Miten hyvä hallitus tekee työtä?

11.04.2022 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Miten hyvä hallitus tekee työtä?

Jostain syystä ajatukset hallituksen työskentelystä tuntuvat olevan juurtuneet syvälle vanhakantaisiin mantroihin ”hallitus hallitsee” ”hallitus kokoustaa” ja hallitus käsittelee johdon ennakkoon valmistelevia materiaaleja. Yhtälössä puuttuvat enää sulkakynät ja näyttävät hatut hallituksen jäseniltä.

Koronakriisi pakotti jokaisen hallituksen työskentelemään hajautetusti. Nyt on hyvä hetki pohtia, miten kohtaamisia, hajautettuja kohtaamisia, projekteja, dataa ja raportteja yhdistellään parhaaksi kokonaisuudeksi. Edellä mainittua prosessia kutsun myös BAAS -hallitukseksi, eli palvelua tuottavaksi ”board as a service ” -prosessiksi.

Miten hyvä hallitus tekee työtä?

Mielestäni parhaita jokaisen hallituksen työkalulaatikosta löytyviä työskentelymalleja ovat ainakin:

  1. Huolella valmistellut ”firechat” -keskustelut isommista kokonaisuuksista offsite -lokaatiossa.
  2. Kokemukselliset strategiapäivät, joissa työstetään yhdessä strategian avainkysymyksiä.
  3. Kokousten välillä käytävät keskustelut virtuaaliympäristössä.
  4. Teemakohtaiset kokoukset ja minityöpajat.
  5. Hyvin valmistellut ja ajoitetut hallituksen kohtaamiset, joissa listalla asioita tiedoksi, keskustelua varten ja päätöksiä.

Edellä mainittujen keinojen maksimaalinen hyödyntäminen vaatii selkeän johtamisjärjestelmän. Se syntyy 1) dokumentoimalla hyvä suunnitelmat, 2) asettamalla määrällisiä ja laadullisia tavoitteita 3) tunnistamalla selkeitä avainmittareita 4) luomalla järjestelmän, jossa yhtiön hallitus ja johto johtavat yhteisellä datalla ja siitä jalostetulla tiedolla.

Hyvä hallitus pääsee ”reitille” päivittämällä omistaja- ja yritysstrategian. Se on kytkettävä toiminnan suunnitteluun ja sitä seuraaviin mittareihin. Näin hallituksen työskentelyä voidaan jalostaa eri kanaviin, tilanteisiin, hankkeisiin ja muotoihin.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.