Omistajan pelikirja

01.07.2020 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Omistajan pelikirja

Tapasin päättyneen kauden aikana useita muutosta kaipaavia yrittäjäomistajia. Peruskaava on usein sama: Yrittäjä haluaa menestyksen ja kasvaneen yrityskoon jälkeen tehdä muutakin kuin yrittää vuorokauden ympäri. Usein vaurastuminen on tuonut myös muita sidoksia, tehtäviä ja harrastuksia elämään. Tavoitteena omistajuuden kehittämiselle on lähes aina:

  1. Kasvattaa yrityksen ja omistajuuden arvoa aktiivisesti.
  2. Lisätä omaa vapautta, vapaa-aikaa ja vähentää suoraa vastuuta yrityksessä.
  3. Laajentaa yrityksen osaamispohjaa tunnistamalla rakenteita ja avainhenkilöitä, joiden avulla kaksi edellistä voi onnistua.

Vastaus haasteeseen on omistajan pelikirja. Se tarkoittaa käytännössä omistajan johtamisen avulla tapahtuneiden asioiden rakentamista systeemiksi, jolla yhtiötä ja tapahtumia voidaan johtaa ja hallita yhdessä. Omistajat.org rakentama Mestariomistaja -kanvaasi tähtää omistajan pelikirjan synnyttämiseen.

Pelikirja sisältää neljä ulottuvuutta ja näkyy käytännössä arjen toimintana:

  1. Kirjatut, yhteiset ja dokumentoidut suunnitelmat määrällisten ja laadullisien tavoitteiden kanssa. Yritystä voi johtaa ”ulkopuoliset” vain jos yhtiön suunta, tavoitteet, mittarit ja toimintamalli on KAIKILLE selkeä.
  2. Arjen johtamisen järjestelmä: Omistajien roolit, Hallituksen rooli ja tehtävät, johdon roolit ja johtoryhmän työskentelymallit. Kuvatut tehtävät ja yhdessä esim. Strategiapäivillä sovitut toimintamallit. Ei luulla, vaan sovitaan, kirjataan ja viestitään.
  3. Arjen toiminnan mittarit, raportointi, reagointi ja vuorovaikutus. Omistaja, hallitus ja johto elävät yhteisestä tiedosta. Omistaja nukkuu paremmin, kun on sovittu mitä, milloin ja missä raportoidaan, miten poikkeuksiin suhtaudutaan ja miten omistaja saa tietää asioista.
  4. Edellisiä tukeva sähköinen toimintaympäristö. Alustat ovat ketteriä, helppoja käyttökelpoisia kun kolme ensimmäistä on kunnossa. Firmaa voi omistaa ja johtaa etänä, kun asiat eivät ole enää ajassa ja paikassa kiinni. Pihasulkeisten johtamisesta voidaan siirtyä yhteiselle matkalle.

Moni omistaja kokee epäonnistuvansa hallituksen, avainhenkilöiden ja organisaation kanssa. On vain hyviä ihmisiä ja huonoja joukkueita. Ei ole ihmisten, vaan yhteisön vika jos peli ei kulje. Siksi omistajan on investoitava omistajuuden osaamiseen ja johtamiseen. Se lähtee joukkueen tarpeiden tunnistamisesta, pelikirjan rakentamisesta ja lopulta oikeiden ihmisten valitsemisesta.

Omistajuutta ja sen osaamista ei opeteta missään.

Siksi kannattaa paneutua asiaan, puhua paljon muiden omistajien ja ulkopuolisten kanssa. Avoin halu ja oivallus muutosten vaatimuksista ovat avaimet onnistumiseen. Onnistunut omistaja ansaitsee enemmän omaa elämää ja palkintona siintää omistaja-arvon kasvu ilman loputonta raatamista ja yksinäistä vastuuta kaikista yrityksen tapahtumista.

V

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.