Investoi mediaan

16.10.2014 | Blogi | Ville Tolvanen

Investoi mediaan

Osallistuin juuri onnistuneeseen Digitalist Future Media Forumiin. Tilaisuuden puheenvuorot löytyvät tallenteina tästä. Oli hienoa kuulla Suomen parhaiden brändien ja asiantuntijoiden sanaa mediasta ja tulevasta. Median osaamisesta on selvästä kasvamassa yrityksille ja yhteisöille omaisuuserä. Median rakentamisesta tulee kustannuksen sijaan investointi.

Aina välillä tuntuu, että markkinointiväki on käyttänyt liikaa aikaa taideaineissa matematiikan osaamisen sijaan. Toivo ja usko kuitenkin palaavat parhaita asiantuntijoita kuunnellessa. Erottuvuus, vaikuttavuus, puhuttelevuus, pitkäjänteisyys ja ammattimaisuus rakentavat oman, ansaitun ja maksetun median yhdistelmästä millä tahansa yhteisölle mitattavan kilpailuedun. Jere Teutarin sanoin: Ei joko tai vaan sekä että. Silti sillisalaatin vaara on suuri. On oltava tarkkana kuin porkkana, että käytetystä rahasta syntyy kulujen rinnalle selkeästi ja pitkäjänteisesti mitattavia tuottoja.

Määrittelisin yrityksen median uudella tavalla. Se on kahdensuuntainen yhteys yrityksen nykyisiin, tuleviin ja entisiin asiakkaisiin. Media on rajapinta, tai enemmänkin silta, joka rakentaa yritykselle mahdollisuuden synnyttää ja kommunikoida ekosysteemejä. Digitaaliset sillat mahdollistavat yrityksen myynnin, asiakaspalvelun ja markkinoinnin integroimisen yhtenäiseksi kivijalaksi verkossa, joka muodostaa erinomaisen palvelukokemuksen. Yrityksen kohtaamisista tulee avoimia, kasvollisia ja tehokkaita. Itsepalvelun ja sovellusten sijaan äänessä ovat ihmiset eivätkä tylsät ja vaikeasti hallittavat sovellukset.

Mediasta on luotava investointi. Pelkkien maksettujen rakettipakettien rinnalle on asetettava välittömästi ja reaaliaikaisesti luotaavia mittareita. Ei pelkästään näkyvyyttä, vaan vaikuttavuutta myyntiin, kohtaamisiin ja tyytyväisyyteen. Ovipumpun ohella on mitattava keskustelun määrää, uusia kontakteja ja palaavien asiakkaiden kasvun määrää ja laatua.

Yrityksen tai yhteisön mediasta kasvaa investointi vain yhdistämällä se elimelliseksi osaksi yrityksen toimintaa. Tämä tarkoittaa avokeittiö-kulttuuriin perustaa ajattelua yrityksen markkinoinnin, viestinnän ja asiakaskohtaamisten yhdistämistä myyntitoiminnaksi. Yhteisön on palveltava asiakkaita verkossa luomalla luovaa viestintää, tuotteistamalla uusia asiakkaita innostavia palvelukokemuksia sekä palvelemalla asiakkaita heidän valitsemassaan ajassa ja kanavassa. Avoin ja holistinen asiakaskokemus luovat tyytyväisyyttä ja saa asiakkaat suosittelemaan palvelua toisille. Yhteisöstä kasvaa kokoaan suurempi ilmiö.

Kaikki edellä mainittu on rakennettavissa suhteellisen nopeasti ja erittäin kustannustehokkaasti. Yritysten on kerättävä tietoa asiakkaistaan, yhdistettävä tieto myyntiin ja markkinointiin sekä toimittava mediamaisella tavalla. Näin yritys hahmottaa avainasiakkaansa, pystyy ohjailemaan myynnin kehittymistä ja hahmottamaan potentiaalinsa. Panostuksia voidaan vähentää tai lisätä kasvutavoitteiden mukaisesti. Oppimalla eri toimenpiteiden vaikutuksesta kehitetään kulttuuria, joka synnyttää parhaita asiakaskokemuksia.

Elämme ajassa, jossa jokainen ihminen voi olla media omalle asialleen ja ammatilleen. Omasta mediasta on selvästi hyötyä niin elämässä kuin ammatissakin. Miksi et siis ryhtyisi rakentamaan tulevaisuuden markkinointia heti tänään?

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.