Brandi digiaikana

29.08.2017 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Brandi digiaikana

Sain toimeksiannon puhua ison yrityksen vaikuttajille menestyvän brändin rakentamisesta. Ennen valmistelevaa kohtaamista vähän jännitti miten ajatuksemme asiasta kohtaavat miljardiyrityksen edustajan kanssa.

Kommunikaation sähköistäminen muuttaa eri käsitteiden sisältöä ja merkitystä. Kun maine, asiakaskokemukset, asiointi ja viestintä verkottuvat, myös ajatusten eri asioiden merkityksestä ja tärkeydestä on muututtava.

Lähdin pohtimaan brändin määritelmää digiaikana. Päädyin lauseeseen:

Brändi = Mielikuva yrityksen kyvystä auttaa, ratkaista, toimittaa ja inspiroida uuteen asiointiin aina uudelleen.

Roskiin joutuvat vanhat ajatukset brändistä leimana, tunnuksena, värinä ja pelkkänä näkyvyytenä. Brändäämisen tehtävä on kasvattaa yrityksen arvoa ja kykyä hinnoitella tuotteita ja palveluita. Jos menestystä ei tehdä digiaikana brändillä niin millä sitten? Muuten alkavat olla tuotteet, palvelut ja tavat aika samankaltaisia. Tilanne on sama riippumatta siitä, onko brändi pieni, suuri, halpa, haluttu tai tuntematon.

Brändääminen pohjautuu yrityksen kulttuuriin. Kaikkia menestyviä yrityksiä johdetaan kulttuurin avulla, koska kulttuuri syö kaikki omistajan ja johtajien luomat strategiat aamupalaksi. Tulosta ja tekemistä ei aidosti muuteta ilman vaikuttamista yrityksen kulttuuriin.

Yrityksen kulttuurista johdetaan strategia, joka kiteyttää yrityksen tahtotilan. Hyvä strategia on tarina kilpailueduista ja kyvystä, joka on ilo kertoa niin yrityksen työntekijöille, kumppaneille, asiakkaille kuin kilpailijoillekin. Loistava strategia sisältää myös toimintasuunnitelman, josta kumpuaa myös hyvä tarina yrityksen visiosta, tavoitteista, valinnoista ja tehtävästä.

Digiaikana yrityksen brändi on yhteisön kulttuurista strategian kautta johdettu tarina. Yritystä brändätään edistämällä ja toteuttamalla yrityksen strategiaa arjessa ja ansaitsemalla sille huomiota kaikissa eri kohtaamisissa sidosryhmien kanssa. Hyvä strategia jalkautuu toiminnaksi, joka kasvattaa ja brändää yrityksen toimintaa.

Tärkein voimavara yrityksen brändin arvon kasvattamiselle on yrityksen ihmisten sitouttaminen toimimaan valitun arvopohjan, strategian ja brändin mukaisesti. Hyvä yritys luo pääomaa arjessa jokaisessa kohtaamisessa. Parhaat saavat asiakkaat ja kumppanit mukaan rakentamaan yrityksen brändiä ja mainetta arjessa. Parhaista brändeistä syntyy menestystarinoita, jossa kulttuuri, suunnitelmat, tekeminen ja tulokset muuttavat yrityksen arvon ja arvostuksen menestykseksi. Menestys maallistuu ja kotiutuu rahassa, arvostuksessa, yrityksen arvossa tekemiseen osallistuvien tyytyväisyydessä.

Menestyvän brändin rakentaminen digiaikana tarkoittaa yhteisön arvopohjan ja tahtotilan näkymistä yrityksen jokaisessa kohtaamisessa asiakaspalvelusta median kautta ongelmatilanteisiin asti.

 

 

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.