Kannattavan kasvun mantra

07.07.2011 | Blogi | Ville Tolvanen

Kannattavan kasvun mantra

”Pyrimme kannattavaan kasvuun” lienee yksi pörssimaailman yleisimpiä viestejä sijoittajille.  Viesti sisältää paljon viisauttakin mutta yleisimmillään tarkoittaa että yritys haluaa kasvaa sen minkä markkinakasvu tuo ja tapahtuu mukavuusalueella. Todellinen kasvuyritys haastaa itsensä, asiakkaansa ja nykyisen tekemisen jatkuvasti.

En ole ikinä nähnyt räjähtävää (yli 20% lv.) kasvua joka ei aiheuttaisi ongelmia. Kasvu aiheuttaa yleensä aina ongelmia tuotannossa, toimituskyvyssä ja henkilöstössä venyttäen totutun mukavuusalueen toimintatapoja. On äärimmäisen tärkeää simuloida toimintaa isommassa toimintaympäristössä ja varmistaa osaamisen ja toimintaprosessien riittävyyden uudessa tilanteessa.

Jokainen kunnianhimoinen omistaja haluaa kasvaa. On vain hyväksyttävä että kasvun mukana  liiketoimintaympäristö monimutkaistuu ja vaatii enemmän ammattiapua. Useimmiten mittarilentäjät ovat aivan eri porukkaa kuin ideanikkari tai liiketoiminnan käynnistäjät.

JAA

[et_social_share]

KIRJOITA KOMMENTTI

Lennu Keinänen
2011-09-06 10:11:19

Kannattava (räjähtävä) kasvu tulee näkemykseni mukaan kahden eri näkökulman onnistuneesta yhdistämisestä.

Ensiksikin se edellyttää nimenomaan mittarilentämistä, jotta olemassa olevan liiketoiminnan tehokkuus saadaan tarpeeksi hyvälle tasolle tulorahoituksen saamiseksi. Operatiivisen toiminnan tehokkuus luo siis pohjaa tulorahoituksella toteutettavalle kasvulle. Mittarit eivät yleensä ennusta merkittäviä toimintaympäristön murroksia vaan kertovat kun niihin on jo törmätty.

Räjähtävä kasvu puolestaan tulee usein joko täysin uuden toimialan luomisesta tai nykyistä toimialaa merkittävästi muuttavasti innovaatiosta. Tätä varten puolestaan tarvitaan niitä visionäärejä, ideanikkareita ja liiketoiminnan käynnistäjiä näyttämään suuntaa ja luomaan käyttökohteita tulorahoitukselle.

Kun kyetään löytämään avoimet räjähtävän kasvun mahdollisuudet (ideanikkarointi), hyödyntämään ne tehokkaasti (liiketoiminnan käynnistäminen) ja lisäksi rahoittamaan se tulorahoituksella (mittarilentäminen), alkaa kannattavan kasvun edellytykset olla kasassa. Jos joku näistä puuttuu, niin räjähtävä kannattava kasvu jäänee pelkäksi puheeksi.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.

Lisää kommentti

Kommenttisi moderoidaan tarvittaessa.