä johtaa väkisin reaktiiviseen toimintaan ja asioiden päivittämiseen. Hyvä HPJ varmistaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa, että kaikki tieto kulkee kaikille hallituksen jäsenille. 
  2. Strateginen ja suunnitelmallinen hallitustyö. Ihmiset arvottavat omaa aikaa yhteistä enemmän. Myös siksi hallitustyöhön käytetty aika tulisi olla suunnitelmallista, laadukasta ja tehokasta. Tähän liittyvät agendan suunnittelu, valmistelut, monimuotoiset työskentelymallit sekä työkalut.
  3. Tuloksellinen hallitustyö. Hallituksen tulisi tiimiytyä, eikä leiriytyä meihin omistajiin, teihin ulkopuolisiin ja johtoon. Iso ME on hyvä arvo ja jokaisen tulisi kokea hallitustyö tuloksellisena, erityisesti toimitusjohtajien.
  4. Inspiroiva työ. Hyvä HPJ ja TJ rytmittävät hallituksen vuosikalenteria erilaisiin kohtaamisiin. Osa voi tapahtua etänä, syvällisinä strategiapäivinä, vierailuna tai ulkopuolisten vieraiden tahdittamana. Oppiminen, kokemus ja tiimiytyminen lisääntyy, kun aikaa vietetään yhdessä laadukkaasti. Hyvä puheenjohtaja työskentely on myös ”tiskijukkana” toimimista.
  5. Kunnianhimoinen hallitustyö. Kunnianhimo ei liity pelkästään omistajan tai toimitusjohtajan toiveisiin, vaan hallituksen sisäiseen tahtotilaan ja haluun olla hyvä ja laadukas osa yrityksen omistamista ja johtamista. Siksi hallituksella tulisi olla omat tavoitteet hallitustyöhön ja sen kehittämiseen ja jatkuva palautteen kerääminen eri osapuolilta. Vain jatkuvasti kehittyvä hallitusprosessi säilyy arvokkaana.

Hyvä hallituspaikka ulkopuoliselle jäsenelle on omistamiseen ja johtamiseen kunnianhimoisesti suhtautuvan omistajan hallitus. Erilaisten profiilien vaikutus vähenee, jos ryhmätyöskentely ja yhteys toimivat. Siksi tiedon jakaminen tasaisesti ja avoimesti on kaikkein tärkeintä. Tieto luo tiimiytymistä ja yhdistää ihmisiä. Yhdessä ihmiset luovat verkostolla ihmeitä. Siksi kaikkien hallitustyöhön tyytymättömien tulisi keskittyä kehittämään hallitusprosessista tuottava. Ensimmäinen ja hallituskulttuurin kannalta ehkä olennaisin on puheenjohtajan valinta.

V

Lue myös:

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.