Superhallitus

16.07.2020 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Superhallitus

Miten luoda Tuottava, tuloksellinen ja henkevä hallitus?


Kävin kauden lopuksi palautekeskustelua kaikissa sidosryhmissäni. Itselleni ajatusten vaihto ja erityisesti ison kysymyksen ”onko tämä ajankäyttö tuottavaa ja arvokasta” on elintärkeä motivoitumiselle. Haluan nähdä tuloksia ja käyttää aikaa hankkeissa joissa omistajat kokevat saavansa arvoa. Palaute oli pääosin positiivista.


Talven aikana loimme yhdessä omistajuuden, hallitustyön ja johtamisen työkaluja. Viisi sidosryhmää ja lukemattomat keskustelut omistajien ja yrittäjien kanssa myös muokkasivat omaa ajatteluani tuottavan, tuloksellisen ja henkevän hallitustyöskentelyn synnyttämisestä. Avainkysymys on yhä edelleen, miten omistajat, hallituksen jäsenet ja johto saadaan kaikki kokemaan yhteistyö arvokkaana, tuottavana ja laadukkaana.


Vastaus löytyy tietysti tahtotilasta, mutta ennen kaikkea rakenteista, suunnitelmista, työkaluista ja tekemisestä. Lopulta jokainen kohtaaminen on lopputulos edellisistä. On oltava suunta ja suunnitelmat, siihen sopivat henkilöt ja osaaminen ja heille toimivat rakenteet ja työkalut.


Olen tutkinut viime aikoina paljon Stravan tyyppisiä aplikaatioita, Hintsan Core-ajattelua ja muita paljon ja erilaista dataa yhdistäviä aplikaatioita. Parhaat niistä yhdistävä ympäristötietoa, yhteisöä, mitattuja tuloksia, kommunikaatiota ja raportointia. Vähän samanlaista tulisi olla hyvin omistetun ja johdetun yhtiön hallitustyöskentely.


”Tänään on hyvä päivä heittää mahdolliset nuijat kierrätykseen ja ryhtyä rakentamaan älykästä alustaa toiminnan tukemiseen.”


Pörssiyhtiössä pakotetun ja tiukan raportoinnin takia yritys raportoi ”luonnostaan” aika tarkasti, mutta perhe- ja yrittäjäomisteisissa yhtiöissä tilanne on erilainen. Siksi vaatii aika paljon taustatyötä, suunnittelua, rakenteita ja työkaluja luoda pienempään yhtiöön toimiva johtamisjärjestelmä. Toisaalta pienempi yhtiö voi surutta käyttää ketteriä alustoja ja muutenkin keventää raportointiprosessia, jotta uuden ja huomisen rakentamiseen löytyy aikaa ja resursseja.


Tiristin ”kaikesta” tiivistetyn kuvan älykkään hallitusympäristön rakentamisesta. Lähtökohtaisesti omistajan on tiedettävä mitä haluaa ja se kirkastuu hyvän omistajastrategian kautta. Omistajien kommunikoitu strategia hallitukselle antaa sille selkeän tehtävän, joka voidaan pukea strategian ja suunnitelmien kautta toiminnaksi ja sen mittaamiseen. Hyvän raportointi ja kommunikaatioalustan kautta aikaa kohtaamisissa voidaan käyttää haasteiden, huomisen ja uuden luomiseen.


Huonosta tai perässä roikkuvaan hallitukseen ei ole enää mitään tarvetta – arvoton, laiska ja ”tyhmä” hallitus on omistavan oma vika. Sitä saa mitä tilaa, joten kannattaa valita kerralla tuottava, tuloksellinen ja henkevä hallitustyöskentely.

V

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Jari Vento
2020-07-23 10:11:43

Erinomainen analyysi ja johtopäätökset yrityksien hallitus työskentelyn kehittämiseksi.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.