Osaamisen Suomi

27.11.2016 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Osaamisen Suomi

suomen_idea_500px

Kirjoitus on julkaistu laajempana kirjassa ”Suomen Idea.” Suosittelen! Erinomaisia kirjoittajia ja loistavia näkökulmia. Ohessa omani.  http://www.docendo.fi/suomen-idea-jarno-limnell-toim.html

Osaamisen Suomi

Suomi on osaamisen suurvalta. Osaamme ylläpitää ja kehittää yhteiskuntaa, pitää huolta kansalaisten terveydestä, kouluttaa yhtenä maailman kärkimaista ja kehittää tasa-arvoista, modernia yhteiskuntaa. Suomi on innovatiivinen, joustava, ketterä ja osaava.

Suomalainen ihme on menestyvän yhteiskunnan rakentaminen. Osasimme lyhyessä ajassa sodan jälkeen luoda hyvinvointia koko kansalle, ymmärsimme koulutuksen ja tasa-arvoisuuden merkityksen. Onnistuimme luomaan edistyksellisen ja turvallisen yhteiskunnan. Nyt sama osaaminen joka hyödynsi vihreän kullan, rakensi maailman parhaita matkapuhelimia ja ymmärtää teknologiaa jopa muita paremmin, pitäisi toistaa informaatioyhteiskunnassa.

Yhteinen haasteemme on ymmärtää, että se mikä meille on jo itsestään selvää on kovaa kauppatavaraa muualla maailmassa. Haikailemme valmistavan teollisuuden perään, vaikka maailman kannattavuus on siirtymässä raaka-aineiden jalostamisesta osaamisen kehittämiseen. Osaamisella luodaan uutta arvoa digitalisoituvissa yhteiskunnissa.

Suomalainen saarivaltio ei ymmärrä, että se arvo, jonka hyvinvointiimme olemme rakentaneet, on rahastettavissa yhteisöissä, jotka ymmärtävät osaamisen merkityksen ja haluavat oppia. Huolehdimme muiden innostuksesta osallistua hyvinvointiimme, vaikka oikeasti meidän pitäisi huolehtia ainoastaan siitä, kuinka moni pääsee osaamistamme maailmalla jakamaan ja hyödyntämään. Suomi menestyy maailmalla, jos maailma menestyy Suomessa.

Suomalaiselle osaavalle, itsenäiselle, ahkeralle ja oppivalle työntekijälle löytyy arvo ja arvostus osaamisen kehittäjänä. Opettamalla mallimme muillekin yli rajojen, todistamme osaamistamme ja näytämme suomalaisen tekijän arvon maailmalla. Suomalaisten tehtävä on tekijöiden antamisen sijaan luoda osaamisesta ja sen kehittämisestä uuden Suomen menestystarina.

Suomella on monta erityistaitoa. Osaamme vartioida ja puolustaa pienen maan rajoja suuren naapurina. Osaamme kouluttaa ja kehittää toimivaa poliisilaitosta kansalaisten ja yhteisöjen turvaksi, osaamme kouluttaa lapsiamme huipputasolla ja tutkia monia asioita maailman kärjessä. Hyvinvointijärjestelmämme on maailmalla malliesimerkki. Voisi sanoa pohjoismaiden oleva ainoa paikka, jossa alkuperäinen amerikkalainen unelma on tänään mahdollista. Jokaisella on halutessaan mahdollisuus nousta ryysyistä rikkauksiin tai vaurastua yrittämällä.

Suomalainen osaa. Viimeisten vuosikymmenien aikana olemme maan pienuudesta huolimatta rakentaneet menestyviä yrityksiä, kahmineet mitaleita eri urheilulajeissa, voittaneet Euroviisut ja valittu lukemattomia kertoja eri listauksien kärkimaaksi, vakaudessa, turvallisuudessa, innovaatioissa, osaamisessa ja hyvinvoinnissa. Olemme niin hyviä, että kuvittelemme kaiken tapahtuvan itsestään ympärillämme. Unohdamme, etteivät muut tiedä kuinka osaavia olemmekaan. Unohdamme, että meidän on erotuttava, osattava kaupallistaa ja johtaa kansainvälistä liiketoimintaa menestyäksemme osaamisen suurvaltana. 

Osaamisen Suomi. Olemme luoneet maailmanluokan koulutusjärjestelmän. Osaamme opettaa niin opettajia kuin oppilaitakin. Osaamisemme opettajina valuu hukkaan, jos jaamme osaamistamme vain omalle pienelle kansallemme.

Opettamisesta on tehtävä seuraava metsäteollisuus. Vietävä opettajien koulutusta maailman ympäri. Opetettava kaikkea mahdollista osana kasvavaa ja kannattavaa koulutuksen liiketoimintaa. Maailmassa on vähän asioita, joita suomalainen ei osaisi toiselle opettaa. Tehdään opettamisesta ja oppimisesta osaamisen suurvallan merkittävä menestystarina.

