Numeroista totta

14.08.2020 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Numeroista totta

Uskon suomalaisen yrityselämän talous ja numero-osaamisen olevan heikkoa. Asiasta on joskus tullut vähän tietoa pörssiyhtiöiden johtoryhmiä kouluttavilta talousosaajilta. Harva joryläinen pystyy kuulemma selittämään mitä tase on käytänössä ja miten se käyttäytyy osana liiketoimintaa.

Olen aina vastustanut pelkillä numeroilla johtamista. Vaikka ne ovat yritystoiminnan yleisin yhteinen kieli, on kyky hahmottaa ja osata yrityspeli numeroilla jokaisella erilainen. Miksi tyytyä puhumaan yhteisellä vieraalla kielellä kun samat asiat voi visualisoida, sanoittaa ja taustoittaa eri kielien yhdistelmällä? Tie menestykseen käy tarinallistamisen, sanoittamisen ja mittaamisen kautta.

Kriisin pitkittyessä huono numero-osaaminen saattaa vaikuttaa omistajien arvon muodostumiseen ja yritysten toimintaan erityisellä tavalla. Suurin menetys lienee täydellisen myrskyn aiheuttamien mahdollisuuksien käyttämättä jättäminen. Jollekin omistajalle yhtiön missioksi muuttuu omistajien elättäminen ja sitä kautta tarvittavat uudistukset, korjaukset ja tulevaisuus jäävät tekemättä. Lopputulos on aina kilpailukyvyn huonontuminen ja yrityksen hiipuminen ajan kanssa. Kyky tulevaisuuden tekemiseen kapenee, kun huominen on hassattu omistajien elämän tukemiseen tai velkojen lyhentämiseen.

Jokaisen omistajan tulee nyt luoda näkemys 1) talouden tilasta ja tulevasta 2) oman toimialan tulevista muutoksista 3) oman yrityksen mahdollisuuksista ja erilaisista skeneaarioista ja 4) oman yrityksen kyvystä rahoittaa, kantaa ja investoida läpi kriisin.

Yksinkertaisesti sanottuna. Investointeja, eikä varsinkaan korjausinvestointeja ei saa lykätä pilvien kohotessa horisonttiin. Kriisit ovat aina ostajan markkinat ja viisas omistaja tunnistaa mahdollisuudet kasvattaa tasetta, liiketoiminnan kokoa ja markkinaosuuksia. Talouskriisi ei ole nollasummapeli eikä yleinen alennustila vaan pikemminkin valtava tulonsiirto eri maiden, toimijoiden ja yritysten välillä.

Jokaisella meistä on opittavaa kansantaloudesta, maailmantaloudesta, talouden käyttäytymisestä ja oman taseen johtamisesta. Nyt on hyvä hetki vahvistaa numero-osaamista, mutta tehdä se tavalla, joka tähtää oman tilanteen ja toimintaympäristön vahvistamiseen pitkittyvässä kriisissä.

V

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.