Omistajuuden organisointi

22.09.2020 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Omistajuuden organisointi

Eräs omaisuuden ja omistamisen kehittämisen edellytys on oivaltaa omistajuuden rooli ammattimaisesti johdettuna prosessina. Eli irroittaa omistajuus osaamisena omistajasta ja omaisuudesta. Aika monelle omaisuus ja omistaja on lähes samaa asiaa. Omistajuudella pohditaan omistamisen osaamista ja omaisuuden johtamista.

Miten sitten organisoida omistajuuden johtaminen erilaisissa yrityksissä ja tilanteissa? Perinteinen tapa on istuttaa omistajia hallituksessa, joka monessa tapauksessa tekee hallaa hyvälle hallitustyölle. Ei hallituksen tehtävä ole pelkästää pitää omistajia kanavalla ja huolehtia heille lankeavista eduista, vaan johtaa yrityksen arvonkasvattamista ja parempaa huomista.

Vaihtoehtoisia, kehittyneempiä mallejakin on olemassa.

  1. Advisory board. Yksi tapa sparrata omistajaa ja omistuksia yritystoiminnan ulkopuolelta on kerätä omistajalle oma tai henkilökohtainen Advisory board. Vaihtoehtoisesti kysymyksessä voi olla ”uskottu henkilö” joka auttaa omistajaa tunnistamaan mahdollisuuksia, tekemään päätöksiä ja välttämään virheitä. Omistajalla voi olla myös useampia neuvonantajia eri tilanteisiin ilman varsinaista advisory board -rakennetta.
  2. Personal portfolio management. Omistaja voi pohtia omistajuuden ja omaisuuden kasvua etsimällä itselleen riippumattoman taloudellisen neuvonantajan. Mallintamalla omistuksia, omia tavoitteita, riskinottokykyä ja sijoitusstrategiaa tunteet saadaan irti omistuksista ja omistajuuteen johdonmukainen prosessi. Kehitimme henkilökohtaisen omaisuuden johtamiseen progressiivista aplikaatiota, jonka tulevaisuus on nyt pohdinnassa.
  3. Family office. Varsinkin perheomisteisessa yhtiössä family office -toiminto on hyvä tapa suojata omaisuutta, huolehtia jatkuvuudesta ja kehittää omistajastrategiaa. Perinteisen hallinnollisen mallin rinnalle voisi rakentaa prosesseja joissa yhdistyy neuvonanto, sparraaminen ja päätöksenteki. Tälläinen ”virtual family office / advisory board” yleistynee omistajuuden osaamisen kasvun myötä.
  4. Emoyhtiö. Rakenteellisesti toimiva tapa on perustaa emoyhtiö tai jakaa emoyhtiön osakkaiden kesken. Lopputuloksena syntyy Holding – yhtiö, jonka päätehtävä on synnyttää omistaja- ja sijoitusstrategia ja huolehtia omistajien eduista ja vastuista.

Olen kehittänyt omistajuutta, sen osaamista ja johtamista viime vuosina konsulttina, neuvonantajana, emoyhtiössä, family officena ja hallituksen puheenjohtajana. Näkökulmasta riippumatta on tärkeää tunnistaa toiminnan tarkoitus, mandaatti, lisäarvoa ja organisoida se arvoa tuottavaksi ja toimivaksi osaksi omaisuutta, yritystoimintaa ja omistajuutta.

Malleja ja mahdollisuuksia on paljon, mutta tässäkin asiassa ”form follows function” eli on ensin mietittävä mitä tarvitaan, mitä puuttuu ja sitten ratkaista toimivin vaihtoehto. Hyvää tulee kun omistaja, omistajuus ja omaisuus ovat kaikki omilla paikoillaan ja ammattimaisesti johdettuja. 

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.