Hyvä markkinointistrategia

27.07.2021 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Hyvä markkinointistrategia

Suomalaisilta yrityksiltä puuttuu pääosin kirjattu markkinointistrategia. Yleensä yrityksestä löytyy liiketoiminnan pääkohdat sisältävä liiketoimintastrategia ja markkinointisuunnitelma. Liiketoiminnan suunnasta hypätään siis suoraan tekemään kaupallista toimintaa edistäviä suorituksia.

Hyvä markkinointistrategia kiteyttää yrityksen kilpailuedut ja määrittelee kohderyhmät, pääviestit ja keinot tavoittaa yrityksen yleisö. Markkinointistrategiassa valitaan miten, ketä ja millä viesteillä yritys viestii strategiaansa. Voisi ajatella, että markkinointistrategia sanoittaa yrityksen suunnan houkuttelevalla ja asiakaslähtöisellä tavalla.

Brändi- vai markkinointistrategia?

Eri vuosikymmenillä käytetään eri käsitteitä kuvaamaan eri asioita. Brändistrategiassa on haluttu asemoida yrityksen brändi(t) markkinoilla suhteessa kohderyhmiin ja kilpailuun. Brändistrategioissa pohditaan usein attribuutteja, identiteettiä, ilmettä ja muita usein markkinointiviestinnässä ja kommunikaatiossa tarvittavia elementtejä. Markkinointistrategian tulisi ”avata yrityksen markkinat” eli selvittää mitä, miten ja kenelle yritys markkinoi.

Yrityksen strategia ja markkinointistrategia ovat kuin Jin ja Jang. Yrityksen strategiassa valitaan kilpailuetu, tehdään strategiset valinnat ja kerrotaan miten tulokset syntyvät. Markkinointistrategia kertoo, miten strategia toteutuu, eli mistä, miten ja milloin yritys löytää itselleen sopivat yleisöt, potentiaalit, asiakkaat ja fanit.

Yrityksen markkinointistrategia tarvitsee polttoaineekseen hyvän kilpailuedun. Se auttaa tunnistamaan, kenelle yritys kommunikoi, mitä se viestii ja mistä se yleisönsä tavoittaa kustannustehokkaasti. Kilpailuetu ja yrityksen erottuvuus on usein vaikea tunnistaa strategioista, koska ne ”piileksivät” strategian sisällä. Ulkopuolisen asiantuntijan on kohtuullisen helppo tunnistaa, mihin yritys asemoi itsensä, miten se positioituu suhteessa kilpailuun ja miten yritys löytää ja voittaa asiakkaansa. Markkinointistrategia voi auttaa myös kiteyttämään yrityksen kilpailuedun.

Markkinointistrategia auttaa rakentamaan kustannustehokasta ja toimivaa markkinointia.

Esimerkki hyvästä markkinointistrategiasta ja liiketoimintastrategian kiteytyksestä oli Finnairin asiakaslupaukseksi kiteytynyt valinta ”illaksi kotiin.” Se kiteytti yrityksen silloisen strategian hyvästä verkostosta ja parhaista mahdollisista lentoajoista. Suomeen pääsi kaikista Euroopan metropoleista illaksi kotiin. Yrityksessä oli siis pohdittu markkina-asema, kilpailuedut, tunnistettu erinomaisuus suhteessa suomalaisiin matkustajiin ja tiristetty teema markkinointistrategian kautta asiakaslupaukseksi. Brändinä yhtiö on toiminut aina ”sinivalkoisin siivin.” 

Miksi Suomessa on niin vähän strategista markkinoinnin osaamista?

Varmasti vastaus löytyy pienestä maasta, vähäisestä markkinoinnin kokemuksesta ja siitä, ettei ylimpiin tehtäviin nousevilla ole osaamista ja kokemusta markkinoinnista. Miten ihmeessä vaatia, tehdä tai osata strategista markkinointia, jos ei siihen ole elämässään törmännyt. Markkinointialan ammattilaisilta samalla puuttuu usein osaamista liiketoiminnasta. Päädytään pyörittelemään bränditeemoja, kun kova liiketoiminta, kilpailu ja strategiat eivät kiinnosta tai taidot ei riitä.

Miksi markkinointistrategiasta kannattaa olla kiinnostunut?

Jopa omistajien tulisi vaati yrityksiltä hyvä markkinointistrategia. Se varmistaa kustannustehokkaan tekemisen, suuntaa käytettyä aikaa ja rahaa, sekä voitelee yrityksen kasvutavoitteita. Hyvin markkinoiva brändi on aina tavallista yritystä haluttavampi ja arvokkaampi. Brändi ei ole oikeasti brändi, ennen kuin sillä on yleisöjä, seuraajia, asiakkaita ja mitattavaa arvoa. Hyvä markkinointistrategia, -suunnitelmat ja tekeminen tuottavat brändejä, joita voi myös siirtää toisille omistajille hyvään hintaan.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.