Hyvä toimitusjohtaja

09.04.2021 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Hyvä toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan 360 asteen toimitus

Olen toiminut lähes koko urani toimitusjohtajana, strategiakonsulttina tai hallituksen puheenjohtajana toimitusjohtajan sparraajana. Toimareita ja tehtäviä on hyvinkin erilaisia, mutta omassa ajattelussani korostuu johtajan kyky johtaa ”koko toimitusta” eli 360 astetta yrityksen toimintoja.

Ensimmäisenä ”minä johdan” ajattelusta pitäisi kasvaa ”minä palvelen” ajatukseen. Hyvä toimari palvelee omistajia, asiakkaita, henkilöstöä ja koko yritystä. Palvelulla tarkoitan vaatimista, tavoitteiden asettamista, seuraamista, organisointia ja jatkuvaa sparraamista.  Managementin määritelmä taisi kuulua ”planning, organizing, leading and monitoring of all activities.”

Koska jokainen meistä omaa erilaiset vahvuudet ja lähtökohdat toimitusjohtajan tehtävään, tulisi meistä jokaisen pohtia omia kasvu- ja kehitysalueitaan. Eli satsata omiin heikkouksiinsa ja tasoittaa siten kokonaispakettia. Vaikka oma ajankäyttö ja taipumukset ohjaavat vahvuuksilla pelaamiseen, on syytä tutkia omaa ajankäyttöä ja pakottaa tekemistä epämukavuusalueelle. Toisille se ei niin mukava on henkilöstö, asiakkaat, taloushallinto tai kehittäminen. Hyvä toimitusjohtaja vastaa ennenkaikkea kokonaisuudesta ja koko joukkueen onnistumisesta.

Oma ajankäyttö ohjaa koko toimitusketjun onnistumista.

On selvää, ettei hyvä toimitusjohtaja voi tehdä kaikkea itse. Siksi kyky hankkeistaa ja projektoida, ohjata ja sparrata myös aiheita tai toimintoja nousee merkittäväksi osaksi toimitusjohtajan onnistumista. On osattava ohjata ja ostaa asioita, kuten vaikkapa tietoturva, josta ei itsellä ole osaamista tai kokemusta. Myös palveluiden ostamisen osaaminen on keskeinen osa toimitusjohtajan osaamista. Tavalla tai toisella yrityksen on hyödynnettävä siltä puuttuvaa osaamista. Palkkaaminen tulisi olla keinovalikoimassa viimeisiä asioita. Palveluiden hyödyntäminen lisää joustavuutta ja täsmäosaamisen hyödyntämistä eri asioissa. 

Moderni osakeyhtiö onkin osaamisverkosto, joka yhdistää tuottavalla tavalla erilaista osaamista.

Minulle hyvä toimitusjohtaja näyttäytyy kapellimestarina, joka osaa alentaa oman egonsa palvelemaan ja ruokkimaan muiden onnistumista. Tämä ei tarkoita johtajuuden heikentymistä, vaan ns. leadersip -osaamisen kasvua. Toimitusjohtaja onnistuu koko joukkueen menestyessä. Omaa menestystä syntyy, kun koko orkesteri osaa ja loistaa ilta toisensa jälkeen.

Tulevaisuudessa kansainvälisen kilpailun kasvaessa ja yritysten eriytyessä kyky yhdistellä, organisoida ja johtaa erilaisia toimintoja kasvaa entistäkin arvokkaammaksi kaikenkokoisissa yrityksissä.

Tarvitaan siis kapellimestareita, jotka ovat harjaannuttaneet itseään vaativaan ammattiin ja viihtyvät johtajan yksinäisyydessä. Myös haasteista ja ongelmista on lupa olla avain ja välillä voimatonkin. Siilasmaan sanoin ratkaistut ongelmat luovat tilaa uusille haasteille. Ongelmat ovat osa kaikkien yritysten arkea ja kuuluvat olennaisena osana toimarin toimenkuvaan.

Rakasta siis haasteita, palvelua ja jatkuvaa oppimista ja jonain päivänä saatat kuulla sivulauseessa olevasi luotettava ja hyvä johtaja.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.