Pekka Ryhänen: No ainahan ne IT-projektit epäonnistuvat?

20.05.2013 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Pekka Ryhänen: No ainahan ne IT-projektit epäonnistuvat?

Tein vuonna 2012 tutkimusprojektin, jossa tutkittiin suomalaisten yritysten tekemiä IT-projekteja sekä yleisesti projektien kriittisiä menestystekijöitä. Projekti oli samalla MBA-tutkintoni lopputyö englantilaisessa Henley Business Schoolissa (www.henley.com). Tämä juttu on lyhyt yhteenveto tutkimuksesta.

Kun seuraa julkista keskustelua IT-projekteista, saa helposti sellaisen käsityksen, että projektithan menevät aina pieleen. Esimerkkejä epäonnistuneista projekteista tai käyttöönotoista on lukuisia mm. kaikki muistavat VR:n aiheuttaman kaaoksen uuden lipunmyyntijärjestelmän käyttöönotossa tai viimeaikaiset tiedot ongelmista HUS:in radiologian tietojärjestelmässä. Monet sosiaali- ja terveydenhuollon parissa toimivat näkevät jo nyt yöllä painajaisia siitä, mitä Apotti-hankkeessa tulee tapahtumaan. Julkisuuteen tulleet tapaukset ovat usein julkishallinnon hankkeita. Valtiontalouden tarkastusvirastokin on huomauttanut hankkeiden surkeasta johtamisesta ja huonosta kilpailutuksesta. Toimittajina näissä julkisuuteen tulleissa hankkeissa on lähes poikkeuksetta ne muutamat samat järjestelmätoimittajat, nimiä mainitsematta. Kysyin pari vuotta sitten eräältä julkishallinnossa hankinnoista päättävältä henkilöltä, miksi organisaatiot ostavat aina näiltä samoilta yrityksiltä kalliita hankkeita, jotka joko epäonnistuvat tai ovat korkeintaan keskinkertaisia onnistuessaan.

“Totta, ehkä pienimmiltä ja innovatiivisilta yrityksiltä voisi saada parempia ja toimivampia toteutuksia. Mutta, kun ostetaan näiltä yrityksiltä, niin tiedetään, että varmasti aina jollakin aikataululla jotain saadaan. Ja toisaalta, jos homma menee pieleen, niin voidaan aina sanoa, että tämähän on se suuri ja tunnettu toimittaja. Sieltähän ne kaikki muutkin ostavat.“, henkilö vastasi.

Sillä lailla. Ja tämä tarina on tosi. Kenties on niin, että verorahoilla kun hölmöilee, niin mitä sitä harmittelee, kun kaikki siitä kuitenkin kohta tietävät. Yrityspuolella organisaatiot yleensä vaikenevat visusti pieleen menneistä hankkeista, jotta tieto ei kiirisi asiakkaiden ja kilpailijoiden korviin ja hankkeet haudataan kaikessa hiljaisuudessa.

Ei todellisuus projekteista tietenkään ole aivan näin synkkä, koska monet näistä suurista projekteista myös onnistuvat. Erään kansainvälisen, vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan, 32 prosenttia projekteista onnistui alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Noin 44 prosenttia projekteista saatiin kyllä maaliin, mutta budjetti tai aikataulu ylittyvät tai sovittuja toiminnallisuuksia jouduttiin karsimaan, jotta projekti saatiin päätökseen. Mutta lähes neljännes projekteista epäonnistui siten, että projekti jouduttiin lopettamaan.  Onhan se aivan valtava osuus!

Uuden liiketoimintakriittisen tietojärjestelmän hankinta on organisaatiolle aina suuri investointi, johon palaa paljon euroja ja keskeisten työntekijöiden aikaa. Liiketoimintakriittisellä tietojärjestelmällä tarkoitan tässä järjestelmähankkeita, jotka liittyvät kiinteästi yritysten perusbisneksen pyörittämiseen ts. toiminnanohjaus, taloushallinto, CRM, HRM ja verkkopalvelut jne. ja usein myös vaikuttavat koko organisaation toimintaan. Tietojärjestelmähankkeilta myös vaaditaan paljon ja hankkeiden hyödyt tulisi saada nopeasti käyttöön. Monissa organisaatioissa tuloksia odotetaan ehkä liiankin nopeasti. Esimerkiksi suuren ERP-hankkeen todelliset hyödyt alkava näkyä liiketoiminnassa vasta 12-24 kuukauden kuluttua. Siihen asti hanke on vain niellyt rahaa.

