Unohtakaa digitaalinen liiketoiminta. Näin väitän, vaikka tämä väite on vastoin kaikkea nykyajatteluamme. Nythän nimenomaan pitää panostaa digitaaliseen liiketoimintaan. Mikään ei ole sen tärkeäpää nykyisessä talouden murroksessa. Digitaalisen liiketoiminnan strategia on pakollinen. Sen toteutumista ohjaa digitaalisen liiketoiminnan ohjausryhmä. Jokaisen toimitusjohtajan pitää palkata, ellei ole jo palkannut, digitaalisen liiketoiminnan johtaja. Ja markkinointiin pitää saada digitaalisen CMO:n rooli. Jokaisesta yrityksestä pitää rakentaa digitaalinen. Piste!

 
Kärjistän silti: unohtakaa digitaalinen liiketoiminta. Perustelen väitteeni seuraavilla viidellä kohdalla. Ja aloitan kaiken digitalisoitumisesta.
 
1. Kaikki digitalisoituu
 
Kaikki mikä voi, digitalisoituu. Ja siitäkin, minkä kuvittelemme säästyvän digitalisoitumiselta, osa digitalisoituu kuvittelustamme huolimatta. Vanha liian usein sanottu väite, joka on pitää edelleen paikkansa. Näin todella käy, ja sillä perusteellaan digitaaliseen liiketoimintaan panostamista.
 
Mutta mitä tapahtuu, kun kaikki mikä voi, digitalisoituu? Ihmisten, kuluttajien ja asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu. Tavat tehdä töitä ja bisnestä muuttuu. Talouden ja yhteiskunnan rakenteet muuttuvat.
 
Hyvin pieni yksityiskohta. Teinit eivät enää digitaalisessa elämässä puhu ja tekstaa kännykällä, vaan he käyttävät dataan perustuvia palveluja. Näen tämän oman teini-ikäisen lapseni puhelinlaskusta. Vastikään hänen kännykkänsä oli koko päivän pois päältä kun akku oli loppunut eikä lataaminen kiinnostanut. Miksi? ”Kuka nyt kännykkää tarttee, kun elämä on netissä”, oli vastaus.
 
Käyttäytymisen muutokseen vastaamiseen ei enää riitä digitaalisen liiketoiminnan rakentaminen, vaan yritysten pitää muuttaa koko toimintaansa. Esimerkiksi kaupassa kivijalkakauppaa kannattaa uudistaa jopa enemmän kuin verkkokauppaa. Kivijalkakauppa ja verkkokauppa eivät tulevaisuudessa ole erillisinä kuten nyt. On vain yksi kauppa, jolla on useita ilmentymiä.
 
2. Kaikenlainen muutos nopeutuu
 
Usein väitetään että ihmisen käyttäytymisen muutos on hidasta. Näin onkin, mutta tämä hitaus on nopeutunut merkittävästi. Ilmeisesti lineaarinen aikakäsityksemme estää meitä havaitsemasta exponentiaalisesti kiihtyvää käyttäytymisen muutosta.
 
Nokian nousu ja tappio on hyvä esimerkki tästä nopeudesta. Ihmisen omaksuivat kännykät ja tekstiviestit jokapäiväiseen käyttöönsä 90-luvulla, todella nopeasti. Vielä 2005 Nokia porskutti, Facebookia ei tunnettu, Twitteriä ei ollut eikä uutta paavia kuvattu joukoittain mobiilikameroilla.
 
Tänään tilanne on täysin toinen, koska ihmisten käyttäytyminen on muuttunut muutamassa vuodessa merkittävästi. Apple on uusi Nokia. Facebook on uusi tekstiviesti. Mobiilikamera on ihmisten kolmas silmä.
 
Kymmenen seuraavan vuoden aikana ihmisten käyttäytyminen muuttuu enemmän kuin edellisen kymmenen vuoden aikana. Digitaalisen liiketoiminnan rakentaminen ei tähän muutokseen kykene vastaamaan, vaan yritysten pitää uudistaa toimintatapaansa ja rakenteitaan. Yritysten ydin pitää rakentaa uudelleen. Kun yrityksen ytimessä on digitaalisuus luonnostaan, digitaalista liiketoimintaa erillisenä toimintona ei enää ole.
 
3. Kaikki automatisoituu ja robotisoituu
 
Kaiken nopeutumisen perustana on kehitys, jossa kustannukset laskevat, koko pienenee, tehokkuus lisääntyy ja aika tiivistyy. Tämän ja kaiken digitalisoituminen seurauksena kaikki mikä voi automatisoituu, ja robottien merkitys kasvaa voimakkaasti. Esimerkiksi Googlen liiketoiminnan ja menestyksen ydin on tiedon automatisointi ja hakurobotit, ja niiden tekeminen kilpailijoita paremmin.
 
