Aktivistisijoittaja

06.12.2020 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Aktivistisijoittaja

Vuoden 2020 aikana tutkimme omistajuutta, sen muotoilua, määrittelyä ja toteutumista monesta eri näkökulmasta. Ajattelussani omistajuus on omistusten ja omistajan väliin muodostuva systeeminen prosessi, joka poistaa riskejä, parantaa tuloksia ja tuo tasapainoa omistajan ja omistusten välille.

Omistajuus yhdistää yrittämisen, sijoittamisen ja johtamisen taitoja. Harva meistä on haka kaikissa edellämainituissa. Siksi omaa omistajuutta on syytä täydentää muiden osaamisella omistajuuden sparraamisessa, hallitustyöskentelyssä tai omaisuuden johtamisessa.

Tänä vuonna työstimme omistajuutta monesta eri näkökulmista. Omistajastrategioina, työkaluina, toimintamalleina ja omalla sijoitusyhtiöllä (Virtual Activist) Samalla pohdimme omaa omistajuuttamme yhteensä noin parinkymmenen yhteistyökeskustelun avulla. 

Olen tunnistanut olevani vahvasti yrittäjähenkinen toimija kaikissa tekemisessäni. Siksi sijoittamisen tyypillisimmät muodot ”anna rahat toisille” tai veikkaa enkelinä tuntuvat vaikeilta. Yrittämisen, sijoittamisen ja omistamisen ”puolessa välissä” voisi olla jonkinlainen aktivistisijoittaminen, jossa omistajuuden kautta tulisi vahvaa roolia yrityksen hallituksessa ja sitä kautta arvokkaamman huomisen luomisessa.

Jokaisen omistajan olisi syytä käydä joko itse tai avustettuna ”koko paletti läpi” Omistajuuden sparraus lähtee oman portfolion analysoinnista ja tavoitteiden asetannasta. Oma portfolio antaa lähtökohdat kyvylle sijoittaa, rahoittaa, lainottaa jne jatkossa. Portfolio on kuin oma hiekkalaatikko omistajalle. 

Henkilökohtaisesta portfoliosta on johdettavissa omistajastrategia. Siinä tärkeintä olisi pohtia ja viestiä miksi omistamme, mutta myös muotoilla omistajan tavoitteet, omistusmallit ja tapa toimia osana omistuksia. Hyvä omistajastratetegia on kommunikoitu suunnitelma omistusten tulevaisuudesta, suunnasta ja huomisesta.

Omistajastrategia on lähtölaukaus yritysten strategioille. Niitä kannattaa laatia yhteistyössä johdon, henkilöstön, hallitusten ja konsulttien kanssa. Hyvä strategia jalkauttaa omistajan tahtotilan vision kautta operatiiviseksi tekemiseksi, tarinaksi ja johtamismalliksi. 

Kun omistaja on luonut näkemyksen omaan portfolioon, omistajastrategian, strategiat omistuksille on sijoitusstrategian aika. Siinä on syytä pohtia suhdetta omistuksiin aktiviisuuden perusteella. Olen tutkinut syvällisesti eri ihmisten valintoja ja strategioita. Minusta yrittäjille sopii paremmin oman portfolion kasvattaminen, osalle kombinaatio eri työkaluja ja jotkut haluavat ja osaavat siirtyä yrittämisestä passivisiksi sijoittajiksi. Jokaisen olisi hyvä käydä huolella vaihtoehtoja läpi ja tutkia mitä muut tekevät. Omaksi poluksi ja 25 vuotisen työhistoriankin valossa poluksi on muodostumassa jonkinlainen aktivistisijoittaja. Perustimme Juho Jokisen kanssa elokuussa Virtual Activist -yhtiön, joka verkottaa niin sijoittajia kuin sijoituskohteitakin.

Tervetuloa mukaan tutkimaan, etsimään ja tekemään yhteistyötä! 

Lue Myös: ”Miten yrittäjästä tehdään omistaja?”

http://esalehtinen.blogijanne.fi/2020/04/21/konsultin-vieraskyna-ville-tolvanen-miten-yrittajasta-tehdaan-omistaja/

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.