Yrittämisen ja omistamisen työkalut

03.04.2019 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Yrittämisen ja omistamisen työkalut

Omistajat.org ponnistaa ideasta luoda laadukkaampaa omistajuutta. Tarve jakaa osaamista, löytää vertaistukea ja työkaluja on ilmeinen. Parempi omistaminen tavoitteena tuottaa turvaa, tyytyväisyyttä ja ennen kaikkea arvokkaampia yrityksiä kaikille.

Laadukkaasti omistettu yritys on mahdollisuus sijoittajille, investoinneille, kasvulle, työllistämiselle ja jatkuvalle kehittämiselle. Hyvin omistettu yritys on turvallisin tapa omistaa ja yrittää. Laadukas omistus takaa yrityksen menestyvän tulevaisuuden.

Millaisia työkaluja voisi rakentaa parempaan omistamiseen?

Tärkein oivallus on ymmärtää, että jokaisesta yrityksestä on aina olemassa parempi versio. Samat tuotantotekijät voidaan järjestää eri tavalla tai löytää liiketoimintoja, jotka ovat yritykselle nykyisiä parempia. Haastava ajatus, mutta arjessa aina totta.

Jos aloittaisimme yritystoiminnan tänään, harvoin tekisimme asioita samalla tavalla kuin tänään teemme.

Toinen tärkeä asia tunnistaa on omistamisen organisointi. Omistajat, hallitus ja johto yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa rakentavat menestyvän yrityksen. Onko sinulla voimavarahallitus ja osaatko etsiä itsellesi sopivan johdon ja kanssayrittäjät? Yritysten päällä kelluvasta kultaisesta kolmiosta on puhuttu ja kirjoitettu aivan liian vähän. Oikealla yhtälöllä yrityksen turva, tekeminen ja tulokset paranevat.

Yrityksen arvoa tuetaan oikeilla rakenteilla, suunnitelmallisella tekemisellä ja johtamisella.

Ensin on hyvä ymmärtää osana digitaloutta, että yritys toimii informaatioalustalla. Omistajat tekevät sopimuksen työntekijöiden kanssa yhteisestä yrittämisestä ja asiakkaat yrityksen johdon kanssa sopimuksen arvon toimittamisesta. Nämä osatekijät luovat yhdessä yrityksen kulttuurin, strategian, organisaation ja arvon arjessa. Alustalta ponnistava yritys voi rakentaa yhdessä uutta, optimoida arvoa, toimittaa tehokkaasti ja parantaa eri osapuolten tyytyväisyyttä jatkuvasti. Omistaminen on kaikkea muuta kuin nollasummapeli.

Arvoa arjessa

Paras tulos syntyy suunnitelmallisella tekemisellä. Se vaatii kuitenkin yritysalustan eri osatekijöiden taitavaa johtamista arjessa. Omistajuuden tärkeitä ulottuvuuksia ovat 1) Omistajuus 2) Suunnitelmallisuus 3) Johtajuus ja 4) Arvonluonti. Arvo kasvaa matriisissa, jossa suunnitelmat, rakenteet ja tekeminen yhdistyvät yhteiseksi tekemiseksi. Jokaisen omistajan olisi syytä pysähtyä pohtimaan oman omistajuuden tilaa. Asioita ja palasia on paljon, joten asia vaatii pitkäjänteistä ja intohimoista asioiden kehittämistä. Missä tilassa yrityksesi omistajuus on?

Arvokello mittaa arvonluontia arjessa.

Arvokello on kehittyneempi sana yrityksen vuosikellolle. Siinä yhdistyy hallituksen ja johdon yhteistyö, yhtiön vuosisuunnittelu ja yhteinen tapa luoda parempia yrityksiä. Suunnitelmat ja tavoitteet onnistuvat paremmin, kun niitä luodaan, toteutetaan ja mitataan yhdessä. Hyvä arvokello luo hallitukselle teemakokoukset, yhtiölle yhteisen strategiaprosessin sekä jatkuvaa kommunikaatiota hallituksen, johdon ja omistajien välille. Digiaika vaatii digiajan ajattelun, johtamisen ja kulttuurin. Parhaat omistajat ponnistavat uuteen aikaan uusin ajatuksin ja eväin.

Haluaisitko omistaa entistä paremmin?

Paremman omistajuuden ajatus on tuore ja hakee vielä paikkaansa. Silti se on kysymyksenä erittäin kiinnostava. Samaan aikaan itsestäänselvä ja harvoin kysytty. Kysymys omistajuudesta ei ole ainoastaan omistavien asia.

Menestyvät yritykset, yrittäjät ja omistus ovat menestyvän yhteiskunnan ja paremman tulevaisuuden keskeisimpiä kulmakiviä.

 

 

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.