Data, informaatio, tieto & osaaminen

01.08.2019 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Data, informaatio, tieto & osaaminen

Globalisaatio / Digitalisaatio / Kiertotalous / Ekologisuus / Kasvisruoka / Työn murros / Ulkoistaminen / Jakamistalous / Talouskriisit / Brexit / Tietoturva / …

Miten yrityksen ulkopuolinen data, tieto ja osaaminen saadaan oikeaan aikaan oikealla tavalla yrityksen ja sen omistajien käyttöön?

Jokaisessa yrityksessä ja työpaikassa on liikaa tekemistä. Kasvuyrityksissä vanhojen asioiden rinnalla on jatkuvasti tehtävä uusia asioita. Jatkuvasti muuttuva maailma haastaa yritysten hallituksen ja johdon ymmärtämään mitkä asiat ja muutokset on ymmärrettävä, hyödynnettävissä ja nykyisen liiketoiminnan kannalta merkittäviä. Miten uutta tietoa tuodaan osaksi yrityksen tekemistä?

Ensimmäisenä täytyy ymmärtää, mikä tieto tai muutos on niin merkittävä, että se on ymmärrettävä syvällisesti. Tähän tarvitaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Joku ymmärtää kiertotaloutta tai ravitsemuksen trendejä meitä paremmin. Meidän on saatava tietoa muutoksesta ja sen vaikutuksista. Haasteena on ymmärtää mitkä kaikki konsultit on syytä tavata ja mihin kannattaa satsata.

Kun ymmärrämme uutta dataa tai siitä jalostettua tietoa, kysymys on siitä, miten se tuodaan osaksi liiketoimintaamme. Tarvitaan pilotti, hanke tai prosessi, jolla uutta saadaan osaksi tekemistä vanhan rinnalle. Kokeilujen haasteena on se, ettei niistä tahdo tulla koskaan osa vanhaa tekemistä. Tämä haaste näkyy esimerkiksi yritysten digitalisaatio –ponnisteluissa. Uutta tehdään siiloissa vanhan ulkopuolella ja vähän kerrallaan. Vanha ei muutu, eikä sitä kautta uutta saada aidosti kapitalisoitua.

Uutta kannattaa lähes aina kokeilla, koska eri tavalla tekemisestä syntyy aina menestystä tai vähintään uutta osaamista. Haasteena on aina pohtia, kuinka monta, millaista ja miten rakennettua kokeilua tai pilottia yritys pystyy aidosti hyödyntämään. Muutama vuosi siten moni yritys palvelumuotoili itsensä näännyksiin. Uusista ideoista ja malleista toteutui hyvin harva. Silti ajattelumalli on iskostunut arkeen ja useille luonnollisin tapa kehittää.

Uusi osaaminen on tuotava osaksi arkea ja kaikkea tekemistä. Uuden omaksuminen ja vanhan muuttaminen on haaste meille kaikille. Siksi tarvitaan paljon ajattelua, kokemusta ja näkemystä siitä, miten uusi tuodaan mukaan ja mitä vanhaa on syytä korvata. Uuden luominen on aina muutosjohtamista, joka on meille ihmisille poikkeuksellisen vaikeaa. Siksi uutta ei synny, mikäli vanhaa ei aidosti poisteta ja muutoksen haastetta ymmärretä kaikilla tasoilla yrityksen tasoilla.

Uuden, muutosten ja mahdollisuuksien tunnistamisen ja hyödyntämisen kulttuuri on meidät jokaisen haastava asia, josta jokaisessa yrityksessä tulisi puhua, pohtia omaa innovaatioprosessia ja synnyttää siihen työkaluja. Mahdollisuudet ja muutokset hukataan, jos yrityksessä ei ole uuden ajattelun hyödyntämiselle toimintamallia. Uusi on aina vanhaa vaikeampaa, joten myös sen muuttaminen arvoksi ansaitsee ja vaatii merkittävästi paneutumista.

Paljonko sinä käytät aikaa asioihin, joita et vielä ymmärrä, hallitse tai hyödynnä?

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.