Omistajuuden taito

30.09.2019 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Omistajuuden taito

Kun kirkastamme omistajuuden johtamista ja kehittämistä, on hyvä pitää mielessä myös omistajuuden eri muotoja ja niiden ominaisuuksia. Omistajuus koostuu yrittämisestä, sijoittamisesta, omistamisesta ja edellisten johtamisesta. Arkkityyppejä ovat yrittäjät, sijoittajat ja (ammatti)omistajat. Muutama ajatus jokaisesta.

Yksinyrittäjät ovat arjen sankareita. Ihmisiä, jotka valitsevat ammattinsa toteuttamiseen omasta tai muiden tahdosta yritysmuodon. Konsultit, kampaajat, kouluttajat ja suunnittelijat toimivat yhä useammin oman yrityksen kautta. Yksin yrittävien taito on tasapainoitella oman osaamisen, tekemisen ja verkoston välillä. Menestyvimmät osaavat keskittyä ydinosaamiseen ja verkottaa lopun tekemisestä kuten markkinoinnin, myynnin, osan tuotannosta ja tukipalvelut.

Yrittäjät ovat Suomen selkäranka. Lihaa säästämättä arjessa yritystoimintaa kehittäviä ja muita ihmisiä työllistäviä jättiläisiä. Oma tekeminen, johtaminen ja yritys on usein yksi asia, joka heijastuu kaikkeen tekemiseen arjen sumussa. Haasteena on liiketoiminnan ja omaisuuden arvon kehittyminen. Yritystä ei voi myydä, jos ei ole mitään myytävää eikä arvon kasvattaminen taida onnistua ilman ammattimaisia rakenteita osana yritystoimintaa.

Sijoittajat ovat yhteiskunnan tarpeellisia spekulantteja. Sijoittajan panostus on aina spekulatiivinen. Näkökulma on usein kapea, tuottokeskeinen ja omistajuus määräaikaista. Yrittäjillä ja omistajilla olisi varmasti opittavaa sijoittajien prosesseista, osaamista ja ajatusmalleista. Omistajuuden näkökulmasta sijoittaminen on kiehtova, mutta harmittavan kapea osa-alue. Sijoittamisen keskeisiä ajatusmalleja voisi soveltaa omistajuuden johtamisessa irroittamalla ne tuotto-odotusten kontekstista hetkeksi ulos.

Omistajat ovat harvalukuinen joukko entisiä yrittäjiä, perheomistajia ja perillisiä. Harvinaisuus, josta kasvanee tulevina vuosina ammatti. Ammattiomistajan haasteena on olla hyvä omistajuudessa, sen johtamisessa, ulkoistamisessa tai luopumisessa. Omistajuus mielletään usein passiivisena olotilana, vaikka omistusten arvon, yritysten, työllisyyden ja yhteiskunnan näkökulmasta pitäisi ehdottomasti olla aktiivista ja ammattimaista.

Edellä mainittujen lisäksi meillä on iso joukko itsenäisiä liikemiehiä, vaurastuneita yrittäjä, hallitusammattilaisia ja muita arjen vaikuttajia, jotka vaikuttavat omistajuuden kehittymiseen Suomessa. Yritysenkelit, järjestöaktiivit ja yritysten tukipalveluita myyvät konsultit ovat keskeinen joukko omistajuuden edistäjiä.

Näen perinteisen ajattelun omistajien, hallituksen ja johdon roolista kovin vaatimattomana.

En silti ajattele, että jokaisen omistavan pitäisi olla ammattilainen, aktiivi tai edes asian superosaaja. Kaikkien osapuolien kannalta on silti tärkeää, että omaisuus saa sille parhaan toimivan rakenteen, huoltosuhteen ja ihmiset vastaamaan sen kehittymisestä. Ilman ammattilaisia, rakenteita ja osaamista omistajuus on aistinvaraista, sattuman kauppaa ja oman onnensa nojassa.

V

Lue myös:

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.