Digitalist Group 2017

03.03.2018 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Digitalist Group 2017

Välähdyksiä ajasta – uusi alku Digitalist Group!

Toimitusjohtajan katsaus

”Vuosi 2017 oli Digitalist Groupille uusiutumisen ja kasvupanostusten vuosi. Keskeiset toimenpiteet liittyivät yhtiön liiketoiminnan uudistamisen jatkamiseen sekä yrityshankintoihin.”

Toukokuussa 2017 syntyneen Digitalist Groupin ensimmäinen vuosi oli kasvun, muutosten, fokusoinnin ja kehittämisen aikaa. Digitalist Group syntyi, kun Ixonos Oyj:n, Rome Advisorsin Digitalist –liiketoiminnot, Interquest Oy, Wunderkraut Swedenin ja Cresensen liiketoiminnot yhdistyivät Digitalist Groupiksi. Yhtiö vaihtoi nimensä Ixonos Oyj:sta Digitalist Group Oyj:ksi toisella vuosineljänneksellä. Uusi nimi ja uudistunut yritys on otettu hyvin vastaan yrityksen asiakkaissa, kumppaneissa ja erityisesti henkilökunnassa.

Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Yrityskauppojen tavoitteena on ollut vahvistaa yrityksen asemaa käyttäjätutkimuksen, palvelumuotoilun ja teknologian kokonaistoimittajana.

Yhtiö uskoo käyttäjätutkimuksen, palvelumuotoilun ja älykkään teknologian ratkaisujen kasvavan merkittävästi lähivuosina. Kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat uudenlaiset päätelaitteet, tekoäly, asioiden ja esineiden internet sekä alustatalous. Verkkopalvelujen käyttö siirtyy perinteisistä julkaisujärjestelmistä puheella tai uudenlaisella älylaitteella kuten kellolla ohjatuksi kokemukseksi, joka kasvattaa käyttäjälähtöisten kokemusten osaamisen ja ratkaisemisen kysyntää.

Digitalist Groupilla on merkittävää liiketoimintaa Yhdysvalloissa (San Francisco), Kanadassa (Vancouver), Englannissa (Lontoo), Ruotsissa (Tukholmassa) ja Suomessa (useampia toimipisteitä). Pyrimme palvelemaan kansainvälistä asiakaskuntaa ja kasvattamaan osaamista ja osaajia erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Toimintavuoden aikana Digitalist Group työllisti keskimäärin 203 asiantuntijaa.

Digitalist Groupin liikevaihto kasvoi vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Tilikauden liikevaihdon kasvuksi muodostui 31% ja neljännen vuosineljänneksen kasvu oli 47%. Kannattavuuden kehityksen osalta suunta pysyi edelleen oikeana, vaikka koko tilivuosi muodostui tappiolliseksi. Tulosta painoi yhtiön uusiutumiseen ja jatkuvaan kehittämiseen liittyvät panostukset sekä yrityskaupoista ja nimenmuutoksesta aiheutuneet kulut.

Digitalist Group tavoittelee kannattavaa kasvua keskittymällä käyttäjätutkimukseen, muotoiluun ja teknologian konsultoimiseen asiakkaille. Uskomme liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liiketuloksen parantuvan vuonna 2018.

Digitalist Group rakentaa verkostomaista toimintamallia asiakasyritysten ja yrityskumppaneiden kanssa. Yritys tuottaa osaamispalveluiden ja kehityspalveluiden lisäksi sisältöjä, tapahtumia, työpajoja ja erilaisia kohtaamisia eri toimialojen huippuosaajien kanssa. Tavoitteena on luoda uusia tapoja kehittää uutta liiketoimintaa, muotoilla palveluita ja luoda teknologiaa ketterällä tavalla. Yhtiö näkee verkostomaisen toimintamallin kiihdyttävän ja nopeuttavan uusien palveluiden rakentamista asiakkaille”.

/Toimitusjohtaja Ville Tolvanen

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.