Organisaatioissa henkilöstön määrä on trimmattu äärimmilleen eli  työntekijöillä on paljon tehtäviä ja projektien aikataulut ovat kiireisiä. Tyypillisesti vielä projekteihin halutaan mukaan ne ihmiset, jotka ovat jo muutenkin ylityöllistettyjä: ”Tämä projekti on meidän firmalle niin tärkeä, että kyllä Maijan ehdottomasti oltavat mukana tässä projektissa.” No kaikkihan ne yleensä tärkeitä ovat. Ja Maija on valmiiksi hermoromahduksen partaalla.

Hankkeita lukumääräisesti melko paljon

Toimivat ja nykyaikaiset tietojärjestelmät ovat yksi yrityksen keskeisistä menestystekijöistä kiristyvillä kilpailussa markkinaosuuksista. Liiketoimintakriittiset IT-projektit ovat yleensä suuria, pitkäkestoisia ja vaativat paljon taloudellisia ja henkilöresursseja. Kuitenkin projekteja tehdään yrityksissä lukumääräisesti melko paljon. Lähes puolessa tutkituista yrityksistä tehdään yli kymmenen liiketoimintakriittistä IT-projektia vuodessa. Samaan aikaan yrityksissä pitäisi ehtiä pyörittämään myös operatiivista toimintaa.

Koodataanko tämä Javalla vai DotNetillä vai millä?

Osittain teknisen taustan omaavana ajattelin, että IT-projekteissa teknologialla on erityisen suuri rooli. Järjestelmähankkeissa keskustelu näet ohjautuu helposti järjestelmäarkkitehtuurien, tietokantojen, ohjelmointikielien, tietokantojen ja lukuisien eri valmisohjelmistojen sekamelskaan. Teknologihan on vain työkalu siinä, missä rakentajalle vasara ja nauloja. Kukaan tutkimukseen vastanneista ei ollut sitä mieltä, että teknologia tai ohjelmistojen ja toimittajien valinta olisi projekteissa jotenkin vaikeaa.  Kun speksit on kunnossa, niin markkinoilta löytyy pilvin pimein hyviä  järjestelmiä ja toimittajia valinta. Varmaankin järjestelmiä myyvät yritykset ovat itse sitä mieltä, että se teknologia itsessään olisi jotenkin kauhean tärkeää. Tässä siis uutinen: Ei ole, keskittykää toimittajat mieluummin asiakkaan palvelemiseen ja hankkeen tuottamiin hyötyihin.

Tietojärjestelmät osaksi liiketoimintaa – oikein mitoitettuna

Tietojärjestelmähankkeissa keskitytään siis kenties teknisiin ominaisuuksiin ilman riittävää yhteyttä liiketoimintastrategiaan ja –hyötyihin. Koska IT-projektien tulisi olla aina liiketoimintalähtöisiä, olisi  tärkeää saada linkitettyä projektin tavoitteet operatiiviseen liiketoimintaan. Tämän vuoksi IT-asiantuntijoiden tulisi osata aina perustella hankkeiden konkreettiset hyödyt bisneksen edustajille, jotka sitten tekevät päätöksen hankkeesta ja antavat eurot hankkeen toteuttamiseen.

Hämmästyttävää on se, että vaikka yrityksissä tehdään vain bisneslähtöisiä projekteja, niin usein projektien tuottamaa liiketoimintahyötyä ei mitata lainkaan! Kyllä, kaikki ominaisuudet saatiin tehtyä ja vielä aikataulussa ja budjetissa. No mitäs hyötyä tästä on bisnekselle? Ja ennen kaikkea, generoiko projekti euroja? ”En tiedä, ei me sitä olla mitattu”, on hyvin yleinen vastaus.

