Vallan tasapaino

25.08.2016 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Vallan tasapaino

Valta, vastuu ja velvollisuudet hakevat aina tasapainoa toistensa välillä vallankäytön ja vastuun arjessa. Vallan ja vastuun tasapaino ei ole aivan niin yksinkertainen asia kuin voisimme yleisesti yrityksessä ajatella. Kilpailun, globalisaation, ihmisten ja asiakkaiden vaatimusten keskellä ei ole enää helppoja busineksiä.

Omistamisen, johtamisen ja kehittämisen tuottavasta yhdistämisestä on kehittymässä jatkuvasti kasvava haaste.

Vastuullisesta omistajuudesta ja johtamisesta on kirjoitettu yllättävän vähän. Mielestäni paras teos aiheesta on Boardmanin julkaisema Vallan Tasapaino. Se kuvaa omistajan, johdon ja hallituksen kolmiodraamaa ja mahdollisuuksia rakentaa tasapainoa kolmikannan sisälle.

Jokaisen omistajan tulisi pohtia yrityksensä tasapainoista johtamista. Ymmärtää osakeyhtiölain briljanssia ja ottaa kaikki hyöty irti johtamisen eri työkaluista. Hyvä hallitus on aktiivinen voimavara ja toimitusjohtajan tärkein tukiryhmä. Hyvä toimitusjohtaja on johtoryhmän vetäjä ja linkki yrityksen toiminnan, johtamisen ja strategian välillä. Paras omistaja osaa hyödyntää tasapainoista johtamista arjen, johtajien ja tavoitteiden välillä.

Keskeisin asia onnistumisen näkökulmasta on synnyttää yksi suuri me. Me jotka omistamme, synnytämme strategian ja me jotka toteutamme sitä. Vaikka valvomme ja vastaamme tuloksista toisillemme, olemme silti yksi suuri me.

 Yksi me, jotka teemme yhdessä tavoitteista totta.

Vallan tasapaino varmistaa joukkueen yhtenäisyyden ja parhaat mahdolliset tulokset

Suomessa on aivan liikaa vastakkainasettelua yritysten hallitusten ja toimivan johdon välillä. Kontrollihallitus ahdistaa toimitusjohtajastaan ajovaloissa loikkivan peuran, joka puolestaan kontrolloi yrityksen johtamista säätelemällä hallitukselle kerrottavaa informaatiota. Pelkkää valvontaa harrasta hallitus puristuu turhaksi luottamuspulan takia.

Jäljelle jää vain toivo johdon onnistumisesta vaatimusten, organisaation ja ympäristön puristuksessa.

Arkeen sekaantuva operatiivinen hallitus tekee johdosta vastuuttoman. Miksi ylittää itsensä kun hallitus käyttää sille kuulumatonta valtaa ja ajelee päätöksissään toimivan johdon yli? Hallituksen tehtävä ei ole johtaa yrityksen arkea, vaan sen suuntaa, tavoitteita ja toimia johdon tukena isoimpien haasteiden ja mahdollisuuksien ratkaisijana. Hyvä hallitus antaa happea arjen ahdistukseen ja osaamista yrityksen aitoon kehittämiseen. Parhaan hallituksen bussissa istuvat markkinoiden parhaat ihmiset.

Kiiltokuvahallitus antaa yritykselle ulkopuolista arvostusta, mutta ei välttämättä parasta osaamista yrityksen arvon kasvattamisessa.

Yksi suuri me on paras tie yrityksen tulokselliseen johtamiseen, kehittämiseen ja arvon kasvattamiseen. Se on omistajien, hallituksen ja toimivan johdon yhteinen tehtävät. Pitää huolta yrityksen kyvystä tuottaa ja uudistaa itseään muuttuvaan maailmaan. Vain tuottava yritys voi kehittää itseään ja turvata työpaikkojen säilyvyyden tulevaisuudessakin. Siksi jokainen yritys kilpailee parhaista omistajista, hallituksen jäsenistä, johtajista ja tekijöistä.

Yhtenäisen ja samaan suuntaan ponnistavan joukkueen synergia rakentaa parhaat tulokset arjesta.

Yrityksen johtaminen, valvominen ja kehittäminen pitäisi olla energiaa, oivalluksia ja ratkaisuja synnyttävä prosessi. Sitä jokaisen omistajan ja johtajan tulisi yritykselleen haluta. Sanatonta tai paremminkin sanottua ja halattua sopimusta ja ymmärrystä siitä, että tavoitteena on yhdessä rakentaa jotain ainutkertaista. Vain yhtenäinen, samaan suuntaan yhdessä ja erikseen yrittävä joukkue synnyttää synergiaa ja tavallista parempia tuloksia.

 

 

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.