Humala

15.08.2015 | Blogi | Ville Tolvanen

Humala

Mikään asia maailmassa ei nouse ihmisen päähän samalla tavalla ja varmasti kuin menestys.

Harva pystyy ja haluaa yrittää, jatkaa tai venyä entistäkin parempiin suorituksiin menestymisestä huolimatta. Menestyvän ihmisen aivot kertovat taistelun päättyneen. Antavat luvan kellua tyytyväisyyden lämpimissä lammikoissa.

Olen nähnyt kaavan kymmeniä kertoja. Ihminen tai yritys rohkaistuu oman mukavuusalueensa ulkopuolelle etsimään isompaa, parempaa ja kannattavampaa otetta liiketoimintaan tai elämään. Uuden saavuttaminen sattuu ja tuntuu mahdottomalta jokaisen aivosolun kirkuessa riskien ja epäonnistumisten mahdollisuutta. Ihmiselle on luotu hämmentävä kyky haaveilla ja suunnitella tulevaisuutta. Osaamme luoda laadukkaita ajatuksia erilaisesta ja paremmasta elämästä.

Voimakkaasta ajattelukyvystä huolimatta menestys tulee aina kuitenkin yllätyksenä. Varaudumme pahempaan emmekä anna itsemme avoimesti uskoa asioiden onnistumiseen. Yritämme suojella itseämme pettymyksiltä.

Varautumalla eri vaihtoehtoihin ajattelemme suojelevamme itseämme. Oikein ajateltuna ja tehtynä mahdottomatkin asiat muuttuvat kuitenkin menestykseksi. Todistamme mahdottomien asioiden tapahtumista ihmisten ja yhtiöiden elämässä joka päivä.

Ihmisen saavuttaessa haluamansa aivoihin virtaa onnen ja turvallisuuden ristiaallokko. Menestys yllättää meidät kerta toisensa jälkeen vaikka kuinka olemme onnistuneet tulevan onnistumisen mallintamaan ja suunnittelemaan. Hyvänolon tunne aivoissa kertoo lopettamaan turhan yrittämisen.

Usein menestys huumaa ihmismielen vellomaan saavutettujen etujen lämpimissä kylpylöissä. Annamme itsellemme luvan rentoutua ja lopettaa yrittämisen. Selitämme itsellemme onnistuneemme ainutkertaisella tavalla odotuksia paremmin. Unohdamme elävämme aina uusia seikkailuja ja päiviä varten. Ryhdymme kuluttamaan aikaa kuin maailma ei enää ikinä muuttuisi.

Hyvinvoinnin humalassa elävä suomalainen on haluton muuttamaan elämäänsä paremman huomisen rakentamiseksi. Jokainen haluaa muuttaa maailmaa, mutta ei itse halua olla se joka muuttuu ensimmäisenä. Menestymisen humala sotkee suunnitelmat ihanteiden toteutumisesta.

Ole se muutos jonka haluat nähdä maailmassa. Väkevä ja kuuluisa lause joka pätee yrityksen, elämän tai maailman parantajaan ajasta, paikasta tai tilanteesta riippumatta. Ihanteet ja arvot tulisi nostaa etappitavoitteita ja mielihyvän välietappeja ylemmäksi.

Jokaisella yhteisöllä tulisi olla rohkea tehtävä taistella entistäkin paremman elämän ja ympäristön puolesta.

Haasteet sytyttävät ihmismielen yrittämään ja venymään entistäkin pidemmälle. Menestymisen humala on aivojen sisäinen jarru joka tekee tuloksista tarpeettomia. Jaettu visio paremmasta elämästä auttaa meitä taistelemaan ja hyväksymään menestymisen mahdollisuuden. Ajatus ja työ jatkuvasti paremman maailman puolesta tekee yksilön elämistä hetkellistä menestyshuumaa kannattavamman.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.