Olen pitkään ajatellut liiketoiminnan menestyksen perustuvan oikeiden asioiden tekemiseen oikealla tavalla. Olen optimoinut ja ajatellut asioita järjellä uupumukseen saakka. Tulokset ovat hyviä.

Ajatuksissani päädyin pohtimaan asioita toisin päin. Mitäpä jos hyvin optimoitu alusta liiketoiminnalle olisikin vain kymmenen prosenttia itse tekemisestä. Mitä jos 90 prosenttia energiasta menisikin vaikuttavan kokemuksen luomiseen?

Voisiko yrittämistä ajatella puhtaasti taiteen tekemisenä? Toiminnan apu, tuki, rahoitus ja tekeminen vain seurailisivat arvopohjasta kumpuavaa manifestia.

Mitä jos toiminnan keskiössä olisikin luominen tekemisen ja tuloksellisen toiminnan sijaan.

Ajatusmalli saattaa synnyttää käännekohdan yritystoiminnan kehittämiselle. Kysymys kuuluu millainen missio, arvopohja ja loputon toistaminen synnyttäisi manifestin käyttämään lähes kaiken toiminnan sisällön parantamiseen ja vahvaan uskoon siitä, että tulokset ja menestys seuraavat perässä? Onko mitään, mikä voisi olla niin rakasta, että sille olisi valmis antamaan lähes kaikkensa.

Asian omaksuminen voisi luoda käännekohdan ajattelulle, joka vapauttaisi enemmistön energiasta aidosti vaikuttaviin asioihin. Ajattelumalli on artisteilta tuttu. Riittävästi yrittämällä ja onnella joku antaa levytyssopimuksen, tukijoukot ja ansaintamallin.

En ajattele käännekohtaa luopumisena kovasta työstä tai vaikeuksista. Päinvastoin. Pohdin mitä perinteisesti liiketoiminalle vieras luova ajattelu ja pehmeät arvot voisivat saada aikaiseksi palveluliiketoiminnan komentajina.

Virkistävää ajatella omaa tekemistä, mahdollisuuksia ja tulevaisuutta uudesta näkökulmasta. Vapauttavaa pohtia arjen haasteiden olevan vähemmistössä todellisen artismin hallitessa liiketoimintaa. Kutkuttavaa arvailla olisiko tässä kysymyksessä käännekohta omalle ajattelulle. Joko nyt uskaltaisi antaa periksi sille, mikä on hallinnut ajatuksia kaiken taustalla.