Kuka omistaa strategian?

23.08.2019 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Kuka omistaa strategian?

Kuka oikeasti omistaa strategian? Oikea vastaus on kaikki yhdessä. Ei ole johdon, hallituksen, yrittäjän tehtävä tehdä hyviä valintoja. Edellä mainittujen on yhdessä varmistettava, että kaikki pelaavat arjessa samaa pelikirjaa yhdessä ja samaan suuntaan. Yksilötasolla helpommin sanottu kuin tehty.

Miksi pidämme strategiaa epäselvänä tai vaillinaisena? Ehkä siksi, että sen muoto, rooli ja tehtävät näyttäytyvät erilaisina eri näkökulmista. Parasta olisi julistaa yhtiön strategia kaikkien yhteiseksi suunnitelmaksi paremmasta huomisesta.

Miten sidosryhmien eri näkökulmat strategiaan eroavat?

  1. Työntekijä haluaa tietää mitä arvoja, yrityskulttuuri ja merkitystä työllä on, jatkuuko se ja miten yrityksellä menee. Jokainen arvioi oman arvonsa ja arvostuksensa arjessa. Hyvässä tai jopa parhaaksi koetussa joukkueessa on hieno pelata.
  2. Johdon tehtävä on olla mukana synnyttämässä yrityksen strategiaa, toteuttaa ja johtaa sitä arjessa, sekä saavuttaa yhdessä sen asettamia määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. Johdolle strategia antaa tavoitteet, suunnan, tarinan ja tehtävät tulevalle strategiakaudelle.
  3. Hallitus omistaa hyvän strategian. Siis sen ison kuvan, tuhannen päivän tai vastaavan suunnitelman yrityksen arvon kasvattamisesta. Osaava hallitus osaa analysoida yrityksen muuttuvaa toimintaympäristöä, ja johtaa siitä ja yrityksen vahvuuksista kilpailuetuun perustuvan suunnitelman, joka tähtää yrityksen arvon kasvattamiseen ja löytää siihen myös keinot yhtiöstä.
  4. Sijoittaja haluaa tietää, mitä yrityksen muut omistajat, johto ja tekijät ajattelevat ja tekevät. Sijoittaja ottaa riskiä strategian ja sitä kautta yrityksen arvon kasvun toteutumisen puolesta. Sijoittajalle hyvä strategia on lupaus paremmasta huomisesta ja tieto sen puolesta tehtävistä toimenpiteistä.
  5. Yrittäjälle strategia on usein se aina ja kaikkialla pyörivä filmi firman uhista, mahdollisuuksista ja vahvuuksista. Yrittäjät ajattelevat usein yhtiötä jatkuvasti, eivätkä välttämättä osaa ymmärtää miksi elävää filmiä tulisi jauhaa, dokumentoida, jakaa ja viestiä koko ajan. Tehdään vaan sanoo yrittävä, eikä huomaa piilottavansa yrityksen kaikille sidosryhmille arvokkaan strategian korviensa väliin, josta sitä ei kukaan pysty mitenkään hyödyntämään.

Perinteisesti strategiaa on kuvattu prosessina, päätöksenä tai vaihtoehtoisesti johdon tai hallituksen laatimana suunnitelmana. Hyvä strategia on elävä ajatus, tarina, suunnitelma, työkalu ja jaettu näkemys paremmasta huomisesta. Siihen kannattaa panostaa, sillä hyvin laadittu strategia parantaa huomattavasti yrityksen onnistumisen mahdollisuuksia.

V

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Tage Johansson
2019-08-26 00:59:17

Strategia
Valitettavasti niin usein yhtiöiden strategia kirjoitetaan muotoon: Tehostetaan nykytuotteiden tuottamista, säästetään kiinteitä kuluja (myös TKI-kuluja) ja ylläpidetään ainakin nykymyynti. Näin saadut hiukan paremmat voitot jaetaan kaikki osinkoina takaisin osakkeenomistajille lisäten osinkoja/osake. Ei oteta turhia riskejä, ei oteta riskejä ollenkaan - seuraava johtajasukupolvi saa kehittää uusia tuotteita ja uudistaa yhtiötä.

Tällainen strategia kirjoitetaan nykyjohtajien insentivoinnin takia juuri näin. Se varmistaa, ilman suhdanteiden heikentymistä, liki varmuudella osakepalkkiot nykyiselle johtoryhmälle. Ja strategia muutetaan korkeintaan seuraavan toimitusjohtajan aikana, jos silloinkaan.

Tämä strategia ei palvele kasvua, uusia tuotteita ja uutta tulevaisuutta yhtiölle kaipaavaa työhönsä leipääntynyttä fiksua työvoimaa,... joka myös etsii omalle jaksamiselleen uutta insentiivia kaikkien Yt-neuvottelujen jälkeen. Se ei myöskään palvele pitkäjänteistä osakkeenomistajaa, koska yhtiö lopettaessaan uudistumisen asettaa itsensä disruption uhriksi, jolloin seuraava jakso yhtiön historiassa voi olla tuhoisa.

Niin kauan kun yhtiöiden strategia kirjoitetaan yhtiöiden johdon palkkioiden kannalta ajateltuna - palkkioiden, jotka kaiken lisäksi ovat yhtiöiden johdon itsensä keksimiä - sillä ei ole mitään tekemistä yhtiön ja sen sidosryhmien etujen ja hyvinvoinnin kanssa.

Aikoinaan budjettia oltiin tekevinään keväällä ja strategiaa syksyllä. Sama perunateatteri jatkuu, mutta sivistyneemmällä tasolla ja näennäisesti ammattimaisemmin - substanssi ja älyllinen analyysin kestävä lopputulos vain valitettavasti usein puuttuu.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.