Tuloshakuinen hallitustyö

03.03.2020 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Tuloshakuinen hallitustyö

Ajoittain törmään omistajien tuskaan hallitustyön arvottomuudesta. Usein hallituksen arvo jää vähäiseksi, koska väljä hallitustyö katsoo taaksepäin ja kommentoi ”jo housuissa” olevia tapahtumia.

Miten rakennat eteenpäin luotaavan hallituksen?

Hallituksen tuottama arvo on tietysti omistajien, hallituksen puheenjohtajan ja jokaisen työhön osallistuvan vastuulla. Voisi sanoa, että sitä saat mitä tilaat etsiessäsi oikeita henkilöitä, tiimiä ja tekemistä eri yritysten tilanteisiin ja haasteisiin. Yhdistävää tekemistä hyvälle hallituskulttuurille ovat kuitenkin 1) ammattimaisuus 2) suunnitelmallisuus 3) tuottavuus 4) avoimuus ja 5) eteenpäin katsominen.

Olen saanut tehtäväkseni joko osana omistajastrategiaa tai hallitustyöhön osallistumista rakentaa yhtiöille toimivia hallitusmalleja. Tärkeintä on ymmärtää yhteisen DATAn merkitys, tiedon jakaminen, vuosikellomainen rakenne ja tilannekohtainen navigointi. Hyvät ”paalutukset” kuten strategia, vuosisuunnitelma ja budjetointi antavat raamit tulosten tekemiselle.

Eteenpäin katsovan hallituksen on saatava tietoa sitä mukaan kun sitä syntyy ja synnytetään. Siihen käyttöön hallituksella on oltava paitsi suunnitelmat, vastuut ja tavoitteet, myös toimivat ja aktiiviset viestintäkanavat.Ohessa hyväksi havaittu malli hyvälle hallitustyölle, joka kehittyy jatkuvasti. Eteenpäin katsovan ja navigoivan hallituksen toiminnassa on viisi avainprosessia (Ylhäältä alas)

  1. Jatkuva arvonluonti – Hallitus asettaa itselleen ja yritykselle määrällisiä ja laadullisia tavoitteita, seuraa niiden toteutumista ja reflektoi omaa toimintaansa suhteessa omistajiin, johtoon, tuloksiin ja omistaja-arvon kasvamiseen.
  2. Hankkeet ja työpajat – Hallituksen on syytä varsinkin vuosisuunnittelussa ja murroskohdissa syventää työtapoja pidempiin vetäytymisiin tai työpajoihin. Näin vuoden tukijalat valetaan ja muutoskohdissa pystytään synnyttämään muutosta tukevia ja synnyttäviä päätöksiä. Hallituksen on myös syytä pitää työryhmiä ja nakkilistaa sen jäsenille – Näitä töitä, jotka hyödyntävät hallituksen jäsenten osaamista, voidaan edistää vaikkapa kokouksia seuraavissa palavereissa osallisten kanssa.
  3. Kohtaamiset eli kokoukset. Tavallisen kokouksen sijaan kannattaa suunnitella, johtaa ja toteuttaa merkityksellisiä kohtaamisia sekä livenä että verkossa.
  4. Raportointi – Mittaristo kertoo mitä halutaan tietää ja tietoa tulisi jakaa reaaliaikaisesti. Raportoinnin ei tulisi kuormittaa yhtiötä, vaan vapauttaa se ymmärtämään toimintaa jatkuvasti ja paremmin.
  5. Viestintäryhmät – Jos hallitus kohtaa 6 kertaa vuodessa, menee ajankäyttö väkisinkin vanhan kertaamiseen. Siksi olisi hyvä keskustellla yrityksen asioista ja siihen liittyvästä tiedosta jatkuvasti, vähintään viikottain. Keskustelun tulee olla vapaata, rentoa ja sekä asiasta, että sen sivusta. Hyvä alusta ja keskustelukulttuuri pitää johdon ja hallituksen ajan ja yhtiön tapahtumien pulssilla.

Haluatko lisäarvoa tuottavan hallituksen? Ahnehdi yrityksellesi toimialan, Suomen ja mielestäsi paras hallitus!

V

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.