Pelolla johtaminen

31.07.2020 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Pelolla johtaminen

Johtamisessa on viime kädessä aina kysymys ihmisiin vaikuttamisesta. Aina välillä jokainen johtaja kokee itsensä voimattomaksi tarvittavien tulosten ja ihmisten käyttäytymisen välillä. Niissä oloissa pelolla johtaminen saattaa vaikuttaa ainoalta käytettävissä olevalta vaihtoehdolta.

Pelolla johtamisella on arjessa monenlaisia ilmentymiä. Se voi olla kulttuuriiin sisäänrakennettua tulos tai ulos -ajattelua, yksittäisten ihmisten kohtelua tai ailahtelevaa johdon antamaa palautetta ongelmatilanteissa. Avainkysymys lienee pelkääkö työtä tekevä johtamista ja sen ilmenemisen muotoja.

Pelolla johtaminen kietoutuu aina luottamukseen. Mikäli luottamusta johtamiseen ei ole, näyttäytyy johtaminen ja sen vaikutukset luottamuksen puutteena eli pelkona. Johtaja epäonnistuu johtamisessa kun luottamuksen tilalle syntyy välitön tai välillinen pelkotila. Pelolla johtamisen seuraukset näyttäytyvät useilla eri tavoilla. Pelon ilmaantumisella yrityskulttuuriin on kuitenkin aina lopulta tuhoisat seuraukset.

Pelolla johtaminen on aina johtajuuden epäonnistumista.

Johtaminen epäonnistuu jos luottamuksen sijaan asioita hallitaan pelon avulla. Mikäli ihmisellä on vallitseva pelko epäonnistumisesta, mahdollisista rangaistuksista tai jopa työn menettämisestä, ei hän koskaan sitoudu johtamiseen, yhtiöön tai parhaiden tulosten syntymiseen. Jokaisella pelkäävällä on vähintään heikentynyt suoritustaso, alhainen sitoutuminen organisaatioon ja todennäköisesti huono motivaatio parantaa suorituksia pitkällä aikavälillä.

Pelolla johtaminen on yrityskulttuurin syöpä, joka johtaa aina tuhoisiin seurauksiin.

Luottamuksen puuttuminen ja pelolla hallitseminen on valitettavasti organsaatioiden johtamisen arkea. Tänä syksynä turhan moni joutuu pelkäämään työnsä ja tulevaisuutensa puolesta. Se merkitsee alitehoista tuottavuutta tuhansille ihmisille. Pelon ympärillä pyörivä tabu tulisi nostaa avoimeen keskusteluun yrityksissä ja julkisuudessa. Omassa mielessäni paras lääke olisi avoimuus ja keskustelu haavoittuvuudesta, riskeistä, ongelmista ja niiden eri ratkaisuista. Pelko hallitsee, jos luottamus ei onnistu sitä arjessa kukistamaan.

Moni omistaja ja johtaja ajattelee pienen pelon olevan hyvästä. Pitävän ihmiset paremmin kiinni arjessa ja tekemisessä. Pelon ilmapiiri on kuitenkin kuin jatkuva pieni krapula arjessa ja juhlassa. Paha olo tekee juhlastakin arkea eikä tulosten ylittäminen onnistu. Pelolla hallitseva johtaja voi kuvitella olevansa vallan kanssa vähän arjen yläpuolella, mutta oikeasti kysymyksessä on ainoastaan ja vain organisaation suorituskyvyn lyhyt- ja pitkäjänteinen alennustila.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.