Käyn päivittäin yritysjohdon kanssa hyviä keskusteluja digitalisaation vaikutuksista. Suomesta löytyy yrityksiä, jotka ovat aivan alussa ja yrityksiä, jotka ovat jo suhteellisen pitkällä verkkokaupassa, sähköisessä asiakaspalvelussa tai IOT-sovelluksissa. Ero parhaiden ja huonoimpien välissä on pitkä ja pitenee.

Yhä edelleen julkisessa keskustelussa näkyy jankkaamista siitä, että verkko olisi yksi viestintä-, myynti- tai jakelukanava muiden joukossa. Onneksi yhä useammalla alkaa olevan ymmärrystä siitä, että aito digitalisaatio on koko yrityksen arvoketjua mullistava, muotoileva ja murskaava markkinavoima.

Digiaikana asiakkaat ja koko muu vaikutuspiiri voidaan ottaa mukaan liiketoimintaan ennennäkemättömällä tavalla. Asiakaslähtöinen yritys niin teollisuudessa kuin palveluissakin avaa koko liiketoimintaketjunsa vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Tuotekehitys, päivitykset, markkinointi, myynti, ja koko asiakaspalvelu voidaan hoitaa tehokkaasti ja jatkuvasti kehittäen digitaalisessa toimintaympäristössä.

Ketterästi asiakastiedolla johdettu yritys luo, ylläpitää ja kehittää asiakkuuksia monikanavaisesti. Asiakastiedon hyödyntäminen koko arvoketjussa öljyää liiketoimintaa paremmaksi ja tehokkaammaksi. Asiakaslähtöinen toimintamalli poistaa alueellisen markkinan haasteita ja suurentaa asiakaskenttää. Hyvä yritys löytää palveltavaa paikasta, kanavasta ja ajasta riippumatta.

Digitalisaatio on siis merkittävä kulttuurimuutos, joka on yrityksen strategiankin yläpuolella vaikuttava omistajien, johtajien ja tekijöiden yhteinen haaste. Digistrategia on kulttuurimuutos. Ota siis myös asiakkaat, kumppanit ja muut sidosryhmät mukaan rakentamaan uudenlaista toimintaa.

Tunnistan viisi jättimäistä haastetta digitalisaation edistämiseen Suomessa:

1. Avoimuus, vuorovaikutteisten asiakasrajapintojen rakentaminen ja läpinäkyvyys
2. Yhteistyö yritysten sisällä. Siilomaiset rakenteet ja ohjausmallit estävät holistisen asiakaskokemuksen
3. Tiedolla johtamisen puutteet, osaaminen ja kokemus
4. Aito asiakaslähtöisyys ja halu tehdä asiakkaalle eikä itselle mukavaa liiketoimintaa
5. Todellinen halu kasvaa, kehittyä ja kilpailla. Jos vaihtoehtona on olla muuttumatta, vaihtoehto valitaan lähes aina.

Vaikuttavasta viestintämäärästä huolimatta olemme vielä aivan alussa digitalisaation mahdollisuuksien kanssa. Suomessa on valtava tarve muutosjohtajuudelle ja kulttuurimuutokselle, joka ryhtyy tosissaan uudistamaan yrityksiä.

Digiaikaan ei siirrytä pelkällä juustohöylällä eikä uusilla järjestelmillä vaan järjestelmällisellä asiakaslähtöisyyden rakentamisella.