Strategiapäivät

16.08.2017 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Strategiapäivät

Millainen on hyvä strategiaprosessi?

Olen rakentanut, johtanut ja sparrannut kymmeniä strategiaprosesseja. Matkan varrella olen luonut omia ajatuksia tuloksellisesta johtamisesta ja luonut toimintamalleja tehokkaaseen yritystoiminnan kehittämiseen.

Millainen on hyvä strategia?

Hyvä strategia ei ole pelkkä tiekartta tulevaisuuteen tavoitteineen ja mittareineen. Hyvä strategia kiteyttää yrityksen suunnan, kilpailuedun, tarinan ja toimintasuunnitelman. Arvioin 80% yrityksistä onnistuvan kommunikoimaan tahtotilansa jollakin tavalla ja ehkä joka viidennen (20%) aidosti elävän strategiansa menestystarinaksi.

On turha tehdä tavoitteita ilman niihin liittyviä toimenpiteitä, vastuita ja vastuun kantajia. Hyvä strategia on suunnitelma ja tarina, joka on ilo kertoa yrityksen asiakkaille, henkilöstölle, kilpailijoille ja kumppaneilla. Hyvästä strategiasta kumpuaa tarina, josta yritys ponnistaa kohti seuraavia tavoitteita.

Millaiset ovat hyvät strategiapäivät?

Monella yhteisöllä on tapana pitää strategiapäivät. Itse pidän tiiviistä ja aktiivisesta työskentelytavasta erityisesti. Tyyliä on useita, mutta itse vaikutan yrityksissä, joissa on omaksuttu tavaksi pitää strategiapäivät yhteistyössä hallituksen ja johtoryhmän kanssa.

Hyvät strategiapäivät ovat tapa sitouttaa avainhenkilöt yhteisten tavoitteiden, toimenpiteiden ja kehityshankkeiden taakse. Hyvän strategiapäivän henki on strateginen työpäivä, jossa yhdessä katsotaan yrityksen toimintaa ja tulevaa avoimin, mutta kriittisin silmin. Hyvät strategiapäivät ratkovat murheita ja luovat uskoa yrityksen kehitykselle.

Muotoja ja kulttuureja on monia, mutta oma tapani fasilitoida strategiapäiviä seurailee kaarta tästä päivästä eilisen kautta huomisen tavoitteisiin, toimenpiteisiin, kehityshankkeisiin ja sitoutumiseen seuraavalle vaatimustasolle.

Tässä yksi esimerkki hyvien strategiapäivien anatomiasta:

  1. Ennakkotehtävät. Hyvien strategiapäivän kutsu sisältää tehtäviä ja pohdittavaa tilaisuuteen osallistuville. Tehtävien idea on johdatella osallistujia ajattelemaan yhteisön haasteita ja ennakkoon.
  2. Hyvä idea on aloittaa puheenvuorolla hyvästä strategiasta, menestymisestä ja liittää siihen yrityksen johdon esitys ”kansakunnan tilasta.” Esitysten on syytä luodata yrityksen tilaa ja ympäristöä 360 ajatuksella pelkän ajankohtaiskatsauksen sijaan. Osallistujat on syytä nostaa ajatuksissaan jo valmiiksi pohtimaan yrityksen tilaa helikopterista.
  3. Osallistujien odotukset strategiapäiville ja ”huolitalkoot” on syytä käydä läpi ennen itse asiaan ryhtymistä. Odotusten idea on tarkistaa osallistujien lähtötaso ja tarjota fasilitaattorille lista asioista, jotka olisi ainakin ratkaistava. Päivien odotuksiin on syytä palata aivan tapahtuman lopussa ja katsoa yhdessä porukalla, miten hyvin odotuksiin onnistuttiin yhdessä vastaamaan.
  4. Yrityksen määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Hyvissä yrityksissä omistajien odotukset ovat kirkkaan johdon mielessä. Jos omistajien tavoitteita ei ole asetettu tai lausuttu, on syytä kirkastaa ensin yrityksen omistajien tahtotila/visio yhtiön toiminnalle. Omistajien tahtotilasta on syytä hallituksen kautta laskea yrityksen strategiakaudelle määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Usein laadulliset tavoitteet ovat määrällisiä tärkeämpiä.
  5. Toimintokohtaiset tavoitteet yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jo tavoitteiden asettamisen jälkeen on syytä pohtia toiminnoittain väliä strategian tavoitteiden ja nykytilan välillä. Työtä voi tehdä ryhmissä organisaatiovastuita sopivasti sekoittaen. Tärkeintä on synnyttää jokaiselle ymmärrys asioista mitä strategian toteutuminen vaatii.
  6. Mitä yhteisiä kehityshankkeita on käynnistettävä hallituksessa tai organisaatiossa laadullisten tai määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi? Hyvä keskustelu asiasta antaa johdolle eväitä päivittää yhtiön kehityssalkkua tai oivaltaa menestyspaketista puuttuvia palasia.
  7. Voitettavat taistelut. Erinomainen happotesti yhtiön johdolle ja itse suunnitelmalle on poimia strategiasta ja toimintasuunnitelmasta 3-5 tärkeintä voitettavaa taistelua (must-win-battles) Voitettavat asiat ovat ne kriittisimmät muutokset tai tavoitteet, jotka ovat ehdottomasti saavutettava kokonaisuuden onnistumiseksi. Samalla selviää kuinka hyvin strategiapäiville osallistuvat vaikuttajat ymmärtävät tehtävää työtä nykytilan ja yhtiön tavoitteiden välillä.
  8. Yritysjohdon henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat, yhteistyö organisaatiossa ja yhteisön tarvitsema ulkopuolinen apu. Strategiapäivien lopuksi on syytä, pohtia yhdessä ja erikseen jokaisen vaikuttajan roolia strategian toteuttamisessa. Mitä seuraavana päivänä tapahtuu ja millaista tukea eri toimijat odottavat toisilta vaikuttajilta. Henkilökohtaisten toimintasuunnitelmien tavoite on suunnata vaikuttajien katseita kohti arkea ja saada heidät sitoutumaan uusiin tavoitteisiin.
  9. Yhteenveto ja seuraavat askeleet. Hyvä strategiapäivitys ja toimintasuunnitelma kirkastuu käyttökelpoiseksi materiaaliksi strategiapäivien aikana. Siksi lopputulosta on syytä vetää yhteen päivien lopussa ja verrata sitä osallistujien tavoitteisiin ja odotuksiin päivien alussa.

Onnistuneet strategiapäivät ovat tärkeä osa strategian laatimista ja onnistuessaan parhaita yhteisiä hetkiä yrityksen johdon, hallituksen tai omistajien välillä. On uskomatonta, kuinka paljon sopivasti innostamalla ja paineistamalla saadaan aikaiseksi yhdessä lyhyessä ajassa.

Strategiapäivien suurin haaste on hyvien suunnitelmien vieminen osaksi yrityksen arkea. Se onnistuu sitouttamalla kaikki yrityksen tasot raportoimaan uuden suunnan käynnistymisestä ja siihen liittyvistä toimienpiteistä. Tärkeintä ei ole muutoksen suuruus vaan suunnitelmaan sitoutuminen ja oivallukset suunnitelman toteuttamiseksi.

Hyvät strategiapäivät ovat parhaimmillaan parhaita hetkiä yhtiön elämässä!

 

 

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.