Board As a Service (BaaS)

16.09.2020 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Board As a Service (BaaS)

Yrittäjä- ja perheomisteisissa kasvuyrityksissä perinteisestä hallitustyöskentelystä on vähän jos juuri mitään lisäarvoa.

Kenellekkään ei tuota lisäarvoa istua joitakin kertoa vuodessa tarinoimassa tai pahimmillaan viisastelemassa yrittäjien ja yrityksen elämästä. Jos rima on asetettu hallituksen osakeyhtiölain mukaisille tehtäville, on koko asian pohtiminen ajan hukkaa. Miten asian voisi ajatella eri tavalla?

Jokainen omistaja ja yritys hyötyy osaavasta ulkopuolisesta sparraamisesta. Jokainen ihminen hyötyy valitsemastaan sparrauksesta liikkumisen, henkisen kasvun tai osaamisen kehittämisen saralla. Samalla tavalla yritys voi rakentaa itselleen sparrausringin tai sparraajaan, joka auttaa 1) organisoimaan yrityksen tulevaisuuteen liittyvää suunnittelua 2) haastaa ja auttaa yrityksen haasteiden ylittämisessä 3) sparraa osittain ulkopuolisena yrityksen tavoitteita ja tekemistä. Parhaimmillaan omistajat, hallitus ja johto muodostavat työntekijöiden kanssa yhtenäisen joukkueen, ison Me, joka yhdessä rakentaa yrityksen arvoa ja huomista.

Digiaikana hallitussparrauksen ei tarvitse perustua jatkuvaan istumiseen hallituksen kokouksissa. Arvoa on todellisuudessa luotava kohtaamisten välillä. Se onnistuu purkamalla hyvä strategia suunnitelmaksi ja mitattavaksi tavoitteiksi. Suunnitelmasta tulee toiminnan kautta totta kun hallituksella ja johdolla on selkeä pelikirja kehityshankkeineen. Aivan kuten liikkumisessa teemme harjoitussuunnitelman tavoitteineen, suoritteineen ja kehitysalueineen. Tätä kutsumme Board As a Service – ajatteluksi. Digiajan hallitussparraukseksi.

Jokaisesta kasvuyhtiöstä tulisi löytyä:

  1. Yhtenäinen, yksinkertainen ja yhteinen strategia, joka on suunta, suunnitelma ja toimintasuunnitelma tirsistettynä tarinan muotoon.
  2. Selkeät määrälliset ja laadulliset tavoitteet, mittarit ja kehityshankkeet.
  3. Järjestelmällisesti suunniteltu omistajien, hallituksen ja johdon toiminta.
  4. Sopiva määrä kehityshankkeita, jotka edesauttavat tulosten saavuttamista ja strategian toteutumista.
  5. Digitaalinen toimintaympäristö tuettuna laadukkailla kohtaamisilla ja kokouksilla, joissa navigoidaan toiminnan ja strategian edistymistä.

Kun suunnitelma on laadittu ”aarrekartaksi” tai pelikirjaksi, voidaan myös hallitussparraus rakentaa yrityksen vuosikellon mukaisesti. Sparraus voi sisältää työpajoja, projekteja, kehityshankkeita ja muita yritystoimintaa edistäviä asioita, jotka auttavat tuomaan ulkopuolisen osaamisen osaksi yhtiön toimintaa. Virtuaalisten kohtaamisten ja varsinaisten kokousten agenda voidaan rakentaa yhtiön tilanteen, tavoitteiden ja hankkeiden avulla.

Kaikki edellä mainittu on aika helppo purkaa dokumenteiksi, mittareiksi ja yhteiseksi tekemiseksi. Alustaksi sopii mainiosti Teams, Slack tai jopa Whatsapp. Toiminta voi olla gasellimaista, ketterää, nopeaa ja arvokasta.

Uskon jokaisen yrityksen, omistajan ja johtajan itseni mukaan laskien hyötyvän hyvästä sparraamisesta. Mielestäni hallituksen tärkein tehtävä on tehdä niitä asioita, joita johto ei ehdi. Siksi hyvin organisoituna ulkopuolisista voi olla iso ja merkittävä apu. Toiminto voi olla virallinen hallitusmalli tai tuettu ”advisor board” -prosessi. 

Olen kehittänyt viimeisen viiden vuoden aikana strategiaprosessia, hallitustyöskentelyä ja omistajaosaamista useiden eri yritysten kanssa. Nyt haluan tehdä siitä systeemisen prosessin, joka on kaikkien ulottuvilla. Olemme sparranneet mallia yhdessä Juhon kanssa ja se on käytössä eri tavoilla kaikissa meidän edustamissamme yrityksissä.

Millaisia ajatuksia ajatus herättää mielessäsi? Meilläkin on mahdollisuus rakentaa gasellimaista hallitussparrausta vielä muutamalle kasvuhakuiselle yritykselle vuodelle 2021. Mitä sinä aiheesta ajattelet?

V

Tule mukaan keskustelemaan aiheesta lisää 21.10.2020:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/2516013738129/WN_WguQd_A4SU-kCLByMQS7rw

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.