Omistaja-arvoa arjessa

26.03.2020 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Omistaja-arvoa arjessa

Aina kun omistajia on enemmän kuin yksi ja omistettava omaisuus monimuotoistuu, syntyy tarve omistajastrategialle. Miksi omistamme, mitä omistamme, miten omistamme ja mikä on omistajuuden roolit, tehtävät ja arvo arjessa.

Yksi tapa tehdä omistajastrategiasta totta on erottaa yritystoiminta, sen johtaminen ja hallitustyöskentely ja aktiivisen omistajastrategian toeuttaminen omaan virtuaaliseen ”Ownership officeen.” Käytännössä kysymys on systeemisen prosessin rakentamisessa, jossa:

  1. Luodaan omistaja- ja sijoitustrategiat
  2. Pohditaan ja rakennetaan omistaja-arvoa yritysarvon rinnalla
  3. Varaudutaan omistamisen tulevaisuuteen ja poikkeustilanteisiin
  4. Pohditaan yrityskauppojen ja investointien roolia osana omistaja- ja yritysarvon kasvattamista.
  5. Kehitetään omistajuutta, sen johtamista ja kehittämistä osana sijoittamista, omistamista ja yritystoimintaa.

Ownership office – Arvoa omistajalle arjessa

Hyvä ”Ownership office” syntyy yhdistämällä suunnitelmat, tavoitteet ja sopimukset ketteräksi ja tavoitelahtöiseksi operaatioksi. Näin yritystoiminnan hallitukselle syntyy tilaa ja selkeä fokus yritystoiminnan arvon kasvattamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä yrityksen johdon ja henkilöstön kanssa.

Omistaja luo mahdollisuuksia, hallitus huomista ja johto tuloksia.

Hyvin suunniteltu, dokumentoitu, viestitty johdettu omistajuus tekee omistamisesta aktiivista, ennakoivaa, läpinäkyvää ja turvallista.

Kriisinkin hetkellä hyvän omistajan tehtävä on luoda mahdollisuuksia varmistamalla yhtiön toimintakyky ja rahoitus eri tilanteissa. Hyvän Ownership -officen näkökulmat ovat yhteiskunnallinen, toiminnallinen, taloudellinen ja strateginen arvonluonti.

Olemme puhuneet monta kertaa naamakirjan Omistajat -ryhmässä omistajastrategiasta, omistajuuden johtamisesta ja virtuaalisesta ”omistajan officesta” Joko perheelle tai muille omistajille. Näinä viikkoina omistajaosaaminen on taas tapetilla kun jokaisen yrityksen omistajien ja hallituksen on pohdittava 1) muuttuuko yrityksen strategia 2) miten varmistetaan henkilöstön turvallisuus ja jatkuvuus 3) miten muuttuvat olosuhteet vaikuttavat yrityksen toimintaympäristöön, mitä mahdollisuuksia ja haasteita muutos synnyttää.

V

Lue Myös:

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.