Maine, menestys ja mammona

23.08.2016 | Johtaminen | Ville Tolvanen

Maine, menestys ja mammona

Aika moni haluaa urallaan eteenpäin. Usein yritykset toivovat kasvua ja entistäkin parempaa tulosta. Olemme tyytymättömiä vallitsevaan arkeen. Omassa päässämme ansaitsemme aina parempaa.

Harva avaa ajatteluaan syvemmälle menestymisen mahdollisuuksista. Tuskin kukaan laskee todennäköisyyksiä seuraavan etapin saavuttamiselle. Silti on päivänselvää, että omiin mahdollisuuksiin ja seuraaviin askeleisiin voi vaikuttaa omilla teoillaan joka päivä.

Mitä jos miettisit maineellesi mitattavat tavoitteet ja tulevaisuuden osana strategiaasi?

Maineen rakentaminen on mielenkiintoisen ristiriitainen asia. Hyvää mainetta pidetään usein moitteettomana. Onneksi Kirsi Piha on kuvannut maineikkaan munakkaaksi ilman turhia ajatusta kantajan sukupuolesta.

Aidosti maineikas on munakas eli erottuu viiteryhmästä edukseen. Mainetta ei hallita vaan rakennetaan arjessa joka päivä. Siksi moitteettomuus, näkymättömyys ja pelkkä tunnistettavuus eivät voi olla minkään maineprojektin tavoitteita. Kaikkea kivaa kaikille ei johda minkäälaisen maineen rakentumiseen.

Hyvä tapa jäsentaa mainetta ja sen rakentumista voisi olla ostopolusta lainattu perinteinen AIDA-malli. Asia on tunnistettava (awareness), sen täytyy olla relevantti ja kiinnostava (interest), siihen täytyy syntyä halu tehdä päätöksiä (decision) ja sen on synnytettävä toimintaa (action). Mitä maineikkaan olisi tehtävä, jotta maine voisi kasvaa ja johtaa mammonaan?

Maine, menestys ja mammona syntyvät järjestelmällisellä nykyistä liiketoimintaa isommalla, erottuvalla ja merkittävämmällä kommunikaatiolla.

1. Awareness. Maineen kasvamiseksi mainettaan rakentavan on varmistettava riittävä näkyvyys ja löydettävyys eri kanavissa. Hyvä sisältö ja sen jakaminen kasvattavat seuraajamääriä arjessa ja verkossa. Aktiivinen sisältöjen tuottaminen, jakaminen ja vuorovaikutus ovat todennäköisesti halvin tapa lisätä tunnettuutta kohderyhmien joukossa.

2. Interest. Suomessa pidetään asiaa kiinnostavana. Asian asialla unohdetaan usein erottuvuus ja kiinnostava tapa esittää itse asia. Asia ilman kiinnostavaa esitystapaa jää usein yleisöltä kokematta. On turha luotaa vastaanottajan innostukseen, tarpeeseen tai kykyyn omaksua pelkkää asiaa. Kiinnostuksen herättäminen vaatii erottumista, rohkeaa esittämistä ja erilaista esitystapaa itse sisällöstä.

3. Decision. Arvostus on ansaittava. Sen synnyttämiseksi on tehtävä pyyteetöntä työtä arjessa. Arvostamme asialleen ja tehtävälleen omistautuneita ihmisiä ja yrityksiä, jotka näyttävät palvelevansa omaa etuaan tai liiketoimintaansa suurempaa tehtävää. Maine on vaikea rakentaa ja ansaita, mutta nopeaa ja halpaa hävittää. Epäonnistumisiakin sallitaan kunhan arvopohja, yrittäminen ja arki ovat kunnossa.

4. Action. Hyvä työ, maineen kasvu johtaa yleensä aina suurempaan mammonaan. Yritykselle tai ihmiselle on enemmän tarjolla rahoitusta, työntekijöitä, kumppaneita ja tehtäviä uusilta ja nykyisiltä asiakkailta. Jokaisen yrityksen tulisi tavoitella enemmän ja tyytyväisempiä asiakkaita. Työ johtaa väistämättä maineen kasvuun ja isompaan mammonaan. Hyvä mainetyö on väsymätöntä työtä asiakkaiden ja työpaikan arjessa.

Jokainen kasvua ja menestystä maalaileva päätyy määrittelemään maineen ja sen kasvattamisen keskeiseksi arkea. Vain lyhytkatseiset hölmöt vähentävät mainetekojaan liiketoiminnan ja arjen sujuessa. Hyvä maine on paitsi tie mammonaan, myös paras henkivakuutus markkinamuutosten ja epäonnistumisten varalle.

Hyvän maineen tunnistaa liekehtivästä yrittämisestä, joka jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Hyvä maineenrakentaja aiheuttaa aina purnaamista ja ahdistusta kilpailijoiden ajatuksissa.

Hyvämaineinen yritys tai ihminen on arvostettu tekijä ja kehittäjä, joka ristiriidoista ja haasteista huolimatta yrittää aina omia tarpeitaan enemmän kuin tarpeeksi hyvää arjessa.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.