Vuosisuunnittelu

28.09.2020 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Vuosisuunnittelu

Olen viime aikoina pohtinut paljon yritysten yksilöllisyyttä. Erilainen yritys- ja johtamiskulttuuri näkyy erityisesti vuosisuunnittelussa. Sanalla vuosisuunnittelu tarkoitan suunnitteluprosessia, joka sisältää strategian, toimintasuunnitelman, budjetoinnin sekä kehityshankkeita.

Joillekin yrityksille vuosisuunnitelma, erityisesti budjetti on toimintavuoden tavoite. Tekemällä asiat oikein ja oikeita asioita saavutetaan maali ja tavoite eli budjetoitu liiketoiminnan taso ja tulos. Budjetti laaditaan usein lähtäkohtana edellisen kauden tulokset ja niistä korjattu tavoitetaso.

Kunnianhimoisille yrityksille tehtävä budjetti on lähtötaso. Budjetinmukaiset tulot ja kulut mahdollistavat palkanmaksun, kulut ja kehittämisen. Mikäli budjetissa ei pysytä, tehdään tarvittavia muutoksia kustannuksissa, pelikirjassa ja avainhenkilöissä.

Mitä menestyneempi yritys, sitä kehittyneempi suunnittelu-, mittaus- ja palkitsemisenkulttuuri yleensä on.

Vuosisuunnittelun rooli, osaaminen ja kehittyminen kulkevat käsi kädessä tuloksellisuuden ja yritysarvon kasvun kanssa. Menestyvät yritykset ovat usein laadukkaita myös tavoitteiden asettamisessa, mittaamisessa  ja palkkioiden rakentamisessa.

Suomessa on suhteellisen vähän kilpailua ja näppituntumallakin voi pärjätä kohtuullisen hyvin. Suomi tuntuukin olevan generalistien luvattu maa, jossa oppihistoriasta riippumatta voi komentaa laivastoa ja meritoitua lähes kaikkiin yrityselämän tehtäviin. Hyvä suunnittelukulttuuri ja vuosisuunnittelu korostuvat, kun kilpailua on enemmän ja kunnianhimo korkealla tasolla. Myös yrityksen eteneminen ja arvon kasvattaminen vaativat suunnittelukulttuurin osaamista ja kehittämistä.

Hyvä suunnittelukulttuuri ponnistaa osaamisen kehittämisestä, oman toiminnan vertaamisesta muihin yrityksiiin ja jatkuvasta halusta oppia paremmaksi. Ajatus pakollisesta pahasta tai suunnitelmien iirrallisesta elämästä on haitallinen. Hyvä vuosisuunnittelu antaa kartan lähiajan haasteisiin ja tavoitteisiin. Kehittynyt kokonaisuus tarjoaa ympäristön turvalliselle ja kehittyvällä mittarilentämiselle.

Suunnitelmien, datan ja kehittämisen kautta johdettu organisaatio oppii, kehittyy ja nauttii jatkuvasta kehityksestä.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.