Käännekohta

26.12.2017 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Käännekohta

Olen pitkään ajatellut liiketoiminnan menestyksen perustuvan oikeiden asioiden tekemiseen oikealla tavalla. Olen optimoinut ja ajatellut asioita järjellä uupumukseen saakka. Tulokset ovat hyviä.

Ajatuksissani päädyin pohtimaan asioita toisin päin. Mitäpä jos hyvin optimoitu alusta liiketoiminnalle olisikin vain kymmenen prosenttia itse tekemisestä. Mitä jos 90 prosenttia energiasta menisikin vaikuttavan kokemuksen luomiseen?

Voisiko yrittämistä ajatella puhtaasti taiteen tekemisenä? Toiminnan apu, tuki, rahoitus ja tekeminen vain seurailisivat arvopohjasta kumpuavaa manifestia.

Mitä jos toiminnan keskiössä olisikin luominen tekemisen ja tuloksellisen toiminnan sijaan.

Ajatusmalli saattaa synnyttää käännekohdan yritystoiminnan kehittämiselle. Kysymys kuuluu millainen missio, arvopohja ja loputon toistaminen synnyttäisi manifestin käyttämään lähes kaiken toiminnan sisällön parantamiseen ja vahvaan uskoon siitä, että tulokset ja menestys seuraavat perässä? Onko mitään, mikä voisi olla niin rakasta, että sille olisi valmis antamaan lähes kaikkensa.

Asian omaksuminen voisi luoda käännekohdan ajattelulle, joka vapauttaisi enemmistön energiasta aidosti vaikuttaviin asioihin. Ajattelumalli on artisteilta tuttu. Riittävästi yrittämällä ja onnella joku antaa levytyssopimuksen, tukijoukot ja ansaintamallin.

En ajattele käännekohtaa luopumisena kovasta työstä tai vaikeuksista. Päinvastoin. Pohdin mitä perinteisesti liiketoiminalle vieras luova ajattelu ja pehmeät arvot voisivat saada aikaiseksi palveluliiketoiminnan komentajina.

Virkistävää ajatella omaa tekemistä, mahdollisuuksia ja tulevaisuutta uudesta näkökulmasta. Vapauttavaa pohtia arjen haasteiden olevan vähemmistössä todellisen artismin hallitessa liiketoimintaa. Kutkuttavaa arvailla olisiko tässä kysymyksessä käännekohta omalle ajattelulle. Joko nyt uskaltaisi antaa periksi sille, mikä on hallinnut ajatuksia kaiken taustalla.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Miukumauku
2017-12-26 12:21:07

Been there done that.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Markus Grahn
2017-12-26 18:11:56

Hei Ville

Mukavaa pohdintaa, jonka voin itse henkilökohtaisesti allekirjoittaa kanssasi.
Liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää tutkia tätä hetkeä, sekä aikaa ennen ja miettiä tulevaisuutta. Jokainen ihminen luo oman käsityksen ajasta ja maailmankuvasta. Yrittäjän on hyvä seurata maailmantapahtumia, jotta voi saavuttaa ajatuksen tulevaisuudestamme ja ihmisten tarpeista, arvoista, sekä kulutustottumuksista.

Toimin itse pienen ja paikallisen asumisen ja asumispalveluita kehittävän konseptin ympärillä. Muutama vuosi sitten otin pehmeät arvot kantavaksi voimaksi konseptirakenteeseen. Tämä oli tietoinen valinta ja ennen kaikkea tarkkaan harkittu. Toimintamalli osoittautui toimivaksi ja positiivinen palaute on ruokkinut kehittämään toimintaa valitulla tiellä vuokra-asumisen edelläkävijänä.

Palkintona asiakkaiden ja heidän tarpeiden huomioonottamisesta olemme saaneet etulyöntiaseman kiristyvillä vuokramarkkinoilla. Kilpailijoiden asiakkaita sataa tällä hetkellä meidän laariin.
Valitettavaa tässä on se, että asuntoja vapautuu uusille asiakkaille harvoin ja kriteeriemme mukaisia myytäviä asuntoja on harvoin tarjolla.

Toivottavasti tämä lyhyt tarina antaa myös muille ärsykkeen lähteä hakemaan uusia ajattelumalleja/käännekohtia yritystoimintaan ja kannustaa olemaan luova.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Mari
2017-12-26 18:15:10

Olet oikeilla jäljillä...

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Ia Adlercreutz
2017-12-26 20:21:33

Uskon vahvasti meidän olevan onnellisimmillamme (ja samalla tuottavimmillamme) "Homo Ludensina" eli leikkivänä ihmisenä. Leikki eroaa työstä siinä, että leikkiessä on tilaa myös päämäärätiedottomalle tekemiselle, kokeiluille -luovuudelle. Luovuus edellyttää vapaata assosiointia, mikä taas edellyttää aikaa ja pysähtymistä. Monessa yrityksessä taotaan rautaa hirveällä voimalla ilman, että pysähdytään välillä miettimään materiaalin tarjoamia mahdollisuuksia. Seurauksena syntyy bulkkia, ei kilpailuilla markkinoilla erottuvia tuotteita.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.