Avataan koulumme ja kaupunkimme korvausta vastaan kaiken maailman oppilaille. Emme menetä mitään vakuuttamalla kaukaisten maiden kansalaisiamme hyvinvoinnistamme ja siirtämällä osaamista opettajilta oppilaille. Tehdään Helsingistä merkittävä oppimisympäristö ja moninkertaistetaan oppilasmäärät ja sitä kautta opiskelijoiden tuoman rahan merkitys alueen yrittäjille. Rakennetaan vuorokauden ympäri opiskelijoista kuhiseva Helsinki, joka tunnetaan globaalisti osaamisen ja oppimisen solmukohtana.

Tehdään suunnittelun osaamisesta globaalia kauppatavaraa. Suunnitellaan pelejä, opetetaan niiden kehittämistä, suunnitellaan IT-järjestelmiä, teknologiaa, laivoja, rakennuksia, verkkokauppoja ja mitä tahansa mistä informaatioyhteiskunnassa maksetaan. Opetuksen avaaminen kansainvälisille opiskelijoille on tie alueen uusiin yrittäjiin, yritykseen ja niiden globaaliin osaamiseen. Tuodaan maailma Suomeen ja viedään Suomea maailmalle osaaja ja oppi kerrallaan.

Suomi on suunnittelijan paratiisi ilman ruuhkia, hyvällä kaupunki-infralla, toimivalla logistiikalla ja puhtaalla luonnolla. Rakennetaan yliopistokaupunkeihin merkittävät keskittymät tuotekehitykselle, kasvuyrittämiselle ja yrityksille. Suunnitellaan teknologiaa terveyteen, energiaan, logistiikkaan ja ympäristöön. Digitalisaatio on vielä aivan alussa, mutta vaatimustaso kasvaa kun automaatiota yhdistetään esineiden internetiin. Poikkitieteellinen Suomi lähtee paalupaikalta kehittämään digitalisaatiota toimialoilla eteenpäin. 

Tasapainon Suomi. Pohjoismaat rakentavat malliesimerkkiä hyvästä yhteiskunnasta maailmalle. Täällä toteutuvat asiat tasa-arvosta, turvallisuuden kautta hyvinvointiin, joita kaikki kadehtivat. Miten opettaisimme muillekin turvallisen yhteiskunnan rakentamista maailmalla?

Tehdään rajavartioinnista, poliisien kouluttamisesta ja maanpuolustuksesta myytävää kauppatavaraa. Koulutetaan ja harjoitetaan muiden maiden viranomaisia. Suomessa riittää tilaa testata muutakin kuin talvirenkaita. Olosuhteiden vaativuus, pitkät välimatkat ja tuhannet järvet luovat loistavat kulissit erilaisten taitojen ja osaamisen harjoittamiseen ääriolosuhteissa.

Poliisia ja puolustusvoimia tarvitaan tasavallan tasapainon turvaamiseen. Miksi pieni maa ei voisi toimia esimerkkinä ja auttajana heille, joille tasapaino on vielä saavuttamaton haave? Kutsutaan kaiken maailman turvaajat, lainvartijat ja maanpuolustajat meille oppimaan ja matkustetaan opettamaan rauhaa ja turvaa muille aiheesta kiinnostuneille.

Hyvinvoinnin Suomi. Hyvinvoinnin käsite on murroksessa. Taloudelliset mittarit ja menestystekijät eivät riitä kuvaamaan hyvinvointia digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Digitalisaatio mahdollistaa hyvinvoinnin johtamisen tiedon avulla. Saamme käyttäjinä itse tietoa omista mittareistamme, pystymme keräämään valtavasti tietoa erilaisilta kohderyhmiltä ja johtamaan hyvinvointia hajautetusti tiedon avulla.

Rakennetaan Suomesta hyvinvoinnin mallimaa, joka ponnistaa valmiiksi yhdestä maailman parhaista järjestelmistä. Yhdistetään teknologia, tieto, osaaminen ja koulutus ydinvoimalaksi, joka järjestää uudella tavalla ennaltaehkäisevän terveydenhoidon, sairaanhoidon ja niihin liittyvät palvelut.

Teknologia on tie parempaan hyvinvointiin. Terveellinen suomalainen ravinto, ymmärryksen ja osaamisen kasvattaminen liikkumisesta ja oman terveyden edistämisestä ja tehokkaat terveyspalvelut etänä tai perinteisesti mahdollistavat ihmisten entistäkin paremman hyvinvoinnin. Tehdään Suomesta ja suomalaisista hyvinvoinnin mallimaa. Onnistumme varmasti kun motivoimme kansalaiset enemmän itse näkemään vaivaa ja tekemään työtä oman hyvinvointinsa parantamiseksi.

