Omistajan polku

11.12.2019 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Omistajan polku

Omistajalla on pitkä, loputon polku kuljettavanaan, jos tavoitteena on aidosti jatkuvasti paraneva omistajuus ja omistaja-arvon kasvattaminen. Hyvä omistajuus ja sen kehittäminen voisi kasvaa joillekin ensin ammatiksi ja matkan varrella jopa elämäntehtäväksi.

Kokosin hyvän keskustelun pohjalta ajatuksia omistajuuden johtamisesta ja systemaattisesta kehittämisestä.

Polku käynnistyy tunnistamalla omistajuuden arvo, merkitys ja rooli osana yritystoimintaa ja arvon kasvattamista. Monelle omistaminen on annettu olotila, eikä omistajuutta ja sen mahdollisuuksia tunnisteta. Hyvää omistajuutta voisi kuvata ammattimaisena prosessina yrityskoosta ja omistamisen mallista riippumatta.

Omistajan on määriteltävä oma roolinsa yritystoiminnassa. Pelkkä omistaja, sijoittaja, hallituksen jäsen vai johtaja? Erityisesti yrittäjillä ja yrittäjätaustaisissa yhtiöissä roolit tahtovat mennä arjessa ja juhlassa sekaisin. Sekava tapa johtaa, päättää ja luoda arvoa on ilmiselvästi edistymisen este.

Omistajastrategia tulisi olla dokumentoitu, harkittu ja viestitty kokonaisuus, jossa omistaja kertoo oman strategiansa omistaja-arvon kasvattamiseksi. Miksi, mitä, miten ja tavoitteet ovat hyvän omistajanstrategian peruskallio. Epäselvä omistajan tahtotila on pahimmillaan yritystoimintaa heikentävä ja vaikeuttava lähtökohta.

Omistajuuden systeeminen johtaminen tarkoittaa omistajien, hallituksen, johdon ja yrityksen yhteistä johtamisjärjestelmää. Digiaikana tulisi saada aikaiseksi selkeä suunnittelu-, johtamis-, ja raportointiympäristö joka mahdollistaa tiedolla johtamisen rinnalla TIEDOLLA OMISTAMISEN. Lähtökohtaisesti kysymys on siitä, että omistajat ja muut tarvittavat sidosryhmät saavat riittävästi tietoa yrityksen suunnasta, tekemisestä ja tuloksista.

Omistajan on tunnistettava, kenen tehtävä on vaatia tuloksia yritystoiminnalta. Usein on epäselvää, kuka vastaa kasvun, tuloksen tai innovaatioiden synnyttämisestä. Onko se yhtiön johdon, hallituksen vai omistajien vastuulla? Omistajan on ohjattava yritysten hallituksia ja annettava niille selkeitä tavoitteita. Vain tulosorientoitunut hallitustyö voi olla hedelmällistä. Taaksepäin katsova kahvikerho ei tuota kenellekään yhtään mitään.

Omistajan ohjaus käynnistää yrityksen strategiaprosessin. Sen tulisi aina ponnistaa visiosta, tavoitteista ja huomisesta, eikä viime vuoden tuloksesta. Jos uutta tai erilaista halutaan saada aikaiseksi, on siihen liittyvät muutokset ja suunnitelmat myös dokumentoitava.

Moni yritys saa aikaiseksi suunnan eli strategian, mutta harvaa tekee strategiasta totta. Siksi suunta on kytkettävä aina tekemiseen, eli vuosisuunnitteluun, budjetointiin ja kehityshankkeisiin. Hyvä strategia sisältää toimintasuunnitelmat ja ne kuka, mitä ja milloin tullaan tekemään.

Jatkuva raportointi tulisi korvata läpinäkyvällä, reaaliaikaisella tiedolla, jossa taaksepäin katsovan raportoinnin sijaan pyritään jakamaan tietoa, kun sitä syntyy ja kommunikoimaan läpinäkyvästi yritysten tapahtumia. Meni jo, tai housuissa ei auta johtoa, hallitusta tai omistajaa yhtään eteenpäin.

Kollektiivinen oppiminen kertoo, kuinka paljon yrityksen arvo nousi, missä onnistuttiin, mikä meni vihkoon ja mitä halutaan kehittää seuraavalla kerralla. Se voisi olla jatkuva prosessi tai rakentava, henkinen tilinpäätös peileihin meininkiä katsoen. Pahinta on tehdä samat asiat ja odottaa uusia tuloksia. Siksi muutosta on syytä halata ja muutoksia tehdä lähes aina kun niiden tarvetta edes epäillään.

Omistajan polku lähtee kypsymisestä vastuulliseksi, tuloshakuiseksi ja aktiiviseksi omistajaksi. Se lähentelee yrittäjän toimintamallia, mutta tuo mukaan isomman organisaation, hyödyntää kaikki eri resurssia ja pyrkii loputtomaan kehittämiseen.

Missä kohtaa sinä kuljet omistajan polulla? Joko oivalsit vastuusi koko yhteisön huomisesta. Seuraava askel on laittaa parhaat ihmiset samaan bussiin, tehdä hyvä reittiopas ja varmistaa, että tarvittavat anturit ovat paikallaan.

V

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.