Yritysten bisnesympäristö muuttuu jatkuvasti ja nopealla aikataululla. Sen vuoksi usein tietojärjestelmät ovat jatkuvasti jäljessä operatiivista toimintaa, eivätkä vastaa todelliseen tarpeeseen. Järjestelmät voivat olla liian pieniä, toimintoja puuttuu, käytettävyys on huonoa ja toiminta hidasta. Toisaalta järjestelmä voi olla myös liian järeä ja järjestelmässä on ylimääräisiä toimintoja, joille yrityksessä ei ole käyttöä. Kummassakaan tapauksessa tietojärjestelmä ei yleensä palvele loppukäyttäjiä ja liiketoimintaa oikealla tavalla.  On hyvä myös muistaa, vaikka teknologiat kehittyvät nopeasti, niin ihmiset omaksuvat uusia asioita varsin hitaasti, eikä yrityksen kulttuuria tai toimintatapoja muuteta hetkessä.

Projektipäällikön osaaminen ja kokemus

Projektipäällikön kokemus ja ammattitaito ovat tietysti keskeisiä tekijöitä projektin onnistumisen kannalta. Useinhan projektiin osallistuvilla henkilöillä on hyvinkin erilainen kokemus- ja osaamistaso. Hyvä projektipäällikkö pystyy hyödyntämään ja tasoittamaan nämä erot ja luotsaamaan projektin onnistuneesti maaliin. Mikäli omasta organisaatiosta ei löydy tarvittavaa osaamista, pitäisi myös rohkeammin käyttää ulkopuolista apua. Niitä paljon puhuttuja konsultteja. Hyvä vaihtoehto on myös käyttää ulkopuolista konsulttia oman projektipäällikön tukena ja sparraajana.

Onnistunut viestintä ja hyvin suunniteltu käyttöönotto

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden mielestä suurin ongelma projekteissa on edelleenkin puutteellinen viestintä. Käyttäjätyytyväisyys ja onnistumisprosentti on selvästi paras niissä projekteissa, jossa on noudatettu tehtyä viestintäsuunnitelmaa. Eräs tutkimukseen osallistuneista oli sitä mieltä, että toimivan viestinnän osuus on yli puolet onnistuneesta projektinhallinnasta. Eräs haastateltu, pitkän linjan projektiammattilainen, kiteytti tämän hyvin:

”Ihmettelen vaan sitä, miksi me projekteissa toimivat ihmiset kamppailemme samojen ongelmien kanssa vuodesta toiseen. On kännykät, sähköpostit, projektityökalut, intranetit ja uusia viestintäkanavia tulee koko ajan, mutta viestinnän puute on edelleen suurin ongelman kaikissa hankkeissa. ”

Projektin käyttöönottovaiheessa korostuvat erityisesti aktiivinen viestintä, koulutus ja käyttäjien sitouttaminen. On tärkeää, että käyttöönottovaihe suunnitellaan hyvin ja se onnistuisi ensimmäisellä yrityksellä, koska epäonnistuneen käyttöönoton jälkeen on vaikeaa motivoida käyttäjät uudelleen. Mitä aiemmassa vaiheessa voidaan sitouttaa käyttäjät projektiin, sitä paremmin myös käyttöönotto sujuu.

Tutkimuksen osa-alueet ovat hyvinkin tuttuja kaikille projektien kanssa painiskeleville ja moni saa tuntea projektien haasteet nahoissaan päivittäin.  Vaikka projektit ovat haastava osa-alue, niin positiivista oli havaita, että suomalaisissa yrityksissä työskentelee paljon liiketoiminnan ja projektitoiminnan ammattilaisia, joilla on valtava määrä osaamista, kokemusta ja kykyä uusien innovaatioiden tekemiseen.

Lyhyt yhteenveto tutkimuksesta löytyy täältä www.slideshare.net/PekkaRyhnen1/why-do-it-projects-fail-16137607.

