Johtoryhmällä johtaminen

16.09.2022 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Johtoryhmällä johtaminen

Yrityksestä yhtiö – Johtoryhmällä johtaminen

Yrityksen kasvaessa liiketoiminnasta yritystoiminnaksi johtaminen muuttuu ensimmäisenä, sitten tapa kehittää ja viimeiseksi itse tekeminen. Näin suunnittelu- ja johtamiskulttuuri ennakoivat muutoksia ja mahdollisuuksia arjen tekemisessä.

Harva liiketoiminta kloonautuu itsestään isommaksi. Tavoitteena tulee olla hallittu skaalautuminen kloonautumisen sijaan. Siksi myös rakenteiden, toimintamallien ja johtamisen on kasvettava yritystoiminnan uudelle tasolle.

Yksi keskeisimpiä muutoksia on johtamisen organisointi ryhmän vastuulle. Yrittäjävetoisesta mallista poiketen, johtoryhmä muodostuu keskeisimmistä funktoista, joiden vetäjä vastaa itsenäisesti toiminnon suunnittelusta, organisoinnista, johtamisesta ja mittaamisesta. Johtoryhmästä on hyötyä vasta sitten, kun sen jäsenet johtavat omaansa ja toimittavat tietoa haasteista, etenemisestä ja tapahtumista johtoryhmälle. Hallituksen tavoin, tiedon tulee kulkea tekemisen ja päätöksenteon edellä, eli materiaalit johtoryhmälle on syytä valmistella ja toimittaa ennen varsinaisia kohtaamisia.

Suuri osa suomalaisista johtoryhmistä kokoontuu päivittämään yritystoiminnan tilaa ja päättämään yhteisistä asioista. Eli tekeminen on reaktiivista ja päivittää tapahtumia peräpeilistä. Parempi malli olisi toimittaa raportit etukäteen ja johtaa ajankäyttöä kohti ennakointia, resurssointia, kehittämistä ja kaikesta uudesta päättämistä. Hyvä jory-materiaali kulkee sellaisenaan osaksi tj-raporttia ja tiedoksi hallitukselle.

Johtoryhmän muodostaminen aidosti johtavaksi tiimiksi tulee ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun markkina-alueita on useampia, yhtiöllä on käytössään useampi liiketoimintamalli ja yhtiön toiminta kasvun myötä kompleksoituu. Kun asioita ja tapahtumia on enemmmän, on vastuun reagoinnista, päätöksenteosta ja tekemisestä laskeuduttava alaspäin. Tämä tapahtuu muodostamalla tiimien vetäjist, ”kympeistä” johtoryhmä, joka siis raportoi alhaalta ylöspäin ja saa johtoryhmässä tukea ja apua tekemiseen. Johtoryhmä, jossa toimitusjohtaja päivittää tapahtumia yhtiössä alaspäin on ajanhukkaa kaikille, eikä täytä johtamiseen valitun ryhmän määritelmää johtoryhmänä.

Johtamisen ryhmän muodostaminen, sisältöjen luominen, ajankäyttö ja päätöksenteko ovat haaste kaikille yrityksille ja erityisesti matkalla liiketoiminnasta aidoksi yritykseksi. Kehitettävää ja matkaa on ja siksi tekemisen jatkuva sparraus ja kehittäminen luo arvoa kaikille osapuolille.

V

Lue myös:

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.