Hallitus kriisissä

28.03.2020 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Hallitus kriisissä

Miten toimii hallitus kriisin kohdatessa? Hyvän hallituksen työskentely perustuu huomisen luotaamiseen. Omistaja luo mahdollisuudet, hallitus huomisen ja johto tulokset. Eteenpäin katsova hallitustyö syntyy rakentamalla siitä omistajuuteen liittyvä systeeminen prosessi.

Hyvän hallituksen lähtökohdat ovat:

  1. Mahdollisimman reaaliaikainen tieto yrityksen etenemisestä.
  2. Jatkuva kommunikaatio johdon ja hallituksen välillä ( esim. Whatsapp -ryhmät).
  3. Eteenpäin suuntaava, dokumentoitu strategia, tavoitteet, valinnat ja toimintasuunnitelma.
  4. Skenaariot erilaisille toteutumille ja reagoinnille osana vuosisuunnitelmaa.
  5. Hyvä joukkuehenki ja iso ”Me” Omistajat, hallitus ja johto yhteisellä asialla.

Taaksepäin, harvoin kohtaava ja etäinen ”raportointihallitus” on kriisitilanteessa lähes arvoton. Jos homma on housussa, eikä reagointivalmiutta ole, omistajat ja johto jäävät yksin kriisin keskelle. Laskun maksaa lopulta omistaja, joka ei ole itselleen osannut tuottavaa hallitusta rakentaa.

Miten hallitus toimii kriisitilanteessa?

Kriisin kohdatessa hallituksen ja johdon on yhdessä muodostettava työryhmä, joka pyrkii ensimmäisenä turvaamaan yrityksen henkilöstön turvan ja yhtiön toimintakyvyn kaikissa eri tilanteissa. Yhteistyössä syntyy ainakin virtuaalinen ”tilannehuone” joka auttaa tunnistamaan muutoksia, tekemään nopeita päätöksiä ja hyödyntämään kriisin synnyttämiä mahdollisuuksia.

Tilannehuoneessa hallituksen ja johdon on yhdessä:

  1. Tehtävä välittömät toimenpiteet, jotka turvaavat yhtiön toiminnan jatkuvuuden.
  2. Keskusteltava tilannekuvasta ja luotava siihen erilaisia skenaarioita.
  3. Käynnistettävä riittävä määrä hankkeita ja työryhmiä 1) siivoamaan 2) johtamaan operaatioita 3) hyödyntämään kriisin synnyttämiä mahdollisuuksia. Tarvitaan riittävä määrä osaamista ja asiantuntijoita synnyttämään tuloksia nopeasti.
  4. Luotava ”Plan B” toiminnalle kriisin mahdollisesti osuessa yritykseen odotettua kovemmin.
  5. Huolehdittava johdon ja henkilöstön motivaatiosta, jaksamisesta ja resursseista.

Yritykset, jotka eivät ole hyödyntäneet hyvää hallitusta, systeemistä prosessia ja tilannehuone -ajattelua jäävät kriisin kohdatessa hallitustyön osalta tyhjän päälle. On vaikea reagoida, jos toimintamallit, prosessit ja viestintäkulttuuria ei ole harjoiteltu hyvän sään aikana. Silti kriisi voi olla myös mahdollisuus hyödyntää tämä Suomessa ehkä vähiten hyödynnetty mahdollisuus. Kovat ajat vaativat myös oikeat tekijät eri tehtävissä.

Nousukaudella ja markkinoiden kasvaessa moni yritys onnistuu melkein kuin itsestään. Taantumassa työtä on tehtävä paljon enemmän samojen tulosten syntymiseksi. Haastavina aikoina joustavuus, nopeus, kyky reagoida ja synnyttää uutta muodostuvat menestystekijöiksi. Hyvä omistaja varustaa itsensä ja yrityksensä parhaalla mahdollisella hallituksella.

V

Lue myös:

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.