Toivottavasti juttu herättää vilkasta keskustelua ja tuo myös uusia ideoita aiheen tiimoilta.

Pekka Ryhänen

@Pecuman_

 

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

piirimyyja
2013-05-20 06:57:51

Olet Pekka oikealla radalla. En itse ole projekti-ässä, mutta tuttavapiirissä on monta näiden ongelmien kanssa taistelevaa. Olen aina ihmetellyt että miksi kaikkia näitä projekteja tehdään.
Yrityksissä ei ilmeisesti useinkaan kysytä mitä todellisia etuja jonkun järjestelmän uudistaminen tuo ja tarvitaanko niitä etuja vai onko se projektin ostajan ja myyjän välisen keskustelun tulos eikä yrityksen tarvitsema muutos?
Toinen asia joka pistää silmään on projektien hinta. Tuntuu että itseään kunnioittava projektijohtaja ei voi tehdä kuin miljoonien projekteja, kun sama projekti voitaisiin toteuttaa muutamalla sadalla tuhannella yksinkertaisemmalla ja ehkä tämän takia jopa toimivammalla tavalla.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Pekka Ryhänen (@Pecuman_)
2013-05-20 07:08:19

Kiitos piirimyyjä. Hämmästyttävinta on se, miten yrityksessä "kaadetaan" euroja projekteihin, mitenkään kyselemättä mihin rahat menevät tai mitä niillä oikeasti saadaan. Yrityksen uuden varastohallin rakentamista valvontaan monen ihmisen voimin.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Timo Nisula
2013-05-20 09:27:58

Tässä on myös sellainen probleemo, että nämä IT-projektit perustuvat budjettiin ja sen mukaan kehitystä tehdään.
Kirjoitin aiheesta http://piirimyyja.wordpress.com/2013/05/05/budjettijohtaminen-pitais-kieltaa-lailla/

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Sakari Sainio (@sakariatwhat)
2013-05-20 07:31:27

Jokusen tietojärjestelmäuudistuksen kokemuksella voisi todeta että hankalin tilanne syntyy kun palvelutuottajalla väki vaihtuu kaiken aikaa. Se on myös asia johon on etukäteen vaikea valmistautua, syyt saattavat olla melko akuutit. Varsin turhauttavaa käydä perus-settiä kerta toisensa jälkeen läpi ja huomata taas on väki vaihtunut ja homma ihan hukassa. Projektin vetäminen on myös oma taiteenlajinsa, niitä jotka sen hallitsevat, ei yleensä huomaakaan.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Pekka Ryhänen (@Pecuman_)
2013-05-20 07:37:38

Joskus tarjouksen esittelyvaiheessa palveluntuottaja marssittaa henkilökuntansa ykkösketjun asiakkaalle esiteltäväksi. Kun projekti sitten alkaa, niin tekijät vaihdetaan hiljalleen toisiin projekteihin. Yksi keino asiakkaalle on vaatia resurssien nimet sopimukseen, ainakin projektipäällikön osalta, joka on erityisen kriittinen tekijä. Tietysti sille ei voi mitään, jos tekijät lähtevät palveluntuottajalta.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Harri K
2013-05-20 07:50:49

Yksi asia on aivan varma, vaikka en ole myöskään mikään varsinainen IT mestari, niin olen kuitenkin aika tottunut pyörimään tässä aiheessa, niin tiedän että suurin osa niistä yrittäjistä joiden kanssa olen yhteistyössä, eivät tiedä IT puolen syvällisistä koukeroista yhtään mitään. Kun IT firma esittelee asiaansa, niin näen kun yrittäjä kuuntelee, ja näyttää kuin hän ymmärtäisi, nyökkäilee asiantuntevasti, ja loppuvaiheessa hyväksyy palvelun. Tosiasiassa hän ei ymmärrä, ja valitettavasti tässä kohtaa tapahtuu se että yrittäjä maksaa aivan liikaa, ja samalla saa aivan B-luokan palvelua. Olen itse käynyt läpi muutaman esimerkin, ja tilanne on ollut aivan pöyristyttävää. Ongelma on lisäksi se että IT palvelut eivät useasti ole kertakäyttöisiä, vaan sitten ollaan kuin "naimisissa" konsanaan, ja kaikki tiedämme miten käy kun valitsemme väärän kumppanin, tulee kalliiksi ja tuskaiseksi. Vaihtoehtoja on!

