Pandemian jälkeinen strategiaprosessi

22.03.2021 | strategia | Ville Tolvanen

Pandemian jälkeinen strategiaprosessi

Kriisin jälkeen palaamme uuteen normaaliin. Sitä vastaan on turha kiukutella, koska vanhaan emme pääse mitenkään takaisin. Suurin osa asioista on kuten ennenkin, mutta osa kriisin aikana syntyneistä uusista asioista jää eloon, eivätkä kaikki vanhat tottumukset selviä hengissä. Jokaisen yrityksen olisi pohdittava suuntaa eli strategiaa uudessa tilanteessa. Uusille ajatuksille ja ideoille tullee olemaan myös kysyntää kriisin helpottaessa.

Millainen on pandemian jälkeinen strategia?

Uudelleen kalibroitavan suunnan tulisi sisältää useampia skenaarioita.  Jokaisen organisaation olisi tunnistettava, mitkä uudet mahdollisuudet ovat syntyneet ja miten muutosta voitaisiin hyödyntää pysyvästi liiketoiminnassa. Kolmen skenaarion malli tuhannelle päivälle olisi varmasti hyvä idea aivan kaikille.

Hyvä kasvustrategia kytkee suunnan suunnitelmiin, tekoihin ja mittareihin.

Millainen on hyvä strategia?

Hyvä strategia ei ole pelkkä tiekartta tulevaisuuteen tavoitteineen ja mittareineen. Hyvä strategia kiteyttää yrityksen suunnan, kilpailuedun, tarinan ja toimintasuunnitelman. Arvioin 80% yrityksistä onnistuvan kommunikoimaan tahtotilansa jollakin tavalla ja ehkä joka viidennen (20%) aidosti elävän strategiansa menestystarinaksi.

On turha tehdä tavoitteita ilman niihin liittyviä toimenpiteitä, vastuita ja vastuun kantajia. Hyvä strategia on suunnitelma ja tarina, joka on ilo kertoa yrityksen asiakkaille, henkilöstölle, kilpailijoille ja kumppaneilla. Hyvästä strategiasta kumpuaa tarina, josta yritys ponnistaa kohti seuraavia tavoitteita.

Hyvä strategiaprosessi tunnistaa vision, suunnan, tavoitteet, valinnat ja toimenpiteet. Suurin osa yrityksistä saa strategian aikaiseksi, mutta aika harva saa tehtyä strategiasta totta. Siksi keskeinen osa strategiaprosessia on määritellä toimintasuunnitelmat toiminnoittain ja asettaa strategian toteutumista kuvaavia mittareita (KPI).

Ohessa kuva kasvuun tähtäävän strategian prosessista.

Strategiapäivillä strategiasta totta

Millainen on hyvä strategiaprosessi?

Olen rakentanut, johtanut ja sparrannut kymmeniä strategiaprosesseja. Matkan varrella olen luonut omia ajatuksia tuloksellisesta johtamisesta ja luonut toimintamalleja tehokkaaseen yritystoiminnan kehittämiseen.

Millaiset ovat hyvät strategiapäivät?

Monella yhteisöllä on tapana pitää strategiapäivät. Itse pidän tiiviistä ja aktiivisesta työskentelytavasta erityisesti. Tyyliä on useita, mutta itse vaikutan yrityksissä, joissa on omaksuttu tavaksi pitää strategiapäivät yhteistyössä hallituksen ja johtoryhmän kanssa.

Hyvät strategiapäivät ovat tapa sitouttaa avainhenkilöt yhteisten tavoitteiden, toimenpiteiden ja kehityshankkeiden taakse. Hyvän strategiapäivän henki on strateginen työpäivä, jossa yhdessä katsotaan yrityksen toimintaa ja tulevaa avoimin, mutta kriittisin silmin. Hyvät strategiapäivät ratkovat murheita ja luovat uskoa yrityksen kehitykselle.

Muotoja ja kulttuureja on monia, mutta oma tapani fasilitoida strategiapäiviä seurailee kaarta tästä päivästä eilisen kautta huomisen tavoitteisiin, toimenpiteisiin, kehityshankkeisiin ja sitoutumiseen seuraavalle vaatimustasolle.

Lisää ajatuksia ja aikataulutus onnistuneille strategiapäiville: https://www.villetolvanen.com/2017/08/16/strategiapaivat/

Toimin vuosina 2003-2017 johdon konsulttina. Erityisesti rakensin yrityksille tarinanomaisia kasvustrategioita, kiteytin visioita, strategista suuntaa ja fasilitoin kokonaisia strategiaprosesseja. Olen vuosien varrella tehnyt strategiakonsultointia mm:

Vaconille (nykyinen Danfoss), Ruukille, Solitalle, Bilotille, Fjordille, Moment Groupille, Fredman Groupille, Digitalist Groupille, Bonskylle, Novitalle, Reimalle, Rakennusteholle, Pentikille, Wärtsilälle, Reka Oy:lle ja Cargotecille jne.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.