Kaupallinen johtaminen

kaupallisen johtamisen funktiota tarvitaan kun liikevaihto ja riskit kasvavat, myyjien määrä lisaäntyy, yritystoiminta kansainvälistyy jne. Johtamisen näkökulmasta tekeminen on monimuotoisempaa kuin aiemmin.