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Pekka Ryhänen (@Pecuman_)
2013-05-20 08:33:52

Yrittäjät ovat oman alansa asiantuntijoita, mutta eivät itse käytä projektiammattilaista IT-projektin hallinnassa, vaan luottavat siihen, että pystyvät itse luotsaamaan projektia yrityksessään. Toimittajan projektipäällikköhän valvoo pääasiassa oman yrityksensä etuja.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Harri K
2013-05-20 09:01:18

Juuri näin, itse asiassa koko nimike, "projektipäällikkö" on aivan sontaa, nimittäin sehän on aivan sama kuin pistää ketun vartioimaan kanalaa.(mikä on muuten ongelma monella muullakin alalla) Suomessa on vielä meneillään tällainen uskomaton "herran pelko" että kun joku sanoo olevansa "joku" päälliikö, niin automaattisesti oletetaan että a)kaveri todella tietää mistä puhuu b)aikoo vastuuntuntoisesti ottaa asiat haltuunsa ja nimenomaan asiakkaan etua katsoen. Vain hyvin pieni prosentti tekee näin.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Sakari Sainio (@sakariatwhat)
2013-05-20 09:09:44

Tuo slideshare tiivistys oli hyvä. Training tuli hyvin esiin. Tuntuu että koulutuksessa säästetään aina aivan liikaa. Ja kyllä, koulutuksella olisi myös asennetta korjaava vaikutus.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Riikka
2013-05-20 09:36:20

Juuri näin. Yritys tarvitsee aina, ilman poikkeusta, isoon tai pieneen projektiin henkilön, joka tietää asiasta ja joka valvoo yrityksen etua aivan alusta alkaen. Parhaaksi itse olen nähnyt sen, että asiakkaan puolella on 2 tällaista henkilöä: tekninen projektipäällikkö/sponsori ja kaupallinen projektipäällikkö/sponsori, jonka päätehtävä on tietysti ratkoa ongelmia ja saada puskettua projektia eteenpäin. Nämä profiilit harvoin löytyy samasta henkilöstä. Konsulttitalojen tarkoitus on myydä mahdollisimman paljon ja kalliilla. Tämä on liiketoimintaa, ja se on fine. Jos asiakkaalla ei ole ymmärrystä siitä, mikä on mahdollista valmissoftilla (nekin ovat isoja projekteja, ei siinä mitään), ja mikä ei, ja mitä sitten, (eikä tarvitsekaan olla, kunhan jollain asiakkaan etuja ajavalla taholla on, oli sitten sisäinen tai ulkoinen resurssi), tottakai heille pystyy myymään melkein mitä vaan. Varsinkin, jos ei ole kyse 'omista' rahoista. Kaikki kuitenkin lähtökohtaisesti haluaa kuulla olevansa 'aika spesiaaleja, voi olla, että kannattaisi teille kehittää sitten ihan oma softa, jotta ette ole minkään softatalon armoilla. Tai 'otetaan XX pohjalle, ja muokataan sellaiseksi, kun haluatte'. Olen sattumoisin seurannut noita mainitsemiasi projekteja vierestä aika läheltäkin, eikä voi kun pyöritellä päätä. Jossain vaiheessa ehdotin yhteen projektiin puolileikilläni, että voisin tulla pro bono vähän katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Ei ollut tarvetta. Noissahan ei ole kyse mitenkään erityisistä, massiivisista tai ainutkertaisista projekteista. Lisäksi tuo mainitsemasi 'IT-vetoisuus' on yllättävä? Onko tosiaan näin? En ole itse ollut koskaan yhdessäkään projektissa, joka olisi ollut IT lähtöinen, paitsi nyt tietty ihan perus-IT:hen ja ehkä laskutukseen liittyvät sellaiset. Kyllä ne tarpeet on aina tulleet käyttäjiltä, ja siitä on lähdetty eteenpäin? Tyyliin 'meidän jengillä menee hermot, kun täytyy pitää 5 eri softaa auki kun juttelee asiakkaan kanssa, ja jotkut tiedot päivittyy päivän viiveellä. Tälle on pakko tehdä jotain!' Toki IT on isossakin roolissa alkuvaiheessa teknisellä puolella, ja projektin aikana aina liittymiä ja konversioita rakennettaessa ym., mutta muuten pitäisi kyllä olla enemmän tukiroolissa, tai KONSULTIN roolissa, jos toteutetaan sisäisesti?

