Johtoryhmä

05.08.2018 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Johtoryhmä

Millainen on hyvä ja tuottava johtoryhmä? Sain kunnian sparrata kasvuyrityksen johtamisjärjestelmää. Jaetaan siis omat ajatukseni hyvästä tekemisestä.

Jokainen johtoryhmä on erilainen. Kavuyrityksessä johtoryhmällä on ehkä tavallista toimintaa vaativampi tehtävä koska kasvaminen on vaikeaa. Lihaksenkin on mentävä rikki kasvaakseen. Siksi kasvuyrityksen johtoryhmä joutuu jatkuvasti 1) tunnistamaan haasteita ja mahdollisuuksia, 2) tekemään entiset ja uudet työt yhtiön kasvaessa, 3) muuttumaan yrityksen kasvun mukana.

Mielestäni kasvuyrityksen johtoryhmän tärkein tehtävä on suunnitella, organisoida, johtaa ja mitata yhtiön toimintasuunnitelmaa. Hyvä toimintasuunnitelma on strategiasta johdettu työkalu tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintasuunnitelman tulisi määritellä kuka, mitä, milloin ja miten tulosta tehdään. Hyvässä toimintasuunnitelmassa on kuten strategiassakin määrällisiä ja laadullisia mittareita – mitä tehdään, mitä syntyy ja mitä saadaan aikaiseksi esim. Voitamme uusia asiakkaita, kasvamme ja tulemme entistäkin vahvemmaksi ulkoistukumppaniksi asiakkaillemme.

Hyvä johtoryhmätyöskentely olisi syytä organisoida hallitustyön ympärille. Johtoryhmä kokoontuu 1) ratkomaan 2) päättämään ja 3) seuraamaan toimintasuunnitelman mukaisen tekemisen edistymistä ja antaa asioita hallitukselle tiedoksi tai päätettäväksi. Hyvästä johtoryhmästä nousee ehdotuksia ja esityksiä osaksi hallituksen seurantamateriaalia tai pohdittavaksi. Parhaissa yrityksissä omistajat, hallitus ja johto muodostavat aidosti tasapainoisen valtakoneiston.

Johtoryhmä ei ole keskustelukerho. Sitä ei saisi koskaan käyttää vain ajatusten ja tapahtumien päivittämiseen. Viestintä tulisi tapahtua tapaamisten välillä esim. Slack –tyyppisissä reaaliaikaisissa viestintäjärjestelmissä. Jokaiseen johtoryhmän kokoukseen tulisi valmistella sekä agenda että materiaali ennakkoon esitettynä. Jokaisen johtoryhmäläisen on tunnistettava oma vastuunsa ja oivallettava jaetun tiedon merkitys muulle johtoryhmälle. Vain valmisteltu, ennakoiva ja pureskeltu tieto auttaa koko ryhmää tekemään parempia päätöksiä.

Parhaimmillaan johtoryhmä vastaa yrityksen menestymisestä hallituksen tuella. Unelmatapauksessa tekeminen on niin vahvalla pohjalla, että toimitusjohtaja voi hyvin ja hallitukselle tulee toiminnan haasteiden ratkomisen sijaan tilaa keskittyä yritysarvon kasvattamiseen yrityksen toimintaympäristöä kehittämällä.

Johtoryhmä on toimitusjohtajan unelmatiimi ja hallituksen ohella omistajien toinen ydinkärki.

 

 

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.