Seuraan ja pääsen välillä sparraamaankin lahjakkaiden yrittäjien toimintaa. Mitkä ovat yrittäjien ja monen yritysjohtajan syntejä arjessa?

Vuosien aikana olen pohtinut usein mikä erottaa jyvät akanoista. Parhaiden seuraaminen ja huonoilta oppiminen on auttanut valtavasti myös omalla polullani. Kirjaan lyhyesti yrittäjien keskeisimpiä helmasyntejä.

1. Ei ymmärretä mitä menestystekijöitä yrityksestä puuttuu. Jokainen meistä on oman osaamisensa ja kokemusmaailmansa vankeja. Luen ja kuulen usein kuinka paljon joku sanoo yrittävänsä ja odottavansa suurempaa palkintoa yrittämisestään. Usein tälläisissä tapauksissa yritystoiminnasta puuttuu jokin elintärkeä toiminto. Harva tulee ajatelleeksi liikevaihdon yläpuolella olevia menestystekijöitä. On luotava kysyntää, herätettävä kiinnostusta ja voitettava asiakkaita kasvun takaamiseksi.
2. Ei oivalleta mitä pitäisi olla tekemässä. Jokainen meistä kokee oman työnsä tärkeäksi ja arvokkaaksi. Silti meistä jokaisella on taipumus tehdä itselleen luontevia ja hyvältä maistuvia tehtäviä. Menestyvän yrityksen on kuitenkin tunnistettava kriittinen polku ja asioiden oikea suhde menestyksen saavuttamiseksi. Ei riitä että tehdään asiat oikein. On tehtävä juuri oikea määra oikeita asioita.
3. Puhutaan menestyksestä, mutta ei saada sitä aikaiseksi. Meillä kaikilla on enemmän puhetta ja toiveita kuin tekoja ja tuloksia. Moni päätyy haaveilemaan menestyksestä eikä lainkaan oivalla millaisen työn takana menestys on. Sanat ovat tärkeitä tekoja, jotka edeltävät varsinaisia tekoja, tuloksia, mittaamista ja jatkuvaa kehittämistä. Tyytymättömyys on menestyvän yrityksen ja yrittäjän elinehto.

Olen sparrannut hyviä yrittäjiä kehittämään yrityksiään kannattavasti, jatkuvasti kehittäen ja asiakastyytyväisyyttä parantaen. Se vaatii jatkuvaa oman toiminnan analysointia ja kriittistä pohdintaa entistäkin paremman polun löytämisestä. Koska ihmisen ja erityisesti usean yrittäjän mieli on vaelteleva, suosittelen yrityksen kehittämiseen seuraavia kirjattuja elementtejä:

1. Business Canvas/Mindmap yrityksen tärkeimpien sidosryhmien tunnistamiseksi
2. Vuosittaisten määrällisten, laadullisten ja toiminnallisten tavoitteiden määrittely
3. Asiakkuussuunnitelma: A, B, C, D asiakkuudet ja räätälöidyt tavoitteet/suunnitelmat tärkeimmille.
4. Rullaava budjetti 12-18kk.
5. Strategiset valinnat toimintakaudelle, tärkeimmät kehityshankkeet, tavoitteet ja toiveet omalle toiminnalle

Tekemällä joka päivä kurinalaisesti ja suunnitelmallisesti oikeita asioita syntyy väkisinkin hyvää tulosta. Vain vahingossa menestyminen on vaikeaa. Silti kukaan ei ole mestari kaiken yritystoiminnan kehittämisessä joten ulkopuolista apua kannattaa pyytää itselle vieraille osa-alueille.

Olen hämmentynyt kuinka paljon Suomessa on nuoria kasvuyrityksiä, jotka keskittyvät pääosin kehittämään tuotetta ja kuvittelevat sen räjähtävän markkinoille heti valmistuttuaan.

Aito yritystoiminnan rakentaminen on urheiluun tai kulttuurin verrattava kestävyyslaji, jossa menestyminen vaatii syvällistä ja aika-ajoin intohimoistakin paneutumista.