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Pekka Ryhänen (@Pecuman_)
2013-05-20 09:52:31

Hyviä kommentteja Riikka, kiitos. Usein vaikuttaa siltä, että kun itseltä ei löydy päteviä resursseja yrityksestä, niin säästetään sitten, eikä palkata ulkopuolista konsulttia apuun. "Kyllä me pärjätään omalla porukalla, kun ne konsultit on niin kalliita."

Minulta meni vähän ohi tuo kommenttisi IT-vetoisuudesta? Tarkennatko, mitä kohtaa tarkoitit?

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Riikka
2013-05-20 12:38:31

Hyvä kirjoitus, kiitos :). Todella näin - pitäisi aina vaan varmistaa, että se 'hoitaja' on meidän yrityksen hyödyn maksimoinnista kiinnostunut, ei jonkun muun. Ja isojen konsulttitalojen sisälläkin on todella eettistä toimintaa, sitä en sano ollenkaan. Lähtee aina persoonasta. Välillä on ollut niin tulista keskustelua esim. laite- ja softatoimittajien kanssa, että on pitänyt ottaa time-out. Niin, tuo kappale 'Tietojärjestelmät osaksi liiketoimintaa...' - jos IT:n pitää liiketoiminnalle jotain perustella, on asetelma heti alussa väärä? Jos Maija on itse aloitteen takana, vaikka workshoppien tms. tuloksena, ei Maijalle tarvitse perustella mitään? Tottakai Maija on mukana, ja vaatii olla mukana, alusta alkaen. Olen istunut varmasti tuhannessa palaverissa liiketoimintalähtöisissä projekteissa, jossa IT on pyöritellyt silmiään keskustelulle, milloin mistäkin syystä, usein siksi, että heidän mielestään kukaan ei tajua tietotekniikasta mitään (ei tajuakaan kauheesti, se tunnustettakoon, eikä tarvitse. Siksi HE istuvat siellä, koska tajuavat ;)). Ja varmasti yhtä monessa sellaisessa, jossa IT todella on ymmärtänyt syvällisesti oman kriittisen roolinsa tämän päivän liiketoiminnan tukijana. Oi kun nyt tuli ikävä entistä duunia!

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Pekka Viikari (@pviikari)
2013-05-20 10:58:23

Olen näiden asioiden kanssa sen verran ollut tekemisissä, että kirjoitukselle ei voi paljon muuta kuin hiljaa nyökytellä. Mutta kuten lähes kaikista aikaisemmista kommenteista on luettavissa, näyttäisi suurin ongelma olevan tilaaja puolen edunvalvonnassa. Melkeinpä kaikkiin pihavajaa suurempiin rakennushankkeisiin palkataan ulkopuolinen vastaava, mutta miljoonaluokan IT hankkeet kuitenkin hoidetaan ihan itse. Tietysti rakennuspuolella tuo vastaavan palkkaaminen on pakollistakin, mutta ei sen tarpeellisuuttakaan yleensä kyseenalaisteta.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Pekka Ryhänen (@Pecuman_)
2013-05-20 11:09:18

Hyvä Pekka! Juuri tämä itseänikin kauhistuttaa eniten. Usein on jopa niin, että hankkeita ei edes "hoideta itse", kuten sanoit, vaan luotetaan sokeasti järjestelmätoimittajaan ja odotetaan vain, että mitähän sieltä tulee.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

