Tuloksellinen johtoryhmä

18.01.2020 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Tuloksellinen johtoryhmä

Tuloksellinen johtoryhmä

Monessa yhtiössä tuntuu olevan tilaa, tilausta ja tarvetta johtoryhmätyöskentelyn kehittämiselle. Kyselin taannoin hyviä ratkaisuja tuloksellisen johtoryhmätyöskentelyn sparraamiselle. Tuntui, että valmiiden ratkaisujen sijaan moni haluaa räätälöidä prosessin ehkäpä jopa ymmärrettävistä syistä.

Koska en löytänyt helposti itselleni sopivaa pakettia, päätin toteuttaa itse sparrauksen, jota testataan yhdessä vielä tammikuussa. Tavoitteena on luoda jaettu näkemys johtoryhmän vastuusta, roolista, hyvästä tavasta työskennellä ja tehtävistä yrityksen kehittämisessä. Johtoryhmiä tuntuu olevan yhtä monta erilaista kuin on yrityksiäkin – enkä usko universaalin mallin sopivan kaikille. Silti pääosa valmentajista tuntuu lähtevän kehittämään johtoryhmän työskentelyä ryhmädynamiikan ja yksilöiden tekemisen kautta. Itse ajattelen tässäkin asiassa jaetun ”mission” ja selkeiden tavoitteiden, toimintamallien, työkalujen ja käytäntöjen tuottavan eniten hyvää mieltä ja tulosta.

Vedän johtoryhmävalmennuksen seuraavan ajattelumallin kautta:

Minusta jokaisen johtoryhmän on ankkuroitava tekemisensä ensin sen olemassaolon ja ”Sinekien” kautta. Miksi se on olemassa, mikä tehtävä sillä on ja miten työstä tulee tuloksellista. Sitten on mietittävä miten tehtävä saadaan parhaiten tehtyä, kohtaamisista valmisteltuja ja tuloksellisia. Viimeisenä johtoryhmien on tunnistettava oma paikkansa yrityksen ekosysteemissä, rajapinnat tekijöihin, johtamiseen ja esim. Hallitukseen. Tätä kautta johtoryhmän tekemisestä saadaan arvokasta, ymmärrettävää, mitatattavaa ja tuloksellista.

En tiedä on onko ajatus hyvä vai huono, mutta soveltuu omaan näkemykseeni yritysten johtamisesta, hallitustyöstä ja johtoryhmän arvosta arjessa. Aika usein tuntuu, ettei johtoryhmä ole pohtinut omaa arvoaan ja vastuuta yhtiön tuloksen tekemisessä. Siksi sen roolia ja tekemistä on hyvä nuohota ainakin kerran vuodessa, vaikka asiat hyvin olisivatkin.

Kehittämisen avainsanoja: Yhteinen suunta, ymmärretty tehtävä, konkreettiset tavoitteet, sitoutuminen, reagointi, mittaaminen, oppiminen, vastuu ja ryhmäpaine.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Jari Vento
2020-01-18 13:34:46

Erinomainen analyysi ja johtopäätökset. Johtaminen on Suomen suurin haaste koko yhteiskuntaa ajatellen.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.