Mikä on Omistajat.org

17.09.2019 | Omistajuus | Ville Tolvanen

Mikä on Omistajat.org

Omistaja-arvon aktivistit” – Shareholder Value Activist

Sain haasteen selittää, mitä tällä ryhmällä oikeasti haetaan takaa. Purskeesta on kuulemma mahdotonta ymmärtää mitä tässä yritetään rakentaa. Tunnustan haasteen – keskeneräistä työmaata on vaikea ymmärtää lukematta aivan jokaista kirjoitusta ja puhumasta asiasta kasvotusten.

Aloitetaan määritelmistä – Olemme puhuneet, että omistajuus on käsite, joka yhdistää omistamista, sijoittamista, yrittämistä ja johtamista eri tavoilla. Sitä voidaa pitää omistautumisena, taitona, ammattina tai asenteena. Jokatapauksessa taitava omistaja ja kehittyvä omistajuus on hyvä tavoite meistä jokaisella omistusten määrästä tai laadusta riippumatta.

Yhteisö ponnistaa ajatuksesta “Suomi tarvitsee parempia omistajia” Yritämme siis yhdessä ja erikseen rakentaa paremman omistajuuden ideologiaa, työkaluja, osaamista ja vertaistukea. Ajatus etenee, ryhmä kasvaa ja tulevaisuus hahmottuu päivä kerrallaan. Jo nyt tiedämme, että omistajuuden johtamisen kehittämselle on sekä kysyntää että selvästi tarvetta.

Mikä ihmeen omistaja-arvon aktivointi?

Yritykset tuottavat arvoa asiakkaille, työntekijöille, yhteiskunnalle ja omistajille. Pelkän liiketoiminnan tai yrityksen omistaminen ei ole omistajuuden koko kuva. Omistajan on pohdittava “monopolimaisesti” (viitaten peliin) omaa portfoliotaan, mahdollisuuksia, parannuksia ja tehostamista jatkuvasti. Omistajan näkökulmasta tuottoja voi ottaa ulos yrityksestä, lisätä tai vähentää omistuksia, investoida tai laajentaa omistuspohjaa. 

Tätä kokonaisnäkökulmaa omistajuuden “optimoinnista” ei tarjoa konsultit, pankkiirit eikä oikein kukaan mukaan. Jokainen on omien päätösten ja portfolionsa kanssa yksin. Omistajuuden historia määrittelee usein, onko omistaminen yrittäjyyttä, sijoittamista, kaupankäyntiä tai jotakin muuta. Tarvetta olisi kuitenkin laajemmalle kokonaisnäkemykselle ja sen analysoinnille.

Mitä omistaja-arvon aktivointi voisi tarkoittaa käytännössä?

  1. Analysoidaan nykyisten omistusten arvo ja potentiaali tulevaisuudessa.
  2. Pohditaan omistajastrategiaa ja tavoitetta eri omistuksille.
  3. Tunnistetaan osa-alueita ja omistuksia, joita paremmin järjestelemällä saadaan parempi arvo-odotus tulevaisuudelle.
  4. Mietitään miten omistuksia tulisi johtaa, organisoida ja kehittää arjessa.
  5. Rakennetaan omistaja-arvolle oma suunnitelmansa ja mietitään miten omistajuutta voidaan kehittää käytännössä.

Eli yksinkertaistamalla voisi ajatella jokaisen omistavan Monopoly -laudan pelaajana. Jokaisella on tontteja, kiinteistöjä, rahaa ja toimintaa arjessa. Omistaja-arvon aktivointi voisi olla käytännössä oman pelistrategian tunnistamista, kirkastamista ja sparraamista erilaisten osaajien kanssa.  Lopputuloksena voisi olla kirkastettu visio, tarvittavat valinnat, toimenpiteet ja väkevämpi omistajuus arjessa.

Olen aikaisemmin todennut, että omistajista ei ole tarkoitus tehdä konsulttiyritystä, vaan yhteistä ajattelua, jota jokainen voi hyödyntää arjessa.

Yritän kirkastaa ajattelua, koostaa erilaisia työkaluja ja tuoda arjen esimerkkejä väkevästä omistajuudesta.

Auttaako tämä teksti ymmärtämään ajattelua? Millaisia ajatuksia se sinussa herättää? Arvostan kovasti jokaista, joka vaivautuu asiaa kommentoimaan suoraan tai julkisesti. Olen aiheesta kovin innostunut, sitoutunut ja tuloksia syntyy arjessa.

V

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.