JiiKoo
2013-05-20 11:37:55

Kääntäisin tämän toisinpäin. Jos kerran on niin, että yrittäjät ei tajua tilata palveluja ammattilaiselta, niin eikö vika ole silloin tässä ammattilaisessa joka ei ole yrittäjälle palveluaan osannut myydä?
.
Merkillinen projekti mun mielestä syntyy aina silloin, kun halutaan mennä piiloon sitä tosiasiaa, että pitäisi soittaa asiakkaalle ja myydä. On helpompaa nysvätä omissa nurkissa, kiillotella prosesseja ,ja ihastella suppiloita...

.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Pekka Viikari (@pviikari)
2013-05-20 12:27:10

Olet JiiKoo tässä ainakin osin oikeassa. Ei "riippumattomien" projektipalveluiden tarjoajia ainakaan liikaa vastaan ole tullut.

Toisaalta voitaisiin ajatella myös, että tällainen ulkopuolinen IT-projektivalvoja olisi myös toimittajan etu. Samoin kuin rakennushommissakin valvojan tehtävä on myös huolehtia, että asiakkaan vaatimukset ovat linjassa sopimuksiin.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Riikka
2013-05-20 13:21:44

Just niin, Pekka! Kyllä näitä riippumattomia sponsoripalveluita on aika paljonkin kv-markkinoilla, mutta niissä on se haaste, että ne on suht hintavia, ja sitten usein henkilöt ovat niin kokeneita ja arvonsatuntevia, että se käytännön duuni on vähän niinkuin taaksejäänyttä elämää (kaikella kunnioituksella). Se rooli pitää olla olemassa ihan alusta alkaen, pitää todella laittaa kädet saveen, sukeltaa organisaation sisään ja ymmärtää, mitä ollaan tekemässä, ennenkuin aletaan tekemään yhtään mitään kartoituksia edes. Se menee helposti jotenkin sellaiseksi, että saadaan projektiin joku, joka alkaa raportoimaan johdolle (molemmissa organisaatioissa) ongelmista sen sijaan, että auttaisi ratkomaan niitä. Olin 'oppimisvierailulla' vuosia sitten yhdessä organisaatiossa, jossa oli tällainen rakenne todella isossa projektissa. Istuttiin 3 palaveria: projektitiimi haukku johtoa, asiakasorganisaatiota ja sponsoria, sponsori haukku asiakasorganisaatiota, ja asiakkaan johto haukku sponsoria ja projektitiimiä. Luulen, että se projekti on yhä edelleen käynnissä ;).

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Pekka Viikari (@pviikari)
2013-05-20 13:55:45

Pakko laittaa tämä (toivottavasti ei tulkita mainokseksi). Riikan vastaus ja seuraavan linkin takana oleva toiminta-ajatus osuvat aikalailla yhteen: http://prominda.fi/toimintatapa.html. Promindan toiminta on nyt jäähyllä, mutta toivoisin sen aktivoituvan ainakin jossakin muodossa.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Pekka Ryhänen (@Pecuman_)
2013-05-20 15:16:29

Tamperelainen Vincit http://www.vincit.fi/ on softatalo, joka antaa projekteilleen 100% tyytyväisyystakuun .Hyvä esimerkki siitä, että asioita voi tehdä myös toisella tavalla. Tästä syystä yritys on menestynytkin loistavasti.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Pekka Ryhänen (@Pecuman_)
2013-05-20 15:11:59

Tärkeintä sille, joka on tehnyt päätöksen, on varmistaa selustansa. Osta palvelu / softa / projekti tunnetulta konsulttitalolta. Mielellään pohjoismaiselta tai globaalilta suurelta toimijalta. Sitten, kun itsestä seuraava ylempi organisaatioporras ( tai tilintarkastaja, joka ihmettelee yrityksen holtitonta rahankäyttöä ) alkaa kyselemään, miten projekti voi olla niin solmussa, niin ainakaan oma jakkara ei lähde alta.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.