Menestyvä hallitus

14.11.2019 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Menestyvä hallitus

Keskustelimme taannoin hyvän hallitustyön menestystekijöistä. Pöydässä oli korkealle arvostamani suomalainen huippujohtaja, jolla on riittävät näytöt yritystoiminnan kaikilta tasoilta.

Mikä tekee hallitustyöstä menestyvän?

Päädyimme listaamaan seuraavat asiat ikään kuin tarvehierarkiana alhaalta ylöspäin.

  1. Luottamus. Ilman luottamusta ei synny tekoja ja tulosta. Tämä tarkoittaa hallituksen luottamusta toimivaan johtoon, toimitusjohtajan luottamusta hallitukseen sekä omistajien, hallituksen ja johdon keskinäistä suhdetta. Hallituksen tehtävä on luoda luottamuksen ilmapiiriä, jossa epäonnistumisten roolia liiketoiminnassa ymmärretään, ihmisiä kannustetaan parempiin tuloksiin ja liiketoimintaa harjoitetaan yhtenä ja yhtenäisenä joukkueena. Iso ME!
  2. Arkkitehtuuri. Hallituksen aikaa ja energiaa vapautuu haasteiden ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen, kun yrityksen seuranta-, viestintä-, ja raportoinnin arkkitehtuuri toimii. Yhteisen, laadukkaan tiedon päälle rakennettu toimintamalli toimii liiketoiminnan navigaattorina ja vapauttaa hallituksen luomaan huomisen arvoa.
  3. Hallinto. Hallitus on aina juridisessa vastuussa yhtiön toiminnassa ja siksi hyvä governance ei voi olla toiminnan päämäärä, vaan annettu lähtökohta kaikelle yritystoiminnalle. Hyvä hallintotapa rakentuu luottamuksen, arkkitehtuurin ja ammattimaisten prosessien päälle. Hallintotapa korostuu hallitusvalmennuksissa, mutta pitäisi olla ”välttämätön hyvä.” Jolle ei saa antaa liikaa aikaa ja valtaa toiminnassa.
  4. Tuloksellisuus. Menestyvän hallituksen ideana on luoda toimintaympäristöä, jossa johto, työntekijät ja asiakkaat onnistuvat yhdessä. Kasvu, kannattavuus ja jatkuva kehittyminen ovat liiketoiminnan perusedellytyksiä, jotka minusta perustuvat kollektiiviseen oppimiseen. Ilman tuloksia ei ole huomista.l
  5. Empowerment. Nyt en keksinyt sanaa suomeksi. Tarkoitan tällä hallituksen roolia ihmisten voimaannuttajana. Avainkysymys on, tuleeko hallituksesta ulos tyytyväisiä tai ainakin voimaantuneita johtajia, jäseniä ja omistajia, vai tuskastuneita arjen tallaajia. Ihmiset ratkaisevat ja menestyvän hallituksen on ymmärrettävä roolinsa tulosjuhlien rakentajana. Maalittamisen, kyttäämisen ja kyräilyn aika on ehdottomasti ohi.

Mikä tekee hallituksesta menestyvän? Kyky yhdistää teoriaa, työkaluja ja käytäntöjä hyvään ihmisten johtamiseen. Parhaimmillaan hallitus on toimitusjohtajan kuukauden paras päivä ja hallitustyön kohokohta. Menestyvän hallituksen meininki ei perustu pistemäisiin kokoontumisiin, vaan jatkuvaan lisäarvon tuottamiseen arjessa ja juhlassa.

V

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Mika Koskinen
2019-11-15 13:00:03

Luottamus ja voimaa Timonen ovat jo huomattava askel olemassa olevaan tuottavuuteen. Restoratiivusuudella ne hoituvat. Valmennukseni vie käytänteitä kautta kulttuuriin

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.