Hallituspaketti

28.08.2016 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Hallituspaketti

Yritys, sen omistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja erityisesti henkilöstö ansaitsevat hyvän hallituksen. Olen kirjoittanut asiasta useasti. Yritän nyt kiteyttää edelliset kirjoitukset selkeäksi paketiksi.

HallituspakettiHyvä hallituspaketti konkretisoi aktiivisen omistamisen.

  1. Arvo. Hallituksen tavoite tulisi olla aina kasvattaa yrityksen arvoa pitkällä aikavälillä. Hyvä hallitus on aktiivisen ja vastuullisen omistamisen ilmentymä. Hyvä hallitus ajaa yrityksen ja sen omistajien etua. Yrityksen etu sisältää myös sen työntekijöiden, kumppaneiden ja johdon edun. Vain yksi me voi onnistua tuloksissa ja arvon kasvattamisessa pitkällä aikavälillä. Hyvän hallituksen tehtävä on asettaa tavoitteet yhdessä omistajien kanssa, rakentaa toimiva stratgia, konkretisoida strategia toimintasuunnitelma yhdessä johdon kanssa ja osallistua toiminnan kehittämiseen yhteistyössä johdon kanssa.
  2. Omistajat & hallitus. Hyvä hallitus on omistajien valitseva monimuotoinen yhdistelmä osaamista, näkemystä ja kokemusta. Hallituksen tehtävä ei ole toimia pelkästään omistajan edustajien valvojana tai johdon tekemisten tarkkailijana, vaan olla aktiivinen osa yrityksen omistamista ja kehittämistä. Hyvä omistaja ymmärtää vallan tasapainoa ja sen arvoa. Kirjoitin vallan tasapainosta tässä.
  3. Johdon vuosikello. Hyvä johtamisjärjestelmä perustuu järjestelmälliseen suunnittelu- ja toteutussykliin. Suunnitellaan rauhassa, sitoudutaan suunnitelmiin ja seurataan aktiivisesti suunnitelmien toteutumista. Tavoitteista ei luovuta, mutta niistä voidaan sopia uudella tavalla mikäli tilanne sitä vaatii. Hyvä johtaminen vaatii ”mittarilentämistä” eli tietoa tulevasta, tilanteesta, ympäristöstä ja tarvittavista toimenpiteistä. Aktiivinen omistaminen ja johtaminen ei onnistu mikäli yrityksen tavoitteet, tarina, strategia ja toimintasuunnitelmat ei ole muotoiltu inspiroivaan ja innostavaan muotoon. Hyvä hallituspaketti muodostaa yritykselle selkeän, ymmärrettävän ja konkreettisen paketin yrityksen johtamiseen.
  4. Strategia. Hyvä strategia sisältää inspiroivan vision, tavoitteet, määrälliset ja laadulliset mittarit tavoitteille, voitettavat taistelut ja toimintasuunnitelman vastuineen, aikatauluineen ja investointeineen. Ajatus kerran vuodessa päivitettävästä liirumlaarumista on syytä korvata aktiiviseen kehittämiseen tähtäävällä strategisella johtamisella pelkkien suunnitelmien ja pöytäkirjojen sijaan. Menestyvä johtaminen vaatii paitsi hyvän strategian, tavoitteisiin sitoutuvan henkilöstön ja läpi yrityksen jaetun ymmärryksen tavoitteista.
  5. Kommunikaatio. Hyvä johtaminen perustuu aina tavoitteiden, mittareiden ja olosuhteiden lisäksi kommunikaatioon. Reaaliaikainen kommunikaatio pilvipalveluiden avulla, viikko- tai kuukausikirjeet, yhteiset kokoukset, tapahtumat, pikkujoulut ja vierailut rakentavat johtamisesta ymmärrettävän, elävän ja innostavan kokemuksen. Johtaminen ilman rakentavaa viestintää ei ole johtamista vaan seuraamista. Hyvä hallituspaketti muodostuu kalenterivuoden ja johdon vuosikellon ympärille siten, että hallitustyöstä tulee näkyvää, aktiivista ja tarvittaessa avuliasta.

Hyvä hallituspaketti aktivoi omistamisen ja auttaa saavuttamaan tavoitteet.

Ymmärrämme huonosti hyvän hallitustyön arvoa ja mahdollisuuksia. Ajatuksemme hallitustyöstä pohjaavat tuotantotalouden ajatuksiin tuotannon ja johdon valvomisesta. Maailmassa ei ole enää olemassa helppoja liiketoimintoja. Siksi aktiivinen omistaminen konkretisoituu osaavan johdon rinnalla hyväksi hallituspaketiksi.

Älä mieti mitä muut tekevät, vaan rakenna yrityksellesi vertaansa vailla oleva johto ja täydennä sitä hyvällä hallituspaketilla. Saatat yllättyä kuinka paljon saat vuodessa kahdessa yritystäsi eteenpäin.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.