Jokaisessa markkinointia tekevässä yrityksessä mietitään, miten saataisiin tuotettua asiakkaalle verkossa lisäarvoa, jotta asiakas pysyisi uskollisena ja ostaisi uudestaan ja uudestaan.

Useimmat yritykset ovat kuitenkin menneisyytensä vankeja, eläen menneen mainosmaailman kampanjataloudessa. Tehdään yksittäisiä projekteja, ideoita, kampanjoita ja tempauksia eri kanaviin. Facebook -sivustoja, mainontaa Googlessa, asiakaspalvelua Twitterissä, jokunen vanha video Youtubessa. Harva yritys on luonut itselleen uskottavaa ja kattavaa sisältöstrategiaa, jolla yritys viestii yhtenäisesti jokaisessa kanavassa. Pirstaloitunutta, epäjohdonmukaista viestintää satunnaisissa kanavissa. Ei ihme, että on vaikeaa todistaa, että investoiminen sisältöön verkossa on kannattavaa!

Väitän, että Tolvanen, jonka sisältö ja toiminta kanavasta toiseen on hyvin johdonmukaista, on Suomen toimivin sisältöstrategia. Kaksi vuotta, yli 400 blogikirjoitusta, yli 200000 lukijaa, 10000 twiittiä, lukemattomia Facebook päivityksiä. Sharing is caring, kuten Ville aina sanoo.

Pilkomme siis  Tolvasen ”menestysreseptin” paloiksi ja tarjoamme sen ilmaiseksi.

Hyvä sisältö + säännöllisyys + aktiivinen markkinointi + transmedia + yhteisön luominen + yhteisön nostaminen ylemmäs + työ = menestys verkossa.

1. Hyvä sisältö

Hyvä sisältö. Voidaan olla monta mieltä mitä on hyvä sisältö. Hyvä sisältö tuo uusia ajatuksia, kyseenalaistaa vallalla olevia toimintamalleja, muistuttaa vanhoista perusasioista. Tolvasen hyvän sisällön paras puoli on, että lukija ei koskaan ennalta tiedä mitä seuraavan päivän Tolvasessa julkaistaan. Monesta asiasta on kirjoitettu useamman kirjan, mutta kukaan ei varmasti ole lukenut kaikkia tekstejä. Lisäksi aina tuntuu löytyvän uusia näkökulmia niihin aiheisiin, joista on jo aikaisemmin kirjoitettu.

2. Säännöllisyys

Päivän Tolvanen, tarjoaa säännöllisesti mielenkiintoisen kirjoituksen joka aamuun. Säännöllisyys luo ihmiselle käyttäytymismalleja. Säännöllisesti päivän Tolvasta lukevat ovat oppineet odottamaan joka aamu kuuden maissa ilmestyvän tekstin. yli 400 kirjoitusta kahteen vuoteen on valtava määrä. Se on ollut tarpeeksi, että teksti on saanut lempinimen päivän Tolvanen.

3. Aktiivinen markkinointi

Verkkoon tuotetaan enemmän sisältöä vuorokaudessa, kuin koko ihmiskunta tuotti ensimmäisestä kirjoitetusta viestistä vuoteen 2003 mennessä. Siis vuorokaudessa enemmän sisältöä, kuin maailman historian aikana ”tähän mennessä”. Miten sinun viestisi näkyy tässä viestien ja ärsykkeiden tulvassa? Kuinka useasti markkinoit kaikilla käyttämilläsi alustoilla tuoretta sisältöä? Verkossa viestin elinikä on todella lyhyt. Älä laita vain kerran viestiä verkkoon ja toivo, että kaikki näkevät sen.

4. Transmedia

Transmedia, tarinan kerrontaa useilla digitaalisilla alustoilla. Jokainen alusta tuo oman lisänsä yhtälöön. Yhtälö on suurempi kuin sen palojen summa. Tarkoituksena on siirtää kuluttajia alustoilta toiselle, niin että he kokevat saavansa lisäarvoa paremman, kokonaisvaltaisen tarinan muodossa. Youtube, LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest ja blogi. Tolvasen alustastrategian voi ajatella suppilon muotoiseksi. Merkityksellisin osa-alue on blogi, joka on suppilon pohjalla. Sieltä viestit kohoavat ylös ja ulospäin eri sosiaalisten alustojen kautta. Primäärisinä viestintäkanavina toimivat Facebook ja Twitter, joiden kautta viestit saavuttavat mahdollisimman paljon ihmisiä, joita päivän Tolvanen voi kiinnostaa. Samaa reittiä vastakkaiseen suuntaan kiinnostuneet ihmiset saadaan löytämään blogi. Oman lisänsä kokonaisuuteen tuo Pinterest, joka toimii visuaalisena referenssikirjastona. Kannattaa käydä tutustumassa siihen.

5. Yhteisön luominen

Mitä päivän Tolvanen olisi ilman yhteisöä? Yhden miehen päiväkirja tuskastumisesta muutoksen keskeltä? Yhteisö tekee blogista yhden Suomen suosituimmista businessblogeista. Yhteisö loppujen lopulta antaa oikeutuksen. Kuinka luodaan yhteisö? Keskustelemalla, keskustelemalla, jakamalla, välittämällä. Tekemällä pyyteetöntä työtä. Yhteisön luominen on ollut varmasti työteliäämpää kuin tekstien tuottaminen. Kahden vuoden työn jälkeen yhteisö on voimakkaassa kasvussa. Pyyteetön työ kantaa hedelmää.

6. Yhteisön nostaminen

Yksi parhaista asioista yhteisön ja näkyvyyden kannalta on ollut vierailevien kirjoittajien tuominen mukaan. Vierailevat kirjoittajat ovat laajentaneet aihevalikoimaa, sekä tuoneet lisää yllätyksellisyyttä päivän Tolvaseen. Koskaan ei tiedä ennalta kuka kirjoittaa ja mistä aiheesta. Vierailevat kirjoittajat tuovat mukanaan Tolvaseen oman lukijakuntansa. Näin Tolvasessa julkaistu teksti saavuttaa lukijoita, joita se muuten ei välttämättä olisi tavoittanut. Lisäksi Tolvanen assosioi itsensä myös muihin oman alansa huippuosaajiin, kuten Jari Sarasvuo, Marko Kulmala ja Mika Aittamäki vain muutamia mainitakseni. Blogi ei ole enää Tolvasen, vaan sen omistajuus on kollektiivisella pohjalla kirjoittajien, kommentoijien, jakajien ja lukijoiden kesken.

7. Sweat Equity

Tärkein osa yhtälöä. Lukemattomia käytettyjä tunteja. Valtavaa vaivan näköä. Miksi? Blogi ja muu presenssi ei ole suoraan tuottanut eurokaan liikevaihtoa. Toisaalta olen varma, että uusia asiakkuuksia on tullut blogin seurauksena. Mikä sitten saa kiireisen ihmisen käyttämään valtavasti aikaa johonkin joka välttämättä ei tuota mitään? Intohimo ja halu muuttaa asioita. Ilman niitä tuskin koko blogia olisi olemassa. Tekemistä arvostetaan liian vähän. Vain tekemällä ja menemällä pois omalta mukavuusalueelta, voidaan tehdä jotain hienoa. Tolvanen vie itsensä ja lukijat pois mukavuusalueelta päivästä toiseen. Menestys ei tule yllättäen. Menestys tulee tekemällä valtavasti työtä.