Helppo ja paikallinen 3D-tulostus, tulostusrobotit, on toinen esimerkki tästä. Tällä hetkellä 3D-tulostus on samassa vaiheessa kuin mikrotietokoneet 80-luvulla. Voittokulku vain tulee olemaan nopeampaa. 3D-tulostus ottaa massatuotantolta ja lisää paikallistuotantoa. Pienimuotoiset räätälöidyt tuotannon paikallisesti tuotettuna muuttavat tuotannon ja kaupan rakenteita. Näemme sellaisia yllättäviä seurauksia, joita emme nyt osaa ajatella. Mutta miten yritykset valmistautuvat tähän muutokseen? Digitalisoitumalla? Ei valitettavasti riitä.
 
4. Verkostoituneet menestyvät
 
Kaiken digitalisoitumisella on merkittäviä seurauksia. Vallan saavuttaminen on helpompaa, vallan pitäminen vaikeampaa ja verkostoituminen tärkeämpää.
 
Markkinoille tulon esteet ovat alemmat kuin koskaan ennen. Isot yritykset saavat haastajia oikealta ja vasemmalta, usein yllättäviltä kokonaan eri toimialoilta. Markkinajohtajan aseman pitäminen on vaikeampaa kuin koskaan ennen, ja muutokset ovat nopeampia. Jokaisen markkinajohtajan pitäisi olla yhtä nopea ja ketterä kuin sen haastajan, kun ennen riittivät iso koko ja skaalaedut.
 
Verkostoituminen on helpompaa kuin koskaan ennen. Mahdollisuudet juuri oikean kumppanin, osaajan tai asiakkaan löytämiseksi mistä päin digitalisoitunutta maailmaa tahansa ovat suuremmat kuin koskaan ennen. Samalla verkostoitumisen taito on vaikeampaa kuin koskaan ennen. Miten verkostoitua juuri oikeiden kanssa juuri oikealla tavalla?
 
Verkostoituminen on kuitenkin välttämätöntä, koska se mahdollistaa nopean ja ketterän toimintatavan, jonka avulla kehittyä, vastata nopeaan muutokseen ja menestyä muita paremmin. Koolla ei enää ole sitä merkitystä kuin ennen. Ketteryydellä, nopeudella ja verkostoitumisella on jatkuvasti kasvava yhteys menestykseen.
 
Toivottavasti alkaa olla jo selvää, että enää ei riitä digitaaliseen liiketoimintaan panostaminen ja perinteisen liiketoiminnan ylläpitäminen. Pitää muuttaa koko yrityksen ydintä ja tapaa tehdä liiketoimintaa. Pitää muuttaa perinteinen ja digitaalinen liiketoiminta uudenlaiseksi liiketoiminnaksi, jossa digitaalisuus, automatisointi, verkostoituminen ja asiakas ovat kaiken keskiössä. Ja unohtaa digitaalinen liiketoiminta, koska sellaista ei yksinään enää ole.
 
Voi olla että suuri osa suurista yrityksistä ei pysty isoon uudistukseen, jossa koko liiketoiminta myllätään uusiksi. Siksi on helpompaa rakentaa vain digitaalista liiketoimintaa kuin uudistaa koko yritystä. Onnea vain matkaan, mutta lopputuloksena voi olla vallan hiipuminen.
 
5. Supercellien aikakausi alkaa
 
Jos digitaalinen liiketoiminta pitää unohtaa, mitä tilalle? Tarjoan supersoluja. Digitalisoitumiseen tuijottamisen sijasta kannattaa keskittyä menestymisen edellytyksiin. Miten rakentaa maailman paras yritys? Miten rakentaa maailman paras tiimi? Miten rakentaa maailman ketterin ja nopein tuotekehitys? Miten rakentaa parasta? 
 
Onneksi meillä Suomessa on hyvä esimerkki tästä. Supercell, jonka menestys pelimarkkinoilla on ollut häikäisevä. Yksi Supercelliin sijoittaneista, Index Ventures, perustee sijoitustaan juuri Supercellin ainutlaatuisella toimintavalla ja yrityskulttuurilla. http://www.indexventures.com/blog/index/post/627
 
Supercell on useiden pienten hyvin itsenäisten tiimien yritys. Byrokratia on vähäistä. Toimitusjohtaja Ilkka Paananen pitää itseään maailman vähiten vaikutusvaltaisimpana toimitusjohtajana. Tiimeillä on täysi valta organisoitua, priorisoida ideansa ja päättää mitä tuottavat. Kehityssyklit ovat nopeita. Tiimien tuottamat pelit julkaistaan raakileina sisäisesti, ja ensimmäisen testin perusteella peli joko tapetaan tai lähetetään jatkokehitykseen seuraavaan sisäiseen julkaisuun. Supercell myös juhlii jokaista päätöstä, joka tappaa peli-idean, koska epäonnistumisen kokemuksista kasvaa menestystiimejä.
 
Kärjistys tiivistetysti: Unohtakaa digitaalinen liiketoiminta ja kasvattakaa itsenäisiä supersoluja, joiden ytimessä on asiakkaan menestys.
 
Nyt pallo on teillä päivän tolvaisun lukijat. Väittäkää vastaan, rakentakaa päälle, kehukaa ja haukkukaa. Mitä te tekisitte omassa tai toisen liiketoiminnassa?
 
Matti Lintulahti
Twitter: @mediablogi
44727