Menestyvä strategia

01.11.2016 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Menestyvä strategia

Muistatko vitsin Rukan strategiasta? Johtoryhmä vetäytyy Rukan mökille ja tekee siellä strategian. Raskaan viikonlopun jälkeen puheissa viitataan usein Rukan strategiaan. Siis siihen joka jäi sinne ja arki jatkuu samanlaisena kuin aina ennenkin.

Perinteinen oppi johtamisesta nojaa tuotantotalouden teorioihin. Yrityksessä on tuotantolaitos, joka synnyttää arvon. Sen päällä on toimintojen mukainen organisaatio, johtoryhmä, tehtaan johtaja, joka vastaa toimituksista toimitusjohtajana ja hallitus, joka valvoo yrityksen toimintaa.

Suuressa osassa yrityksiä ei ole enää omaa tuotantoa. Toimitaan verkostoissa tai palvellaan muita. Miten ihmeessä edellisen vuosisadan opit markkinatilanteista ja ympäristöistä ja niistä johdetuista kasvubudjeteista sopivat tähän päivään? Ei mitenkään.

Hyvien strategioiden ja suunnitelmien suurin synti on, että ne jätetään toteuttamatta. Tilalle tulee uusi idea, organisaatio tai joku muu muutos, joka häiritsee strategian toteuttamista. Oikeasti olosuhteet ja tilanteet voivat muuttua, mutta suunta pysyy samana. Strategia siis toteutuu nopeammin tai hitaammin olosuhteista riippuen. Aika paljon saa ympärillä tapahtua, että hyvään ja omistaja-arvoa reilusti kasvattavaan strategiaan kannattaa tehdä muutoksia. Edellyttäen tietenkin, että idea on briljantti eikä Rukalla tai mökillä tuotettu vitsi.

dia10Yritysmuotoilulla tarkoitan yrityksen suunnitelman (strategian) kytkemistä johtamiseen ja muotoiluun. Tehdään sitä mikä kannattaa tulevaisuudessakin, johdetaan haluttuun suuntaan tuloksellisesti ja kommunikoidaan sitä minne ollaan matkalla eikä sitä mitä tänään tehtiin. Digitalisaation tehtävänä on mahdollistaa enemmän ja parempaa vähemmällä. Digitalisoiminen on paras keino kehittää ja synnyttää uutta kaikissa olosuhteissa.

Numerot kertovat aina tehdyistä hyvistä tai huonoista päätöksistä ja toimenpiteistä. Siksi yritystä on turha johtaa peräpeilistä. Kannattaa rakentaa suunnitelma ja toimintaa, jota voi seurata suunnitelman ja ajan edetessä. Suomalaisten on syytä siirtyä strategiasta ja johtamisesta strategiseen johtamiseen. Se tarkoittaa suunnan jatkuvaa päivittämistä arjessa tulosten perusteella. Nostetaan tavoitteita, kun homma toimii ja toisinpäin.

dia03Strateginen johtaminen haastaa yrityksen rakentamaan tuotteita asiakaslähtöisesti ja reagoimaan markkinan luomiin mahdollisuuksiin ja muutoksiin.

Harmittavan moni strategia syntyy orvoksi ilman sen parasta kaveria toimintasuunnitelmaa.

Toimintasuunnitelma kertoo kuka, mitä, miten, milloin ja mitä maksaa. Se kertoo panostuksista strategian toteutumiseksi. Ilman toimintasuunnitelmaa strategia jää orvoksi unelmaksi tulevasta vuodesta.

dia02

Strategian kytkeminen toimintasuunnitelmaan ja koko paketin johtaminen varmistaa toiminnan ja strategian toteuttamisen.

Yhdistämällä strategia ja toimintasuunnitelma saadaan selkeä alusta yrityksen johtamiseen. Tiedetään mitä pitää tehdä ja mitä pitäisi syntyä. Tulosten perusteella päästään johtamaan kuukausittain strategian syntymistä ja onnistumisia.

Hyvä strategia ja toimintasuunnitelma ovat paketti, josta ei luovuta missään olosuhteissa. Hyvä kokonaisuus auttaa yrityksen omistajia, hallitusta ja johtoa saavuttamaan halutut lopputulokset. Ongelmien ja vastoinkäymisten hyväksyminen kuuluu osaksi uuden ja paremman luomista. Siksi osaava kippari osaa odottaa täydellistä myrskyä. Tyrskyjen läpi navigoivat taiturit tekevät yrityksistään ihailtuja menestystarinoita.

 

 

 

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Susan
2017-11-25 22:50:58

Minulle jäi epäselväksi tuosta toimintasuunnitelman ja strategian yhteiskuvasta, että miksi kaksi neliötä on valkoisia?

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.