Pidän kasvun johtamisen vertaamisesta lentämiseen. Tarvitaan energiaa, työntövoimaa ja aerodynamiikkaa. Suomalainen on kasvu perustuu pääosin markkinakasvuun, sitten on niitä harvoja, jotka haluavat kasvaa. Yrityksenä, ihmisinä ja yhteisöinä. Mitä kasvun johtaminen vaatii? Onko kasvu pelkästään riskinottoa ja miten siihen voi varautua?

Pohdintaanpa lentokonevertausta. Vaikka lentäminen on ihmiselle lähtökohtaisesti riski, on kaupallisesta matkustamisesta onnistuttu tekemään äärimmäisen turvallista. Hyvä suunnittelu, opettelu, harjoittelu ja jatkuva, tasapainoinen mittaaminen varmistavat onnistumisen. Käsitykseni mukaan suurin osa virheistä ja onnettomuuksista johtuu ns. inhimillisestä tekijästä. Ihminen lukee tilanteen tai toimii väärin. Paras tapa hallita inhimillistä riskiä on tehdä johtamisesta ja seurannasta mahdollisimman ammattitaitoista.

Lentokoneessa jokaisella miehistön jäsenellä on paikkansa. Osa vastaa lennon suunnasta, toinen koneesta ja suurin osa matkustamon turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Monimutkaisesta järjestelmästä on onnistuttu hiomaan varsin toimiva kokonaisuus, prosessi. Matkalla saattaa tapahtua yllätyksiä. Silti jokainen miehistön jäsen pitää paikkansa eikä muuta lentosuunnitelmaa. Kapteeni ei ryhdy tarjoilemaan virvokkeita, perämies ei paikkaa koneen kokkia, eikä matkustamohenkilökunta ohjaa lentokonetta. Missään tilanteessa. Näin ihmiset saadaan tekemään heille tarkoitettuja tehtäviä, eivätkä henkilöt joudu tekemään päätöksiä asioista, joihin heitä ei ole harjoitettu.

Lennolla mitataan useita asioita samanaikaisesti. Tavoite ei ole pelkästään pysyä ilmassa vaan päästä perille oikeaan osoitteeseen ennakkoon määriteltyyn aikaan. Lennolla seurataan paitsi koneen ilmanpainetta, lämpötilaa, vessojen toimivuutta ja alkoholin riittävyyttä myös koneen toimintaympäristöä, olosuhteiden ja ympäristön muutosten mahdollisia vaikutuksia. Ohjaamo tekee tarvittavia muutoksia matkanopeuden, suunnan ja turvallisuuden suhteen. Näin tulisi toimia myös kasvua hakevassa yrityksessä.

Pelkkä tulostietojen kyttääminen ja taaksepäin katsominen on ikään kuin lentämistä pelkällä polttoainemittarilla. Mitä liikevaihto kertoo? Miten onnistuimme viime jaksolla. Tulostiedoilla johtaminen on peräpeiliin kurkkimista. Tuloslaskelma tai kassan seuranta ei kerro mitään koneen suunnasta. Ollaanko yhä matkalla paratiisiin ja saapumassa oikeaan aikaa oikeaan paikkaan?

Rakenna yrityksellesi johtamisjärjestelmä, joka antaa enemmän. Tietoa suunnasta, lentonopeudesta, matkustajien viihtyvyydestä ja koneen kestävyydestä. Teet arjestasi paljon antoisempaa, matkasta mukavempaa ja ennen kaikkea menestymisestä huomattavasti paljon todennäköisempää. Jokainen haluaa olla mukana matkalla menestykseen. Älä anna sattumalle sijaa vaan tee kasvusta totta ja hallitse seuraavakin etappisi. Perinteiset johtamisjärjestelmät sopivat huonosti tulevaisuuden raketteihin. Siksi sinunkin liikeideasi ansaitsee paremman ohjausjärjestelmän.

Lisää aiheesta;

Kasvustrategian laatiminen: http://www.kasvustrategia.net/

Muutoksen johtaminen: http://www.villetolvanen.com/2012/02/20/muutoksen-johtaminen/

Johtamisen kehittäminen: http://www.romeadvisors.com/johtaminen/