Yrittäjyyden Suomi. Tehdään Suomesta yrittäjien yhteiskunta. Kannustetaan jokaista yrittämään itse ja muidenkin puolesta. Tehdään yrittämisestä ja onnistumisesta kansallinen hyve. Kasvatetaan ja koulutetaan lisää yrittäjiä ja turvataan heidänkin tulevaisuutta vähintäänkin tasavertaisesti toisille työtätekevien kanssa. Alennetaan kynnystä ryhtyä yrittäjäksi ja annetaan muidenkin maiden kansalaisten yrittää Suomessa. Pidetään huolta, että muidenkin maiden yritykset menestyvät Suomessa.

Varmistetaan jokaisen koululaisen tutustuvan yrittäjän perustaitoihin. Laitetaan lapset leikkimään ja luomaan ajatuksia itselleen yrittäjyydestä. Yrittäjiä kasvaa yrittäjyyttä ruokkimalla. Suomalainen on yritteliäs, kunhan uskaltaa ja haluaa yrittää. Tehdään yrittämisestä kynnyksen sijaan askel eteenpäin, jonka yhä useampi haluaa elämässään astua.

Vähennetään valtion roolia hyvinvoinnin tuottajana ja annetaan ihmisten itse yrittää ja vastata omasta yrittämisestään. Tehdään siitä silti reilua ja tasa-arvoista, jopa kannattavampaa muiden vaihtoehtojen sijaan. Osaamisen suurvalta Suomi kaipaa lisää ihmisiä, jotka uskaltavat yrittää uusia ja vielä näkemättömiä asioita. Koulutus, asenteet ja yhteiskunnan arvostus avaavat yhdessä tietä yrittäjäyhteiskunnalle.

Luovuuden Suomi. Olemme arkkitehtuurin ja muotoilun suurvalta. Rakennetaan arvostuksen ja historian päälle uusi kappale digitalisoituvaan maailmaan. Tehdään luovuudesta osaamisen Suomen tavaramerkki. Kansainvälistyminen, solmukohtien ja koulutuksen lisääminen synnyttävät luovuuden keskittymiä, jotka tuottavat uusia ajatuksia ja näkemyksiä maailman kehittämiseen.

Olemme hyvässä alussa kasvuyritysten ja niitä tukevien tapahtumien ja rakenteiden kanssa. Painetaan kaasu pohjaan ja ymmärretään miten luovuus, teknologia ja osaaminen kohtaavat niin taiteissa kuin tieteissäkin. Digitalisaation seuraava harppaus sisältää niin tekoälyä kuin keinotodellisuuttakin. Tarvitaan rutkasti luovuutta ja luovaa osaamista yhdistää uusia mahdollisuuksia vallitsevaan yhteiskuntaan. Tehdään tästä suomalaisten valttikortti.

Luovuutta syntyy kun sille annetaan tilaa ja se otetaan vakavasti. Se mikä insinöörisuomessa rakennetaan kestäväksi ja toimivaksi on muotoiltavat käytettäväksi ja kiehtovaksi mennäkseen maailmalla kunnolla kaupaksi. Luovuus on merkittävä osa kaikkea menestyvää liiketoimintaa. Tehdään siitä teollista toimintaa ja ymmärretään sen arvo käyttäjän maksamassa hintalapussa. Luovuus ja sen teollistaminen on keskeinen ja ehkä keskeisin osa osaamisen suurvaltaa nimeltään Suomi.

Edistyksen Suomi. Suomi on tasa-arvoinen ja –vertainen maa. Tehdään siitä myös avoin uusille ihmisille ja ajatuksille. Olemme saaneet elää ja kehittää rauhassa pienessä saarivaltiossamme. Mutta maailma muuttuu ympärillämme meitä nopeammin. Tasa-arvoinen Suomi lisää molempien sukupuolien mahdollisuuksia menestyä niin työ- kuin kotielämässäkin.

Tasavertainen Suomi antaa jokaiselle mahdollisuuden yrittää ja onnistua uudestaan epäonnistustenkin jälkeen. Edistyksellinen Suomi on avoin uusille ihmisille ja vuorovaikutukselle maailman kanssa. Edistyksen Suomi ei epäroi menestyä kerta toisensa jälkeen maailman tarpeiden muuttuessa. Suomi edistyy yhdistämällä kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen ja yrittämisen osaamiseksi vailla vertaansa. Osaamisen syntyy edistämällä uusia ajatuksia ja ajattelua. Se vaatii jokaiselle sukupuolesta, iästä, tai kansalaisuudesta riippumatta mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan edistämiseen.

Osaamisen Suomi on asenne, ideologia ja unelma vieläkin paremmasta yhteiskunnasta. Se yhdistää ajatukset turvallisuudesta, avoimuudesta, oppimisesta ja ikuisesta kehittämisestä. Se on kirkasotsainen ja osin sinisilmäinen unelma seuraavasta Suomesta. Osaamisen suomi on yhtälö tehtyä ja tulevaa viisautta. Osaamisen Suomi on mahdollisuus, joka on meidän jokaisen suomalaisen käsissä.

 

 

 

 

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.