ATK 2020

13.01.2019 | Johtaminen | Ville Tolvanen

ATK 2020

Missä mennään ATK-2020? Olemme ensimmäisen vaiheen lopussa, jossa päätelaitteet ja toimivat yhteydet on jaettu kaikille käyttäjille. Seuraavaksi ryhdymme lunastamaan digitalisaation ”enemmän ja parempaa vähemmällä” -lupauksia käytännössä terveydessä, energiassa, rakentamisessa jne. Eli kaikilla keskeisillä elämän osa-alueilla.

Miten selviämme murroksesta ja muutoksen haasteista?

Kaikkien tutkimusten mukaan suomalaiset ovat aktiivisia oppimaan uutta, mutta hitaita luopumaan ja muuttamaan vanhaa. Pidän sitä hyvinvoinnin ongelmana. Koristelemme kuusta kunnes se kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Jo nyt yritysten lasku asiakaskokemusten tuottamisesta, kehittämisestä ja markkinoinnista on kohtuuton. Vastaus ei ole lisää rahaa kehittämiseen, vaan uudenlaiset toimintamallit.

Oma yksikkö tai yhteisyritys kiihdyttämään kehitystä.

Useiden yhtiöiden tulisi harkita digitalisaation haasteen ulkoistamista omaan yhtiöönsä. Mahdollisuus olisi myös yhteisyrityksille, joiden tehtävä olisi palvella alihankkijana muutostarpeita, kehittämistä ja vanhojen prosessien uudistamista. Keskeisintä yhteisille toiminnoille olisi ketterä ja joustava kehittämiskulttuuri osana asiakasyrityksen toimintaa.

Miksi yhtiö tai yhteisyritys?

Digitalisaation hyödyntäminen vaatii ensisijaisesti kolmea asiaa. 1) Jatkuvasti muuttuvien tarpeiden tunnistamista ja omaksumista, 2) joustavaa ja tehokasta resurssien käyttöä ja eritysosaamista sekä 3) kykyä ymmärtää innovaatiokulttuuria osana yhtiön toimintaa sekä osaamista yhdistää uutta vanhaan ja korvata vanhoja toimintoja.

Tarvitaan siis uuden osaamista, ketterää kehittämistä sekä muutosjohtamista. Kuinka monessa yhteisössä tälläistä osataan omasta takaa? En tunnista ainuttakaan. Irralliset innovaatiokeskukset integroidaa aina osaksi yritysten ydinliiketoimintaa. Siksi niillä on aikansa ja paikkansa, mutta tarvitaan 2020 -luvun oppeja uuden onnistumiseksi.

Isoissa yrityksissä on tunnistettu ATK:n tulevaisuus ja ymmärretään, ettei 90-luvun johtamiskulttuurilla pärjätä 2030-luvun kilpailussa.  Kysymys on miten isot laivat käännetään ilman kaatumista. Vastaus on sama kuin aina. Pala kerrallaan, mutta osana isoa kuvaa ja kehittämistä.

Osaavan kumppanin kanssa rakennettu joukkue tai yhtiö tuo johdettavuutta, osaamista ja joustoa kehittämiseen. Onnistuva innovaatio ei ole nollasummapeli ja yhdessä kehittäminen lähtee mahdollisuuksien ja resurssien jakamisesta. Digitalisaation mahdollisuus ja haaste on niin iso, että se vaatii omistajilta riskinottoa, ymmärrystä ja sitoutumista muutokseen. Hyvän ja johdettavan kumppanin kanssa riskit vähenevät ja onnistumiset nopeutuvat. Yhä edelleen jokainen tarvitsee strategisen suunnitelman muutokseen ja selkeän vision tavoitetilasta tuhannen päivän takana.

Harmillisesti nämä suunnitelmat, rakenteet ja toiminteet taitavat oikeasti puuttua vielä lähes kaikista yrityksistä.

Kirjoittaja on ATK:lle nuoruutensa uhrannut intohimoinen julistaja ja tuloksia tekevä maailmanparantaja.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.